Babińska Maria

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: asystent naukowy
Jednostka: Centrum Badań nad Uprzedzeniami
E-mail: maria.babinska@psych.uw.edu.pl
Telefon: 225549741
Pokój: 5
Dyżury: po umówieniu
Działalność naukowa

Więcej informacji: http://cbu.psychologia.pl/pl/zespol/maria-babinska

Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna