Katedra Neuropsychologii

Kierownik katedry:

prof. dr hab. Emilia Łojek

Członkowie katedry:

dr Aleksandra Bala
dr Anna Bolewska
dr Natalia Gawron
dr Hanna Okuniewska
dr Agnieszka Pluta
dr Marta Sobańska

Doktoranci:

mgr Anna Rita Egbert
mgr Justyna Wiśniowska

Pracownie: neuropsychologii poznawczej – nieaktywna

 

Emilia Łojek

Aktywność naukowa (od 2011 roku)

Główne kierunki badań:

 • badania nad zmianami neuropsychologicznymi i neurofizjologicznymi w infekcji HIV
 • badania nad depresją i czynnikami psychologicznymi chroniącymi przed depresją
 • badania neurofizjologiczne i neuropsychologiczne nad schizofrenią
 • badania nad diagnozą i rehabilitacją chorych z uszkodzeniami mózgu
 • prace nad adaptacją i tworzeniem nowych testów neuropsychologicznych

Granty (ostatnie 5 lat):

Kierownik projektu w projekcie badawczym NCN UMO-2012/06/M/HS6/00316 pt. Wpływ starzenia się na funkcje poznawcze i chemosensoryczne mózgu w infekcji HIV. Konsorcjum międzynarodowe: współpraca 4 ośrodków naukowo-badawczych polskich i 3 amerykańskich.  Fundusz projektu: 908 600 zł. Czas realizacji projektu: 2013-2017.

Opiekun naukowy projektu badawczego NCN Preludium: numer: 2016/21/N/HS6/02685; tytuł: Związek funkcji motorycznych i wykonawczych u osób w podeszłym wieku: analiza neuropsychologiczna treningu prowadzonego w paradygmacie podwójnego zadania. Kierownik projektu: mgr Justyna Wiśniowska. Fundusz projektu: 127 640 zł. Czas realizacji projektu: 36 miesięcy.

Kierownik projektu badań statutowych na Wydziale Psychologii UW, wieloletni projekt badawczy pt.: „Zestaw testów neuropsychologicznych. Kontynuacja badań.“ lata 2011-2015.  Fundusz projektu w latach 2011-2015: 48 500 zł.

Opiekun naukowy projektu badawczego NCN Preludium 2013/09/N/HS6/02612 pt. „Ocena wpływu pobudzenia emocjonalnego na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię z uwzględnieniem wskaźników neurofizjologicznych i neuropsychologicznych.” Kierownik projektu; dr Łukasz Okruszek. Fundusz projektu: 99400 PLN. Czas realizacji projektu: 2013-2016

Opiekun naukowy projektu badawczego NCN Etiuda  2015/16/T/HS6/00336 pt. „Ocena wpływu pobudzenia emocjonalnego na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię z uwzględnieniem wskaźników neurofizjologicznych i neuropsychologicznych.” Kierownik projektu Łukasz Okruszek. Fundusz projektu: 111576 PLN. Czas realizacji projektu: 2015-2016

Nagrody:

2016
Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora UW za osiągnięcia naukowe: „Kwestionariusz do Pomiaru Depresji”.

2015
Nagroda Zespołowa Rektora UW za osiągnięcia naukowe: Architektura funkcjonalna teorii umysłu. Podejście neuropsychologiczne.
Nagroda Zespołowa Rektora UW za osiągnięcia naukowe: Różne oblicza starości. Badania neuropsychologiczne.
Nagroda Zespołowa Rektora UW za osiągnięcia naukowe: Studia z neuropsychologii klinicznej. Na 45 lecie pracy zawodowej Profesor Danuty Kądzielawy.

2013
Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora UW za osiągnięcia naukowe: Kolorowy Test Połączeń, wersja dla Dorosłych, CTT. Podręcznik. Polska normalizacja.

2011
Nagroda Zespołowa Rektora UW za współautorstwo Książki „Struktura umysłu a wykonywanie prostych działań arytmetycznych. Badania neuropsychologiczne”.
Nagroda Zespołowa Rektora UW za współautorstwo książki „Studies in the Psychology of Language and Communication.”
Copernicus Prise – Nagroda Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego za dorobek w dziedzinie neuropsychologii.

