Łyś Agnieszka

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: Doktorantka
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: agnieszka.lys@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 216
Dyżury: semestr letni 2019/20: wtorek 13-15, mile widziany wcześniejszy kontakt mailowy
Działalność naukowa

Główne kierunki badań:

  • społeczne aspekty przemocy seksualnej- akceptacja mitów na temat zgwałceń, obwinianie ofiar zgwałceń
  • społeczne aspekty innych zagadnień związanych z seksualnością (np. edukacja seksualna, postawy wobec osób praktykujących konsensualną niemonogamię)
  • seksizm i esencjalizm biologiczny

Najważniejsze publikacje:

Grunt-Mejer, K., Łyś, A. (2019). They Must Be Sick: Nonmonogamy Through the Eyes of Psychotherapists, Sexual and Relationship Therapy, 1-24. doi:10.1080/14681994.2019.1670787

Bargiel-Matusiewicz, K., Łyś, A., Stelmachowska, P. (2019). The positive influence of psychological intervention on the level of anxiety and depression in dialysis patients – a pilot study. The International Journal of Artificial Organs, 1-8. doi:10.1177/0391398818823765

Łyś, A., Bargiel-Matusiewicz, K., Kuligowski, K., Studzińska, A. (2019). Psychologiczne, społeczne i prawne przesłanki do działań w zakresie profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. Dziecko Krzywdzone, 18(2), s.21-37.

Suszek, H., Fronczyk, K., Kopera, M., Maliszewski, N. Łyś, A. E. (2018). Psychometric Properties of the Polish Version of the Self-Concept Clarity Scale (SCCS). Current Issues in Personality Psychology, 6(3), 181-187. doi: 10.5114/cipp.2018.75842

Łyś, A. E. (2018). Przemoc seksualna a kultura. Osoby niepełnosprawne jako ofiary przemocy seksualnej. W: K. Bargiel-Matusiewicz, R. Dziurla, J. Kowalska (red.) Kultura a zdrowie i niepełnosprawność. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (s.141-160).

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obligatoryjne na Wydziale Psychologii UW:

Psychologia eksperymentalna, Statystyka I, Seminarium roczne empiryczne

Zajęcia fakultatywne na Wydziale Psychologii UW:

Społeczne aspekty seksuologii

Zajęcia na innych wydziałach UW:

Psychologia dla nauczycieli

Działalność organizacyjna

od 2019/20: reprezentacja doktorantów w Radzie Naukowej Dyscypliny Psychologia

od 2019/20: działalność w Zarządzie Samorządu Doktorantów UW

od 2018/19: działalność w Komisji Etyki Badań Naukowych

od 2018/19: działalność w Wydziałowej Radzie Doktorantów