Łyś Agnieszka

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: Doktorantka
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: agnieszka.lys@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 214
Dyżury: wtorek 16-17:30, od 26 marca poniedziałek 14-16
Działalność naukowa

W moich zainteresowaniach naukowych staram się łączyć psychologię społeczną, seksuologię oraz psychologię zdrowia. Obecnie pracuję nad badaniem parametrów psychometrycznych kwestionariusza służącego do badania akceptacji mitów na temat zgwałceń (rape myth acceptance) oraz nad narzędziem do badania przekonań na temat bliskich związków. Wykonuję także badania kwestionariuszowe w ramach grantu dr Marcina Rzeszutka p.t. „ Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem HIV w perspektywie temporalnej: makro- i mikrodynamika zmian”.

Działalność dydaktyczna

zajęcia  na Wydziale Psychologii UW: Psychologia eksperymentalna, Statystyka I

zajęcia na innych wydziałach UW: Psychologia dla nauczycieli

Materiały dydaktyczne:

Psychologia dla nauczycieli: https://drive.google.com/drive/folders/1ayjE-UPnFrS7uxtPz5JYM9tFO_zyqcZH

Psychologia eksperymentalna: https://drive.google.com/drive/folders/1E34x_t05ZLrNzeZJnVB3qq25oAIANINC

Statystyka: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1swZtU5mdX2Gn6N0v9x-JI9SfuVNUF9SS

Działalność organizacyjna