Publikacje (od 2011 roku):

Książki: 

Łojek, E., Stańczak, J., Wójcik, A. (2015). Kwestionariusz do Pomiaru Depresji. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (s. 1-168).

Gawron, N. Łojek. E. (2014). Różne oblicza starości. Badania neuropsychologiczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (s.1-171).

Pluta, A., Łojek, E. (2014). Architektura funkcjonalna teorii umysłu. Podejście neuropsychologiczne.  Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (s.1-142).

Łojek, E., Stańczak, J. (2012). Kolorowy Test Połączeń, wersja dla Dorosłych, CTT. Podręcznik. Polska normalizacja. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (1-123 s.).

Sobańska, E., Łojek, E. (2011). Struktura umysłu a wykonywanie prostych działań arytmetycznych. Badania neuropsychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Difin (1-213 s.).

E. Łojek, A. Bolewska, H. Okuniewska (red.) (2014). Studia z neuropsychologii klinicznej. Na 45 lecie pracy zawodowej Profesor Danuty Kądzielawy (s.1-270). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Artykuły i rozdziały w książkach:

Okruszek, Ł, Wichniak, W., Jarkiewicz, M., Schudy, A., Gola, M., Jednoróg, K., Marchewka, A., Łojek, E. (2016). Social and nonsocial affective processing in schizophrenia – An ERP study. International Journal of Psychophysiology, 107, 54-62.

Bala, A., Łojek, E., Marchel, A. (2016). Cognitive functioning of patients with a PRL secreting pituitary adenoma. A preliminary report.  Neurology, 23, 731-734.

Pluta, A., Ulatowska, H., Gawron, N., Sobańska, M., Łojek, E. (2015). A thematic framework of illness narratives produced by stroke patients. Disability and Rehabilitation, 37, 1170-1177.

Łojek, E., Stańczak, J., Wójcik, A., Marcopulos, B.A. (2015). Validity and Reliability of the Polish Adaptation of the Ruff Figural Fluency Test. Psychology of Language and Communication, 19 (1).

Gawron, N., Łojek, E., Kijanowska-Haładyna, B., Nestorowicz, J., Harasim, A., Pluta, A., & Sobańska, M. (2014). Cognitive patterns of normal old-elderly subjects are consistent with frontal cortico-subcortical and fronto-parietal neuropsychologicl models of brain aging. Applied Neuropsychology: Adult, 21, 195-209.

Łojek, E., Bolewska, A. (2014), Wspomagana komputerowo rehabilitacja neuropsychologiczna. W: E. Łojek, A. Bolewska, H. Okuniewska (red.), Studia z neuropsychologii klinicznej. Na 45 lecie pracy zawodowej Profesor Danuty Kądzielawy (s. 230-255). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łojek, E., Bolewska, A. (2013). The effectiveness of computer-assisted cognitive rehabilitation in brain damaged patients. W: E. Pisula (red.), Health and Rehabilitation Psychology. Polish Psychological Bulletin,  1, 31-39.

Pawełczyk, A., Kotlicka-Antczak, M., Rabe-Jabłońska, J., Pawełczyk, T., Ruszpel, A., Łojek, E. (2013). Figural fluency and immediate visual memory in patients with at risk mental state for psychosis: empirical study. Early Intervention in Psychiatry, 0, 1-7.

Pawełczyk, A., Łojek, E., Rabe-Jabłońska, J., Pawełczyk, T., Radek, M., Godlewski, B. (2012). Funkcje komunikacyjne u praworęcznej chorej przed i po operacji oponiaka przystrzałkowego okolicy czołowej – opis przypadku. Polski Przegląd Neurologiczny, 8, 87 – 92.

Pawełczyk, A., Łojek, E., Rabe-Jabłońska, J., Pawełczyk, T., Godlewski, B., Radek, M. (2012). Depresja czy apatia? Pułapki diagnostyczne: olbrzymi oponiak prawego płata czołowego rozpoznany i leczony jako epizod depresji umiarkowanej atypowej – opis przypadku. Psychiatria Polska, 5, 903-913.

Łojkowska W., Sawicka B., Gugała M., Sienkiewicz-Jarosz H., Bochyńska A.Ścińska A., Korkosz A., Łojek E., Ryglewicz D. (2011). Follow-up study of olfactory deficits, cognitive functions, and volume loss of medial temporal lobe structures in patients with mild cognitive impairment. Current Alzheimer Research, 8, 689-698.

