Lipowska Katarzyna

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: doktorant
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej
E-mail: katarzyna.lipowska@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 202
Dyżury: wtorek 13-15
Działalność naukowa

Główny wykonawca – doktorant w projekcie Beethoven Linguistic influences on numerical cognition: A cross-cultural investigation using specificities of Polish and German languages

Działalność dydaktyczna

Statystyka I – ćwiczenia, Matlab w neuronauce (K2)

Działalność organizacyjna