Grzesik Magdalena

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: doktorantka
Jednostka: Katedra Psychologii Poznawczej, Zakład Teorii Decyji
E-mail: magdalena.grzesik@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 206
Dyżury: Środa 16.30-17.30
Działalność naukowa

Badania w obszarze psychologii decyzji w warunkach ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem efektu sformułowania (ang. framing effect). Co więcej, zainteresowania w obszarze psychologii organizacji, w szczególności w zakresie doradztwa karier.

Publikacje:
Sałapa, M. (2010). Wpływ organizacji przestrzeni biurowej na satysfakcję pracowników. Organizacja i Kierowanie, (4), 113-127.

Wystąpienia konferencyjne:
Grzesik M., Rutkowska D. (2015). Emotional reactions, evaluations and intentions towards certain and  uncertain gain and loss in the framing effect. 14th Eurepean Congress of Psychology.
Rutkowska D., Grzesik, M. (2014). Efekt sformułowania a reakcje emocjonalne, oceny i intencje wobec opcji  pewnego i niepewnego zysku oraz pewnej i niepewnej straty. XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa  Psychologicznego.

 

Działalność dydaktyczna

Doradztwo karier jako forma wspierania rozwoju zawodowego
Swobodne metody diagnostyczne

 

Działalność organizacyjna