Pluta A. Łojek E. (2011) Is executive function necessary for inferring mental states of other people? Evidence from studies on patients with brain impairment. Studia Psychologiczne, 49, 5.

Współpraca krajowa:

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach
 • Pracownia Testów Psychologicznych PTP

Współpraca międzynarodowa:

Prof. Robert Bornstein – College of Medicine Ohio State University USA
Prof. Steven Rao – Neurological Institute Cleveland Clinic USA
Prof. Bharat Biswal – Department of Biomedical Engineering, New Jersey Institute of Technology USA
Prof. Bernice Marcopulos – Department of Graduate Psychology James Madison University USA

Organizowane konferencje, sesje naukowe:

2016 – współorganizacja i prowadzenie sympozjum na zjeździe International Neuropsychological Society (Londyn). Prowadzący: B. A. Marcopulos i E. Łojek. Tytuł sympozjum: Are modern clinical neuropsychological assessment procedures really  “modern“?

2015 – członek Komitetu Naukowego 18 Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

2014-2017  – współorganizacja sesji naukowych dla studentów w ramach INS SLC

Aktywność dydaktyczna:

/aktualnie prowadzone zajęcia wydziałowe oraz prowadzone także poza wydziałem/

Wydział Psychologii UW – studia w języku polskim

 • Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej. Charakterystyka dyscypliny – wykład specjalizacyjny (30 godzin)
 • Seminarium roczne – prace empiryczne
 • Seminarium magisterskie
 • Wykład dla doktorantów (5 godzin)

Kognitywistyka UW

 • Neuropsychologia poznawcza – wykład (30 godzin)

Wydział Psychologii UW – studia w języku angielskim (WISP)

 • Introduction to Clinical Neuropsychology and Neuroscience – wykład specjalizacyjny

(15 godzin)

 • Diagnosis and Rehabilitation in Clinical Neuropsychology – wykład specjalizacyjny

(16 godzin)

 • Seminarium magisterskie

Studia Podyplomowe Wydziału Psychologii z psychologii transport:

 • wykład “Procesy starzenia się i zaburzenia organiczne” (10 godzin)

Doktoranci aktualni: Anna Egbert, Justyna Wiśniowska
Doktoranci wypromowani w latach 2011-2016: Natalia Gawron, Agnieszka Pluta, Aleksandra Bala, Łukasz Okruszek

Aktywność organizacyjna (aktualnie):

Członek Zarządu International Neuropsychological Society (2014-2017)
Członek Komisji Studenckiej INS – współpraca z międzynarodową  grupą studentów.
Członek INS Scientific Task Force
Przewodnicząca Sekcji Kontaktów Zagranicznych w Polskim Towarzystwie  Neuropsychologicznym
Członek Rady Naukowej Studiów Psychologicznych
Kierownik Katedry Neuropsychologii Wydział Psychologii UW
Członek Rady Naukowej WISP Wydział Psychologii UW
Członek Komisji ds. Przewodów Doktorskich Wydział Psychologii UW

 

Dr Anna Bolewska

Aktywność naukowa

Publikacje (od 2011 roku):

Łojek E., Bolewska A., Okuniewska H. (2014), Studia z neuropsychologii klinicznej. Na 45- lecie pracy zawodowej profesor Danuty Kądzielawy. Warszawa, Wydawnictwa UW.

Łojek E., Bolewska A., (2013) The effectiveness of computer-assisted cognitive rehabilitation in brain-damaged patients. Polish Psychological Bulletin vol. 44(1), 31-39.

