Florczak-Perchel Milena

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon:
Pokój: 116
Dyżury: wtorek 12.00-14.00 po uprzednim kontakcie mailowym
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna