Badania

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi liczne i często interdyscyplinarne projekty badawcze. Poniżej prezentujemy streszczenie tematyki niektórych z nich:

Budowa systemu informatycznego wspierającego badania funkcjonariuszy i pracowników Policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa

Uniwersytet Warszawski w okresie od grudnia 2015 do końca 2017 roku realizuje we współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Spółką ALTA sp. z o.o., Wyższą Szkołą Nauk Społecznych – Pedagogium oraz Szkołą Główną Służby Pożarniczej, projekt pt. „Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego”.

Celem projektu jest stworzenie systemu wspierającego badania funkcjonariuszy i pracowników Policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa.  System (System Informatyczny Do Badań i Analiz Decyzyjnych SINDBAD) zostanie zbudowany w oparciu o szczegółową analizę potrzeb przyszłych użytkowników, wyposażony w moduły tworzenia i zarządzania badaniami, konsultacji aktów prawnych, analizy sytuacji kryzysowych, oraz analiz statystycznych.  System umożliwiał będzie maksymalną anonimizację wypowiedzi, przy równoczesnym zabezpieczeniu przed dostępem osób niepowołanych. System zostanie zaimplementowany w formie bezpiecznej platformy internetowej, z możliwością przyłączenia do sieci PSTD. Po ukończeniu budowy wszystkich modułów systemu zostanie on przetestowany poprzez wykonanie pełnego badania społecznego (dotyczącego klimatu społeczno-organizacyjnego Policji), które będzie realizowana za pomocą systemu od fazy planowania narzędzi do analizy wyników.

Nr projektu DOB-BIO7/03/01/2015 współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach 7 konkursu „Bezpieczeństwo i Obronność”.

English version

 Jak język wpływa na przetwarzanie liczb?

Zespół Badań nad Rozwojem Pojęć zaprasza do udziału w ciekawym badaniu z nagrodami! Badamy wpływ języka na przetwarzanie liczb wspólnie z zespołem naukowców z Uniwersytetu w Tybindze. Jest to pierwszy projekt z tego obszaru w ramach polsko-niemieckiej współpracy. Badanie polega na wykonaniu prostego zadania na komputerze (ocena wybranych właściwości liczb) oraz wypełnieniu kilku krótkich kwestionariuszy. Całość trwa około 80 minut.
Więcej szczegółów: szczegóły oraz https://www.facebook.com/KonceptPsychUW/

 Genetyczne Podłoże Perspektywy Czasowej – badanie naukowe wśród bliźniąt

Obecnie na naszym Wydziale prowadzone jest badanie dotyczące genetycznego podłoża perspektywy czasowej w ramach grantu Sonata 7 Narodowego Centrum Nauki kierowanego przez dr Macieja Stolarskiego. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w rozpowszechnieniu informacji o badaniu. Szukamy bliźniąt tej samej płci. Jeśli w Waszym otoczeniu są bliźnięta – przekażcie im proszę informacje o badaniu i kontakt (katarzyna.wojtkowska@psych.uw.edu.pl). Z góry serdecznie dziękujemy!
Więcej szczegółów: https://www.facebook.com/events/1708651609388660/