Aktywność dydaktyczna

Kursy obligatoryjne:
Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej, seminarium  specjalizacyjne
Rehabilitacja neuropsychologiczna, ćwiczenia specjalizacyjne

Prace roczne i magisterskie

Kursy fakultatywne:
Zaburzenia pamięci – podejście neuropsychologiczne, seminarium
Muzyka i mózg, seminarium

Aktywność organizacyjna

Kierownik specjalizacji Neuropsychologia kliniczna, organizacja praktyk wakacyjnych
Komisja ds. Wydawnictw – członek

Dr Natalia Gawron

Aktywność naukowa

 Główne kierunki badań:

 • różnice indywidualne w sprawności poznawczej seniorów
 • wpływ czynników związanych z trybem życia na funkcje poznawcze
 • mózgowe korelaty wysokiej sprawności poznawczej u osób w starszym wieku
 • neuropsychologiczne i mózgowe korelaty starzenia z infekcją wirusem HIV

Granty i nagrody:

2013-2017: Wykonawca projektu Wpływ starzenia się na funkcje poznawcze i chemosensoryczne mózgu w infekcji HIV (grant NCN Harmonia, kierownik projektu: prof. dr hab. Emilia Łojek)

2015: Nagroda Zespołowa Rektora UW za monografię podoktorską Różne oblicza starości. Badania neuropsychologiczne

2011: Główny wykonawca projektu Typologia dysleksji rozwojowej i jej markery neuroanatomiczne – badania z użyciem funkcjonalnego i strukturalnego rezonansu magnetycznego (grant MNISW Iuventus Plus, kier. dr Katarzyna Jednoróg) Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Publikacje:

Gawron, N. Cognitive reserve, psychosocial and lifestyle factors and the risk of neuropsychological decline in older HIV-infected adults. Rezerwa mózgowa, czynniki psychospołeczne oraz tryb życia a ryzyko zaburzeń poznawczych u starszych pacjentów zakażonych wirusem HIV. W: E. Łojek, A. Pluta, A Horban, B Habrat (red.) Problematyka życia i starzenia się z wirusem HIV. Podejście interdyscyplinarne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Łojek H., Horban A., Laskus T., Radkowski M., Higersberger J., Weber – Kaniuk I., Sobańska M., Gawron N., Pluta A. Funkcjonowanie psychiczne osób z koinfekcją HIV/HCV oraz monoinfekcją HCV będących w trakcie leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C. W: E. Łojek, A. Pluta, A. Horban, B. Habrat (red.). Problematyka życia i starzenia się z wirusem HIV. Podejście interdyscyplinarne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Gawron, N., Łojek, E. (2014). Różne oblicza starości. Badania neuropsychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Pluta, A., Ulatowska, H., Gawron, N., Sobańska, M., Łojek, E. (2014). A thematic framework of illness narratives produced by stroke patients. Disability and Rehabilitation, Sep 8:1-8.

Gawron, N., Krasowicz-Kupis, G., Wiejak, K., Bogdanowicz, K.M., & Jednoróg, K. (2014). Niejęzykowe deficyty poznawcze u dzieci z dysleksją rozwojową i jej ryzykiem – przegląd badań. Psychologia Rozwojowa, 19 (4), 15-30.

Gawron, N., Łojek, E., Kijanowska-Haładyna, B., Nestorowicz, J., Harasim, A., Pluta, A., & Sobańska, M. (2013).  Cognitive patterns of normal elderly subjects are consistent with frontal cortico-subcortical and fronto-parietal neuropsychological models of brain aging. Applied Neuropsychology: Adult, 21, 195–209.

Jednoróg, K., Gawron, N., Marchewka, A., Heim, S., Grabowska, A. (2013). Cognitive subtypes of dyslexia are characterized by distinct patterns of grey matter volume. Brain Structure and Function, DOI 10.1007/s00429-013-0595-6

Współpraca krajowa:

Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, Kajetany k. Warszawy.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Aktywność dydaktyczna

Neuropsychologia starzenia

Biologiczne mechanizmy zachowania

Testowe metody oceny neuropsychologicznej

Neuropsychology of Aging

Aktywność organizacyjna

Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

Komisja ds. Studiów i Studentów

2017-2019: Koordynator projektu Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych Zastosowanie specjalistycznych programów komputerowych w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów z uszkodzeniami mózgu

 

 

Mgr Anna Rita Egbert (Ambroziak)

Aktywność naukowa

Główne kierunki badań:

 • neuropsychologia;
 • neuroobrazowanie;
 • starzenie się;
 • infekcja wirusem HIV;
 • neurorehabilitacja pacjentów po udarze mózgu

Publikacje:

Egbert, A.R. Framework for Ethical Decision Making Process in Rehabilitation of Patients with Anosognosia. Journal of Clinical Ethics, (in press).

