Badania

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi liczne i często interdyscyplinarne projekty badawcze. Poniżej prezentujemy streszczenie tematyki niektórych z nich:

 

  • Mechanizmy neuropoznawcze rozwoju teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się, z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz głuchych używających implantów ślimakowych. Badania z wykorzystaniem metod neuroobrazowania mózgu

W naszym projekcie chcemy poszerzyć wiedzę dotyczącą mechanizmów  rozwoju teorii umysłu, jako umiejętności koniecznej w codziennym funkcjonowaniu społecznym. Jest to możliwe dzięki sprawdzeniu jak dzieci wykonują różne zadania wymagające przyjęcia perspektywy drugiej osoby.  Udział w naszych badaniach grup dzieci, u których z różnych powodów rozwój rozumienia stanów umysłu innych ludzi może przebiegać nietypowo (dzieci z ryzykiem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz korzystające z implantów ślimakowych), dostarczy nam dodatkowych informacji o badanych przez nas procesach. Prowadzone przez nas badania mogą przyczynić się w przyszłości do opracowania zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych mających na celu ocenę oraz usprawnienie funkcjonowania społecznego dzieci.

Poszukujemy młodych naukowców – aktualnie rekrutujemy dzieci w wieku 3-5 lat – więcej informacji >>

Oficjalna strona projektu >>

Profil na facebook’u >>

Kontakt – badanianirs@psych.uw.edu.pl