Jędrzejczyk Jan

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: doktorant
Jednostka: Zakład Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii
E-mail: jan.jedrzejczyk@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 70
Dyżury: środa 17.30-18.30
Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:
Samokontrola
Motywacja
Coaching
Psychoterapia

Publikacje:
Turkowski, P., Jędrzejczyk, J., Huflejt-Łukasik, M. i Wieliczko, J. (2016). Neuro-lingwistyczna psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych. Psychoterapia, 178(3), 53-62.

Ziętalewicz, U., Jędrzejczyk, J., Mojkowski, W. i Michałkiewicz, D. (2016). Poznawcza regulacja emocji u pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu wszczepienia urządzenia sterującego rytmem serca. Polski Merkuriusz Lekarski, 41(245), 221-224.

Wojtkowska, K., Jędrzejczyk, J. (2015). Cognitive and Emotional Functioning of Young Adults on the Contemporary Labour Market. W: Adamczyk, K., Wysota, M. (red.) Various Aspects of Young Adults’ Functioning, Wydawnictwo Libron.

Działalność dydaktyczna

Umiejętności akademickie
Coaching wielopoziomowy
Jak osiągać swoje cele? Teoria i praktyka psychologii motywacji

Działalność organizacyjna