Centrum Badań nad Uprzedzeniami – Zakład Psychologii Stosunków Międzygrupowych

Struktura

Kierownik Katedry: dr hab. Michał Bilewicz

Członkowie:

mgr Maria Babińska
mgr Paulina Górska
dr Karolina Hansen
mgr Mateusz Olechowski
mgr Magdalena Skrodzka
mgr Anna Stefaniak
dr Aleksandra Świderska
dr Mikołaj Winiewski
mgr Marta Witkowska

Pracownie:

 

Aktywność naukowa

Kierunki Badań:

Zakład prowadzi badania w zakresie psychologii stosunków międzygrupowych: stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, dehumanizacji. Wśród obszarów zainteresowań poszczególnych badaczy są m.in. procesy pojednania (dr hab. Michał Bilewicz, mgr Marta Witkowska, mgr Manana Jaworska), konsekwencje wiktymizacji grupy własnej (dr hab. Michał Bilewicz, mgr Mateusz Olechowski), językowa psychologia społeczna (dr Karolina Hansen, dr hab. Michał Bilewicz), antysemityzm i uprzedzenia antyżydowskie (dr Mikołaj Winiewski, dr hab. Michał Bilewicz), ruchy protestu i następstwa deprywacji (mgr Paulina Górska, dr hab. Michał Bilewicz), metodologia badań uprzedzeń i treści stereotypów (dr Mikołaj Winiewski), przemoc międzygrupowa (dr Mikołaj Winiewski).

Więcej informacji na stronie Centrum Badań nad Uprzedzeniami

Granty i nagrody (ostatnie 5 lat):

Obecnie Zakład realizuje następujące projekty badawcze w ramach uzyskanych grantów:

Główne publikacje (ostatnie 5 lat):

2014

Bilewicz, M., Stefaniak, A., & Witkowska, M. (2014). Polish youth confronting the Jewish past. Antagonistic history and pathways to reconciliation. In: J. Kurczewski (ed.) Reconciliation in Bloodlands. Assessing actions and outcomes in contemporary Central-Eastern Europe. London: Peter Lang, p. 97-112.

Hansen, K., Rakić, T. i Steffens, M. C. (2014). When actions speak louder than words: Preventing discrimination of nonstandard speakers. Journal of Language and Social Psychology, 33(1), 66-75.

Kryś, K., Hansen, K., Xing, C., Szarota, P. i Yang, M. (2014). Do only fools smile at strangers? Cultural differences in perception of intelligence of smiling people. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45(2), 314 –321.

Winiewski, M., & Bilewicz, M. (2014). The emergence of antisemitism in times of rapid social change: Survey results from Poland. In: F. Guesnet & G. Jones (ed.) Antisemitism in an era of transition: Genealogies and impact in post-communist Poland and Hungary. London: Peter Lang, p.187-214.

2013

Barlinska, J., Szuster, H., Winiewski, M, (2013) Cyberbullying Among Adolescent Bystanders: Role of the Communication Medium, Form of Violence and Empathy, J. Community Appl. Soc. Psychol., 23: 37-51. doi: 10.1002/casp.2137

Bilewicz, M. i Jaworska, M. (2013). Reconciliation through the righteous: The narratives of heroic helpers as a fulfillment of emotional needs in Polish-Jewish intergroup contact. Journal of Social Issues, 69, 162-179.

Bilewicz, M., Winiewski, M., Kofta, M. i Wójcik, A. (2013). Harmful ideas. The structure and consequences of anti-Semitic beliefs in Poland. Political Psychology, 34(6), 821-839.

Gawinkowska, M., Paradowski, M. B., Bilewicz, M. (2013). Second language as an exemptor from sociocultural norms. Emotion-related language choice revisited. PLoS ONE 8(12): e81225. doi:10.1371/journal.pone.0081225.

Gluszek, A. i Hansen, K. (2013). Language attitudes in the Americas. W: H. Giles i B. Watson (red.), The social meanings of languages, dialects, and accents: An international perspective (s. 26-44). New York, NY: Peter Lang.

Golec de Zavala, A., Cichocka, A. i Bilewicz, M. (2013). The paradox of in-group love: Differentiating collective narcissism advances understanding of the relationship between in-group and out-group attitudes. Journal of Personality, 81, 16-28.

Winiewski, M., Bilewicz, M. (2013) Are Surveys and Opinion Polls always a Valid Tool to Assess Anti-Semitism? Methodological considerations.Jewish Studies at the CEU, Vol 7.

2012

Bilewicz, M. (2012). Traditional prejudice remains outside of the WEIRD world. Behavioral and Brain Sciences, 35, 427-428.

Bilewicz, M., Stefaniak, A., Jaworska, M. (2012). Kontakt jako metoda ograniczania uprzedzeń wobec obcych: Rola redukcji lęku międzygrupowego i włączania obcych do struktur Ja. W: H. Grzegołowska-Klarkowska (ed.) Agresja – Socjalizacja – Edukacja, Warszawa: APS.

Bilewicz, M., Winiewski, M., & Radzik, Z. (2012). Antisemitism in current Poland: economic, religious and historical aspects . Journal for the Study of Antisemitism, 4 (2), 423-442

Drogosz, M., Bilewicz, M. i Kofta, M. (red., 2012), Poza stereotypy: Dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych. Warszawa: Scholar.

Imhoff, R., Bilewicz, M. i Erb, H.-P. (2012). Collective regret versus collective guilt: Different emotional reactions to historical atrocities. European Journal of Social Psychology, 42, 729–742.

