Andersz Nina

Tytuł naukowy:
Stanowisko:
Jednostka:
E-mail:
Telefon:
Pokój: 320
Dyżury: poniedziałek 17.00-17.30, piątek 10.30-12.00
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna