Kalendarium wydarzeń na Wydziale

1915

objęcie Katedry Psychologii przez Edwarda Abramowskiego

1918

umiera Edward Abramowski

1919 (1 kwietnia)

objęcie Katedry Psychologii przez Władysława Witwickiego

1920

powołanie Zakładu Psychologii Doświadczalnej (kierownik: Władysław Witwicki) – ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

1927/1928

powołanie Zakładu Psychologii Wychowawczej – Plac Trzech Krzyży 8

1928

nominacja Stefana Baleya na stanowisko profesora nadzwyczajnego i kierownika Zakładu Psychologii Wychowawczej

1946

reaktywowanie Uniwersytetu Warszawskiego a w nim Zakładu Psychologicznego (Władysław Witwicki) – ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 i Zakładu Psychologii Wychowawczej (Stefan Baley) – ul. Spasowskiego 4

1948

umiera Władysław Witwicki

1949/1950

objęcie kierownictwa Zakładu Psychologii przez Tadeusza Tomaszewskiego

1950

otwarcie studiów psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim

1952

umiera Stefan Baley

1953

powołanie Wydziału Pedagogiki, a w nim dwóch katedr: Psychologii Ogólnej (Tadeusz Tomaszewski) i Psychologii Wychowawczej (Maria Żebrowska)

1953/1954

przeprowadzka do wspólnego budynku (Krakowskie Przedmieście 26/28 – obecny budynek CIUW-u)

1958

powstanie Katedry Psychologii Eksperymentalnej (Mieczysław Kreutz)

1958 (14 maja)

przyznanie doktoratu honoris causa Jean Piagetowi

1968 (kwiecień)

w wyniku represji pomarcowych rozwiązanie kierunku psychologia, weryfikacja studentów

1968/1969

powołanie Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Instytutu Psychologii (dyrektor: Tadeusz Tomaszewski)

1969 (1 lipca)

powołanie Studiów Doktoranckich przy Instytucie Psychologii

1971

umiera Mieczysław Kreutz

1973/1974

usamodzielnienie się lokalowe – przeprowadzka na Stawki 5/7

1979

wyodrębnienie Instytutu Psychologii na prawach wydziału (dyrektor Jan Strelau)

1980

powstanie Zakładu Psychologii w Polskiej Akademii Nauk (kierownik Janusz Reykowski) – odejście grupy pracowników związanych z psychologią osobowości do IP PAN

1981 (1 października)

powstanie Wydziału Psychologii (dziekan: Janusz Grzelak – pierwszy demokratycznie wybrany dziekan psychologii na UW)

1982

strajk i zawieszenie władz Wydziału

1989

nadanie doktoratu honoris causa Robertowi Zajoncowi

1994/1995

otwarcie studiów wieczorowych

1995 (1 października)

pierwszy nabór na nowo otwarte studia doktoranckie przy Wydziale Psychologii UW

1997

wprowadzenie zreformowanego systemu studiów psychologicznych

2000

umiera Tadeusz Tomaszewski

2005/2006

otwarcie studiów psychologicznych w języku angielskim