Sekretariat Ogólny

Sekretariat Ogólny zajmuje się udzielaniem bieżących informacji, a także służy informacją o numerach telefonów wewnętrznych oraz przełączaniem rozmów miejskich do pracowników Wydziału. Sekretariat obsługuje wysyłanie i przyjmowanie korespondencji. Dba o aktualność informacji na poszczególnych tablicach ogłoszeń oraz o aktualizowanie informacji i estetykę głównej tablicy Wydziału. Zbiera informacje dotyczące dyżurów pracowników naukowych. Wywiesza na tablicach informacje socjalne oraz wydaje wszelkiego rodzaju formularze, wnioski i dofinansowania dla pracowników UW emerytowanych i rencistów. Dodatkowo pracownicy sekretariatu zajmują się składaniem zamówień na wizytówki i pieczątki.

Pracownicy

Iwona Dziedzic

Kontakt

pokój 77
piętro drugie
godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 9 do 16
telefony 22 55-49-705
faks 22 635-79-91
e-mail sekog@psych.uw.edu.pl