Egbert, A.R., & Pluta, A. Jak starzeje się mózg w infekcji HIV: doniesienia z badań nad spoczynkową aktywnością mózgu metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego. (in press)

Ambroziak, A.R. (2015). Subjective quality of life in drug addicted patients: A cross-treatment comparison. Heroin Addiction and Related Clinical Problems, 17, 91-98.

Współpraca międzynarodowa:

 • ACRIA Center on HIV & Aging, New York City, NY, USA
 • Department of Biomedical Engineering, New Jersey Institute of Technology, Newark, NJ, USA

Organizowane konferencje:

Conference on Sustainable Development. Science debut 2013, Warsaw, Poland, April, 11, 2014.

Aktywność organizacyjna:

The International Neuropsychological Society (INS) Student Liaison Committee Member

 

Dr Hanna Okuniewska

Aktywność naukowa:

Główne kierunki badań:

 • psycholingwistyczne badania nad efektem Stroopa
 • zastosowanie efektu Stroopa w diagnostyce neuropsychologicznej
 • wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie poznawcze a wiek

Publikacje (od roku 2011):

Książki i rozdziały w książkach:

Kurcz, I., Okuniewska, H. (red.) (2011). Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.

Kurcz, I., Okuniewska, H. (2011). Psychologia a dziedziny pokrewne zajmujące się językiem. W: I. Kurcz, H. Okuniewska (red.), Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka (str. 7-16). Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.

Okuniewska, H. (2011). Nowe propozycje rozumienia funkcjonalnej neuroanatomii języka i mowy. W: I. Kurcz, H. Okuniewska (red.), Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka (str. 344-371). Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.

Łojek E., Bolewska A., Okuniewska H. (red.) (2014). Studia z neuropsychologii klinicznej. Na 45- lecie pracy zawodowej profesor Danuty Kądzielawy. Warszawa, Wydawnictwa UW.

Artykuły:

Lis-Turlejska M., Szumiał, Sz., Okuniewska, H. (2012). Aktualny poziom objawów stresu potraumatycznego w próbie osób, które w dzieciństwie przeżyły II wojnę światową. Psychiatria Polska, tom XLVI, 2, 145 – 156.

Okuniewska H., Maryniak M. (2012). The effects of age on Stroop interference in clinical vs healthy groups of children. Psychology of Language and Communication, 16,1, 21- 28.

Szepietowska E.M., Okuniewska H., Bartosz K. (2015). Funkcje wykonawcze u osób z choroba Parkinsona bez objawów otępienia. Czy chorzy o różnym poziomie wglądu we własne kompetencje wykonawcze różnią się sprawnością funkcji wykonawczych? Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 10, 2, 55-63.

Aktywność dydaktyczna:

Kursy obligatoryjne:
Teoria i praktyka diagnozy neuropsychologicznej – seminarium dla specjalizacji klinicznych
Podstawy oceny neuropsychologicznej – ćwiczenia dla specjalizacji klinicznych (do roku 2013)
Mózgowe mechanizmy świadomości – seminarium dla specjalizacji klinicznych, otwarte dla zainteresowanych
Trening zadaniowy – seminarium dla specjalizacji klinicznych (do roku 2013)
Trening interpersonalny – ćwiczenia dla specjalizacji klinicznych
Biologiczne mechanizmy zachowania – seminarium dla I roku

Seminaria roczne i magisterskie

Kursy fakultatywne:
Efekt placebo – seminarium

Aktywność organizacyjna:

 • Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów (do 2012 roku)
 • Członek wydziałowej komisji rekrutacyjnej (do 2013 roku)
 • Opiekun międzywydziałowego Neuropsychologicznego Koła Naukowego przy UW (do 2013 roku)
 • Recenzent Universal Journal of Psychology

 

dr Agnieszka Pluta

Aktywność naukowa:

Główne kierunki badań:

 • poszukiwanie mechanizmów neuropoznawczych leżących u podłoża zachowań społecznych z wykorzystaniem metod behawioralnych oraz technik neuroobrazowania mózgu (fMRI, NIRS);
 • badanie korelatów neuronalnych procesów poznawczych z wykorzystaniem techniki fMRI

Nagrody:

2015: Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ,,Start”
2015: Nagroda Zespołowa za działalność naukową za monografię podoktorską

Granty:

Wykonawca w grancie NCN: Wpływ starzenia się na funkcje poznawcze i chemosensoryczne mózgu w infekcji HIV.
Główny wykonawca w grancie NCN: Badania nad patogenezą zaburzeń poznawczych oraz neurofunkcjonalnych u pacjentów z zespołem Noonan. Rola defektów genów szlaku sygnałowego RAS/MAPK.

