Grace Wales Shugar

Grace Wales Shugar (1918) urodziła się w Montrealu, w Kanadzie. Ukończyła studia humanistyczne na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Do Polski przyjechała w 1952. W 1964 roku obroniła pracę magisterską z pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat z psychologii w 1973 roku pod kierunkiem M. Maruszewskiego. Od 1972 roku pracowała w Uniwersytecie Warszawskim, początkowo w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, później na Wydziale Psychologii. Jest inicjatorką badań z zakresu psycholingwistyki rozwojowej w ośrodku warszawskim. Przez wiele lat kierowała pracami Zespołu do Badań Procesów Poznawczo-Językowych Małego Dziecka (przy Zakładzie Psycholingwistyki). Stopień naukowy doktora habilitowanego z psychologii – psycholingwistyki rozwojowej uzyskała w 1979, tytuł profesora w 1987. Po przejściu na emeryturę w 1992 nadal współpracuje z Zakładem Psycholingwistyki Wydziału Psychologii. Najważniejsze publikacje: (wraz z M. Smoczyńską) Badania nad rozwojem języka dziecka (1980), Interakcja, koordynacja linii działania i funkcjonowanie językowe (1982), (wraz z B. Bokus) Twórczość językowa dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej (1988), Dyskurs dziecięcy. Rozwój w ramach struktur społecznych 1995). Za tę ostatnią pracę otrzymała w 1996 nagrodę im. Tadeusza Tomaszewskiego.