Centrum Badań nad Uprzedzeniami – Zakład Psychologii Stosunków Międzygrupowych

 
Centrum Badań nad Uprzedzeniami jest interdyscyplinarną jednostką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, skupiającą psychologów społecznych i socjologów zainteresowanych problematyką stereotypów, uprzedzeń, rasizmu, dyskryminacji i innymi zagadnieniami z obszaru stosunków międzygrupowych.
 
Comiesięczne seminarium Centrum Badań nad Uprzedzeniami oraz liczne sesje naukowe i konferencje stanowią ważną platformę wymiany myśli pomiędzy badaczami z Polski i ze świata. Centrum organizuje również coroczne Seminaria Tajfelowskie poświęcone psychologii stosunków międzygrupowych.
 
Centrum prowadzi ożywioną działalność badawczą obejmującą zarówno badania podstawowe (realizowane w ramach grantów MNiSW, FNP, funduszy statutowych Wydziału Psychologii UW oraz międzynarodowych grantów badawczych), jak i badania stosowane realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi (m.in. Forum Dialogu Między Narodami, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Fundacją „Ocalenie”, Muzeum Historii Żydów Polskich i innymi instytucjami). W ramach działań Centrum prowadzony jest również Polski Sondaż Uprzedzeń / Polish Prejudice Survey – ogólnopolskie wielowymiarowe badanie postaw wobec mniejszości narodowych i grup etnicznych.

 

Kierownik Katedry:

dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW

Członkowie:

dr Paulina Górska

dr Karolina Hansen
mgr Magdalena Skrodzka

dr Wiktor Soral
dr Aleksandra Świderska
dr Mikołaj Winiewski

Doktoranci:

mgr Maria Babińska

mgr Dominika Bulska

mgr Katarzyna Malinowska

mgr Marta Witkowska

 

Oficjalna strona CBU UW >>