Toeplitz-Winiewska, M., Winiewski, M.  (2012) Czy dziewczeta staja sie coraz bardziej agresywne? Proba meta-analizy badan z lat 1997-2011 . W: H.J. Grzegolowska – Klarkowska (red.) Agresja, Socjalizacja, Edukacja,Warszawa: Wydawnictwo APS.

Zajenkowski, M., Gorynska, E., Winiewski, M., (2012) Variability of the relationship between personality and mood , Personality and Individual Differences 52, 858-861 .

2011

Bilewicz, M., Imhoff, R. i Drogosz, M. (2011). The humanity of what we eat. Conceptions of human uniqueness among vegetarians and omnivores.European Journal of Social Psychology, 41, 201–209.

Bilewicz, M. i Kofta, M. (2011). Less biased under threat? Self-verificatory reactions to social identity threat among groups with negative self-stereotype. Journal of Applied Social Psychology, 41, 2249-2267.

Jaworska, M., Olechowski, M., Bilewicz, M. (2011). Ludobójstwo i jego społeczno-psychologiczne następstwa: od korzeni zła do przeprosin i procesu przebaczania. W: B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, L. Nijakowski, Krwawy cień genocydu, 61-90, Kraków: Impuls.

Kofta, M., Bilewicz, M. (red., 2011), Wobec obcych: Zagrożenie psychologiczne a stosunki międzygrupowe. Warszawa: PWN.

Weigl, B., Formanowicz, M., Winiewski H. M. (2011), Zwiazek etykiety Cygan, Rom, Rumun z postrzeganiem grupy etnicznej , W: B. Weigl i M. Rozycka (red.) Romowie 2011. Zycie na pograniczu. (pp. 116-124) Warszaw: Wydawnictwo SWPS.

2010

Bilewicz, M. i Krzemiński, I. (2010). Anti-Semitism in Poland and Ukraine: The belief in Jewish control as a mechanism of scapegoating.International Journal of Conflict and Violence, 4, 234-243.

Bilewicz, M. i Wójcik, A. (2010). Does identification predict community involvement? Exploring consequences of social identification among the Jewish minority in Poland. Journal of Community and Applied Social Psychology, 22, 72-79.

Gorynska E., Winiewski M. (2010). Neurotycznosc i ekstrawersja jako predyktory nastroju, Studia Psychologiczne 46(2), 5-18 .

Wójcik, A., Bilewicz, M. i Lewicka, M. (2010). Living on the ashes. Collective representations of Polish-Jewish history among people living in the former Warsaw Ghetto area. Cities. The International Journal of Urban Policy and Planning, 27, 195-203.

 

Współpraca międzynarodowa:

Zakład współpracuje obecnie z następującymi ośrodkami:

 • Uniwersytet Clark (Prof. Johanna Vollhardt)
 • Uniwersytet Nowojorski (Prof. John Jost)
 • Uniwersytet w Jenie (Dr Daniel Geschke)
 • Uniwersytet w Kent (Dr Aleksandra Cichocka)
 • Uniwersytet w Kolonii (Prof. Roland Imhoff)
 • Uniwersytet Jagielloński (Dr Marcin Bukowski)
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Dr Marek Drogosz, Dr Magdalena Formanowicz)
 • Sarajevo School Of Science and Technology (Prof. Sabina Cehajic-Clancy)

Organizowane konferencje (ostatnie 5 lat):

Zakład organizuje coroczne Seminaria Tajfelowskie:

 • (2009) I Seminarium Tożsamość, kategoryzacje, stereotypy i postawy międzygrupowe
 • (2010) II Seminarium „Zagrożenia psychologiczne, tożsamość społeczna i stosunki międzygrupowe”
 • (2011) III Seminarium „Język, kategoryzacje społeczne i stosunki międzygrupowe”
 • (2013) IV Seminarium „History, reconciliation and intergroup relations”
 • (2014) V Seminarium „Social identities in conflict

Obecnie przygotowujemy też XI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Warszawie.

Aktywność dydaktyczna

Profil dydaktyczny:

Zakład prowadzi ożywioną dydaktykę z ramach zajęć fakultatywnych na studiach polskich i angielskich (WISP). Zakład odpowiada też za obligatoryjny wykład z Psychologii Społecznej na studiach dziennych oraz studiach angielskich (WISP).

Działalność organizacyjna

Funkcje na wydziale i Uniwersytecie:

Dr Mikołaj Winiewski jest pełnomocnikiem Dziekana Wydziału ds. zajęć z psychologii świadczonych poza Wydziałem Psychologii UW.

Dr hab. Michał Bilewicz jest przewodniczącym Rady Studiów Magisterskich oraz członkiem Komisji ds. Badań i Finansowania.

Inicjatywy akademickie:

Przy Zakładzie działa studenckie Koło Naukowe „Proces”.

Działalność praktyczna:

Zakład przygotowuje ekspertyzy dla instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych (m.in. dwie ekspertyzy dla Sejmu RP, oceny skuteczności działał antydyskryminacyjnych dla Fundacji im Stefana Batorego, Forum Dialogu Między Narodami, Muzeum Historii Żydów Polskich i in.).

Działalność popularyzatorska:

Pracownicy Zakładu popularyzują wiedzę psychologiczną m.in. na łamach pism Charaktery, Polityka, Przekrój, Gazeta Wyborcza, jak również w audycjach radiowych (TOK FM, Radio Campus).