Publikacje (od roku 2011):

Książki i rozdziały w książkach:

Pluta, A. Łojek, E. (2015).  Architektura teorii umysłu. Podejście neuropsychologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Łojek H., Horban A., Laskus T., Radkowski M., Higersberger J., Weber – Kaniuk I., Sobańska M., Gawron N., Pluta A. Funkcjonowanie psychiczne osób z koinfekcją HIV/HCV oraz monoinfekcją HCV będących w trakcie leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C. (przyjęta do publikacji). Problematyka życia i starzenia się z wirusem HIV. Podejście interdyscyplinarne. Publikacja w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.

Egbert A., Pluta A.  Obrazowanie aktywności spoczynkowej mózgu u pacjentów z HIV. (przyjęta do publikacji). Problematyka życia i starzenia się z wirusem HIV. Podejście interdyscyplinarne. Publikacja w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.

Pluta A., Wolak T., Lewandowska M., Cieśla K., Rusiniak M. Wpływ wirusa HIV na procesy mózgowe oraz strukturę mózgu. Przegląd badań z wykorzystaniem technik rezonansu magnetycznego (przyjęta do publikacji). Problematyka życia i starzenia się z wirusem HIV. Podejście interdyscyplinarne. Publikacja w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacje w czasopismach:

Wolak T. Cieśla K., Rusiniak M., Piłka A., Lewandowska M., Pluta A., Skarżyński H., Skarżyński P.H. (2016). Influence of acoustic overstimulation on central auditory system: an fMRI study. Medical Science Monitor.

Lewandowska M., Pluta  A. (2015). Zasady i metody normalizacji testów przetwarzania słuchowego. Nowa Audiofonologia tom: 4(3) str. 45-50

Pluta, A., Ulatowska, H., Łojek, E., Gawron, N.& Sobańska, M. (2015)  A thematic framework of illness narratives produced by stroke patients. Disability and Rehabilitation.

Rusiniak M., Lewandowska M., Pluta A., Cieśla K., Wójcik J., Wolak T. (2015). Intersubject variability of Thalamic Activation During Generation of Berger’s Alpha Rhythm. Journal of Hearing Science (2083-389X) tom: 5(2) str. 16-22.  

Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Milner R., Skarżyński H. (2015). Możliwości i problemy jednoczesnych rejestracji EEG-fMRI – badanie rytmu alfa. Przegląd Lekarski, 2015, 72(11)

Pluta, A., Wolak, T., Czajka, N., Lewandowska, M., Ciesla, K., Rusiniak, M., Grudzień, D.,  Skarzynski, H. (2014). Reduced resting-state brain activity in the default mode network in children with (central) auditory processing disorders. Behavioural and Brain Functions.

Gawron, N., Łojek, E., Kijanowska-Haładyna, B., Nestorowicz, J., Harasim, A., Pluta, A., & Sobańska, M. (2013).  Cognitive patterns of normal elderly subjects are consistent with frontal cortico-subcortical and fronto-parietal neuropsychological models of brain aging. Applied Neuropsychology: Adult.

Rusiniak, M., Lewandowska, M., Wolak, T., Pluta, A.,Milner, R., Ganc, M., … Skarżyński, H. (2013). A modified oddball paradigm for investigation of neural correlates of attention: a simultaneous ERP-fMRI study. Magn Reson Mater Phy, Magma

Rymarczyk, K., Makowska, I., Pluta, A. (2013). Ocena wzbudzenia emocjonalnego w schizofrenii. Studia Psychologiczne t. 51 z.2: 17-28.

Skarżyński, P.H., Wolak, T., Kochanek, K., Rusiniak, M., Pluta, A., Lewandowska, M., Skarżyński H., (2013). Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) w ocenie funkcji pierwotnej kory słuchowej: leczenie częściowej głuchoty, Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny tom: 12 str. 29-30.

Skarżyński, P., Wolak, T., Skarzyński, H., Lorens, A., Śliwa, L., Rusiniak, M., Pluta, A., Lewandowska, M., Cieśla, K., Jędrzejczak, W., Olszewski, Ł. (2013). Application of the functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) for the Assessment of the Primary Auditory Cortex Function in Partial Deafness Patients – A preliminary study, Journal of International Advanced Otology tom: 9(2)  str. 153-160.

Bruneau, E. G.*, Pluta, A.*, & Saxe, R. (2012). Distinct roles of the “shared pain” and “theory of mind” networks in processing others’ emotional suffering. Neuropsychologia, 50(2), 219–231.  *równy udział

Czajka, N., Grudzień, D., Pluta, A. Kurkowski, M., Ganc, M., Cieśla, K. Skarżyński, H. (2012). Efekty terapii Stymulacji Percepcji Słuchowej (SPS-S) u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej oraz centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Nowa Audiofonologia 1: 79-86.

Pluta, A. (2012). Mechanizmy poznawcze teorii umysłu. Roczniki Psychologiczne, XV, 1, 1-24.

Skarżyński, H., Wolak T., Pluta, A., Lewandowska, M., Rusiniak, M., Lorens, A., Śliwa, L., Skarżyński, P.,H., Olszewski, L. (2012) Functional Magnetic Resonance Imaging of Auditory Cortex In Partial Deafness Treatment. Journal of Hearing Science 2 (2): 53-60.

Skoczylas, A., Lewandowska, M., Pluta, A., Kurkowski, M., Skarżyński, H. (2012). Ośrodkowe zaburzenia słuchu – wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii. Nowa Audiofonologia 1: 11-18

Współpraca krajowa:

 • Współpraca z zespołem naukowym ICNT w Toruniu
 • Współpraca z prof. dr hab. n. med. Katarzyną Kucharską z Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywania IPiN
 • Współpraca z dr Łukaszem Okruszkiem z Instytutu Psychologii PAN

Współpraca międzynarodowa:

 • dr Bharat Biswal z Department of Biomedical Engineering z New Jersey of Technology, USA.
 • dr Stephen Rao z Cleveland Clinic, USA.

Aktywność dydaktyczna:

Testowe metody oceny neuropsychologicznej
Podstawy neuroobrazowania z wykorzystaniem techniki MRI
Badania procesów poznawczych z wykorzystaniem technik neuroobrazowania
Neuropsychologiczne podstawy zachowań społecznych
Mózg-tajemniczy kosmos – kurs internetowy

Aktywność organizacyjna:

Redaktor monografii pt. ,,Problematyka życia i starzenia się z wirusem HIV. Podejście interdyscyplinarne”. Publikacja w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.
Opiekun Naukowego Koła Neuropsychologii przy Wydziale Psychologii UW
Członek Rady Programowej Kognitywistyki

 

dr Marta Sobańska

Aktywność naukowa

Główne kierunki badań:

Mathematical cognition
– Neuronalne i poznawcze korelaty wykonywania prostych działań arytmetycznych
– Psychologiczne i środowiskowe aspekty lęku przed matematyką u uczniów szkoły podstawowej
– Dyskalkulia rozwojowa
Wpływ wieku na funkcje poznawcze i chemosensoryczne w infekcji HIV

Granty i nagrody (ostatnie 5 lat):

2016 – nagroda Dziekana Wydziału Psychologii UW za działalność organizacyjną

2013-2017: „Wpływ starzenia się na funkcje poznawcze i chemosensoryczne mózgu w infekcji HIV” (grant NCN Harmonia, kierownik projektu: prof. dr hab. Emilia Łojek)

2009-2012: „Związek wielkości działania arytmetycznego z aktywnością bioelektryczną mózgu u osób o przeciętnych i wybitnych umiejętnościach arytmetycznych” (grant własny MNiSW)

Publikacje (ostatnie 5 lat):

Sobańska, M., Łojek, E. (2011). Struktura umysłu a wykonywanie prostych działań arytmetycznych. Badania neuropsychologiczne. Warszawa: Difin SA.

Sobańska M., Michałowski J.M., Szumska I., Różycka J., Jaśkowski P. (2016). Związek wielkości działań arytmetycznych z aktywnością bioelektryczną mózgu u osób biegłych w wykonywaniu prostych działań arytmetycznych. Studia Psychologiczne, 53(2), 49-63, DOI: 10.2478/V1067-010-0131-3

Pluta, A., Ulatowska, H., Gawron, N., Sobańska, M., Łojek, E. (2014). A thematic framework of illness narratives produced by stroke patients. Disability and Rehabilitation, 37, 1170-1177.

Gawron, N., Łojek, E., Kijanowska-Haładyna, B., Nestorowicz, J., Harasim, A., Pluta, A., & Sobańska, M. (2014).  Cognitive patterns of normal elderly subjects are consistent with frontal cortico-subcortical and fronto-parietal neuropsychological models of brain aging. Applied Neuropsychology: Adult, 21(3), 195-209.

Współpraca krajowa:

Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, Kajetany k. Warszawy.
Pracownia Psychofizjologiczna WSFiZ w Warszawie.
Katedra Psychologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Uzdrowisko Konstancin Zdrój Sp. z o.o. Szpital rehabilitacji neurologicznej
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Aktywność dydaktyczna:

Wprowadzenie do anatomii czynnościowej ośrodkowego układu nerwowego – wykład
Biologiczne mechanizmy zachowania I – wykład
Współczesne metody badania pracy mózgu – technika potencjałów wywołanych Testowe metody oceny neuropsychologicznej- ćwiczenia
Neuropsychologia poznawcza – seminarium

Aktywność organizacyjna:
Komisja Budżetowa
Komisja Rekrutacyjna
Koordynator przedmiotu BMZ I
Wydziałowy Koordynator ds. Organizacji Studiów II-stopnia Kognitywistyki

 

Mgr Justyna Wiśniowska

Aktywność naukowa

Główne kierunki badań:

 • funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne osób z uszkodzeniem OUN,
 • metody i  kierunki rozwoju rehabilitacji neuropsychologicznej (w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii w rehabilitacji, technologie asystujące), rehabilitacja prowadzona w paradygmacie podwójnego zadania.
 • funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne osób zdrowo starzejących się,
 • wykorzystanie technik interwencji kryzysowej oraz terapii poznawczej w pracy z  osobami z uszkodzeniem OUN i ich rodzinami.

Granty i nagrody:

Kierownik projektu PRELUDIUM 11, Narodowe Centrum Nauki (nr 2016/21/N/HS6/02685): Związek funkcji motorycznych i wykonawczych u osób w podeszłym wieku: analiza neuropsychologiczna treningu prowadzonego w paradygmacie podwójnego zadania.

Wykonawca w projekcie Ventures, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: Dynamic Cognition – innowacyjny komputerowy trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem wzrokowego sprzężenia zwrotnego oraz interfejsu sterowanego równowagą ciała – badania typu „proof of concept”.

Publikacje:

Roessler-Górecka, M., Mendel, T., Wiśniowska, J., Seniów, J. (2017). Characterictics of encefalopathy in Susac’s Syndrome – case report. Neurologia i Neurochirurgia Polska (w przygotowaniu).

Wiśniowska, J., Kruszyński, M., Łojek, E. Komputerowy trening funkcji poznawczych i ruchowych prowadzony w paradygmacie podwójnego zadania. (Red.) M. Szepietowska, B. Daniluk. Rehabilitacja neuropsychologiczna – konteksty teoretyczne i praktyka. Warszawa 2017: Diffin. (w przygotowaniu)

Kruszyński, M., Chabuda, A., Wiśniowska, J., Czerwosz, L, Karwowska, D. (2015). Komputerowy trening funkcji ruchowych i poznawczych w paradygmacie podwójnego zadania. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 17 (1), s. 56.

Współpraca krajowa:

Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy realizacji projektu: Ocena efektów rehabilitacji z użyciem programów do komputerowej analizy ruchu w grupie chorych na stwardnienie rozsiane.

Aktywność dydaktyczna

Biologiczne Mechanizmy Zachowania (seminarium)
Methods of Neuropsychological Rehabilitation in Practice (ćwiczenia, WISP)

Aktywność organizacyjna

Działalność praktyczna: psycholog na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Wielospecjalistycznego CKR Konstancin
Organizacja praktyk i staży dla studentów WP na ORN.