Katedra Neuropsychologii

Kierownik katedry:

prof. dr hab. Emilia Łojek

Członkowie katedry:

dr Aleksandra Bala
dr Anna Bolewska
dr Agnieszka Pluta
dr Marta Sobańska

Doktoranci:

mgr Natalia Pawlaczyk
mgr Justyna Wiśniowska