Łyś Agnieszka

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: Doktorantka
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: agnieszka.lys@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 216
Dyżury: semestr letni 2020/21: wtorek 13-15 po wcześniejszym umówieniu mailem
Działalność naukowa

Główne kierunki badań:

  • społeczne aspekty przemocy seksualnej- akceptacja mitów na temat zgwałceń, obwinianie ofiar zgwałceń
  • społeczne aspekty innych zagadnień związanych z seksualnością (np. edukacja seksualna, postawy wobec osób praktykujących konsensualną niemonogamię)
  • seksizm i esencjalizm biologiczny

Najważniejsze publikacje:

Łyś, A., Bargiel-Matusiewicz, K., Krasuski, T., & Studzińska, A, (2021). “She asked for it” and other rape myths. Psychometric properties of the Polish Updated Illinois Rape Myth Acceptance Scale. Current Psychology, doi:10.1007/s12144-020-01249-3

Gambin, M., Sękowski, M., Woźniak-Prus, M., Wnuk, A., Oleksy, T., Cudo, A., Hansen, K., Huflejt-Łukasik, M., Kubicka, K., Łyś, A., Gorgol, J., Holas, P., Kmita, G., Łojek, E. & Maison, D. (2020). Generalized anxiety and depressive symptoms in various age groups during the COVID-19 lockdown in Poland. Specific predictors and differences in symptoms severity. Comprehensive Psychiatry, 105, 152222. doi:10.1016/j.comppsych.2020.152222

Łyś, A., & Bargiel-Matusiewicz, K. (w druku). Edukacja seksualna – analiza efektywności z uwzględnieniem czynników psychologicznych, społecznych i kulturowych. W: A. Burnos, E. Pisula, G. Katra, K. Bargiel-Matusiewicz (red.), Psychologia dla nauczycieli. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Oleksy, T., Wnuk, A., Maison, D., & Łyś, A. (2020). Content matters. Different predictors and social consequences of general and government-related conspiracy theories on COVID-19. Personality and Individual Differences, 168, 110289. doi:10.1016/j.paid.2020.110289

Grunt-Mejer, K., & Łyś, A. (2019). They Must Be Sick: Nonmonogamy Through the Eyes of Psychotherapists, Sexual and Relationship Therapy, 1-24. doi:10.1080/14681994.2019.1670787

Bargiel-Matusiewicz, K., Łyś, A., Stelmachowska, P. (2019). The positive influence of psychological intervention on the level of anxiety and depression in dialysis patients – a pilot study. The International Journal of Artificial Organs, 1-8. doi:10.1177/0391398818823765

Łyś, A., Bargiel-Matusiewicz, K., Kuligowski, K., Studzińska, A. (2019). Psychologiczne, społeczne i prawne przesłanki do działań w zakresie profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. Dziecko Krzywdzone, 18(2), s.21-37.

Suszek, H., Fronczyk, K., Kopera, M., Maliszewski, N. & Łyś, A. E. (2018). Psychometric Properties of the Polish Version of the Self-Concept Clarity Scale (SCCS). Current Issues in Personality Psychology, 6(3), 181-187. doi: 10.5114/cipp.2018.75842

Łyś, A. E. (2018). Przemoc seksualna a kultura. Osoby niepełnosprawne jako ofiary przemocy seksualnej. W: K. Bargiel-Matusiewicz, R. Dziurla, J. Kowalska (red.) Kultura a zdrowie i niepełnosprawność. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego (s.141-160).

Działalność dydaktyczna

Zajęcia obligatoryjne na Wydziale Psychologii UW:

Psychologia eksperymentalna, Statystyka I, Seminarium roczne empiryczne

Zajęcia fakultatywne na Wydziale Psychologii UW:

Społeczne aspekty seksuologii

Zajęcia na innych wydziałach UW:

Psychologia dla nauczycieli

Działalność organizacyjna

2020-21:: reprezentacja doktorantów w Radzie Naukowej Dyscypliny Psychologia

2020-21: działalność w Zarządzie Samorządu Doktorantów UW

od lutego 2019: działalność w Wydziałowej Radzie Doktorantów

od grudnia 2018: działalność w Komisji Etyki Badań Naukowych