Pankowski Daniel

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: doktorant
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: daniel.pankowski@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 213
Dyżury: Wtorek 8.30-10.00; środa 15.30-17.30
Działalność naukowa

Kierunki badań i zainteresowania naukowe
Psychologia zdrowia, psychiatria

Publikacje

Kowalski, J., Pankowski, D., Lew-Starowicz, M., & Gawęda, Ł. (2017). Do specific metacognitive training modules lead to specific cognitive changes among patients diagnosed with schizophrenia? A single module effectiveness pilot study. Psychosis, 1-6.

 
Jędrasik-Styła M., Ciołkiewicz A., Styła R., Pankowski D., Denisiuk M., Linke M., Jarema M., Wichniak A. (2014). Ocena wybranych właściwości psychometrycznych baterii testów do pomiaru funkcjonowania poznawczego pacjentów psychotycznych B-CATS – wstępne opracowanie. Psychiatr. Pol., 48(6), 1189–1200.

Tłumaczenie i współautorstwo Indywidualnej Terapii Metapoznawczej Psychoz (MCT+) (wersja polska): Moritz, S., Bohn Vitzthum, F., Veckenstedt, R., Kowalski, J., Pankowski, D. (2014). Indywidualna Terapia Metapoznwcza Psychoz (MCT+). VanHam Campus Press: Hamburg

Kowalski, J., Litwin, P., Pankowski, D., & Cierpka, A. (2016). Mity psychologiczne wśród studentów psychologii. Edukacja, 137(2), 100-112.

Pankowski, D., Kowalski, J., & Gawęda, Ł. (2016). Skuteczność treningu metapoznawczego u osób chorujących na schizofrenię: narracyjny przegląd systematyczny badań opublikowanych w latach 2009–2015. Psychiatr. Pol, 50(4).

Sakson-Obada, O., Chudzikiewicz, P., Pankowski, D., & Jarema, M. (2016). Body Image and Body Experience Disturbances in Schizophrenia: an Attempt to Introduce the Concept of Body Self as a Conceptual Framework. Current Psychology, 1-11.

 

Działalność dydaktyczna

Biologiczne Mechanizmy Zachowania
Schizofrenia od rozwoju prenatalnego po dojrzałą dorosłość

Działalność organizacyjna

Koło Naukowe Doktorantów