Foryś-Nogala Małgorzata

Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon:
Pokój: 204
Dyżury: piątek 12.30 - 14.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna