Sekretariat Dziekana

Sekretariat Dziekana zajmuje się przyjmowaniem korespondencji dla Dziekana Wydziału oraz obsługą spraw związanych z Dziekanem. Współpracuje z Komisją Konkursową, Komisją Ocen Pracowników Naukowo-dydaktycznych i Komisją Nagród. Przygotowuje dane do rocznych sprawozdań z działalności Wydziału oraz dane potrzebne do uzyskania akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Opracowuje informacje dotyczące ankiet i sondaży prowadzonych przez jednostki nie Uniwersyteckie.

Pracownicy

Marta Cudna-Kaczorowska

Kontakt

pokój 77
piętro drugie
godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 9 do 16
telefon 22 55-49-703
e-mail  dean@psych.uw.edu.pl