Centrum Badań nad Uprzedzeniami – Zakład Psychologii Stosunków Międzygrupowych

 
Centrum Badań nad Uprzedzeniami jest interdyscyplinarną jednostką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, skupiającą psychologów społecznych i socjologów zainteresowanych problematyką stereotypów, uprzedzeń, rasizmu, dyskryminacji i innymi zagadnieniami z obszaru stosunków międzygrupowych.
 
Comiesięczne seminarium Centrum Badań nad Uprzedzeniami oraz liczne sesje naukowe i konferencje stanowią ważną platformę wymiany myśli pomiędzy badaczami z Polski i ze świata. Centrum organizuje również coroczne Seminaria Tajfelowskie poświęcone psychologii stosunków międzygrupowych.
 
Centrum prowadzi ożywioną działalność badawczą obejmującą zarówno badania podstawowe (realizowane w ramach grantów MNiSW, FNP, funduszy statutowych Wydziału Psychologii UW oraz międzynarodowych grantów badawczych), jak i badania stosowane realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi (m.in. Forum Dialogu Między Narodami, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Fundacją „Ocalenie”, Muzeum Historii Żydów Polskich i innymi instytucjami). W ramach działań Centrum prowadzony jest również Polski Sondaż Uprzedzeń / Polish Prejudice Survey – ogólnopolskie wielowymiarowe badanie postaw wobec mniejszości narodowych i grup etnicznych.

 

Kierownik Katedry:

dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW

Członkowie:

mgr Maria Babińska
mgr Paulina Górska
dr Karolina Hansen
mgr Mateusz Olechowski
mgr Magdalena Skrodzka

dr Wiktor Soral
mgr Anna Stefaniak
dr Aleksandra Świderska
dr Mikołaj Winiewski
mgr Marta Witkowska

Doktoranci:

mgr Dominika Bulska

mgr Katarzyna Malinowska

 

Oficjalna strona CBU UW >>