Ośrodek Komputerowy

InformacjeSPSS/Statistica dla Windows/MAC/LinuxLimesurveyPocztaJak zamawiać sprzęt?

SEKCJA IT PRACUJE W GODZINACH: 

Poniedziałek – czwartek 08:30 do 19:00

Piątek 08:30 – 16:00

 

pok. 46:

Michał Broniarz – kierownik
Michał Markowicz – wsparcie USOSowe
Bartosz Markowski  – helpdesk

tel. 22 55-49-737

e-mail: admin@psych.uw.edu.pl / usosweb@psych.uw.edu.pl

pok. 56:

Piotr Głowacki – helpdesk
Michał Szałata – wsparcie sprzętowe

tel. 22 55-49-727

e-mail: admin@psych.uw.edu.pl / usosweb@psych.uw.edu.pl

pok. 55:

Andrzej Majewski

tel. 22 55-49-726

e-mail: aparatura@psych.uw.edu.pl

SPSS oraz Statistica dla Windows/MAC/Linux

Studenci i doktoranci

W celu otrzymania adresu pobrania programu i kodu licencyjnego należy napisać maila na adres admin@psych.uw.edu.pl z oficjalnego adresu UW (np. @student.uw.edu.pl) i przekleić do niego poniższy tekst uzupełniony o odpowiednie dane :

Oświadczam, iż jestem studentem Uniwersytetu Warszawskiego i akceptuję warunki korzystania z oprogramowania SPSS/Statistica licencjonowanego przez Uniwersytet Warszawski.
Imię:
Nazwisko:
Numer indeksu:

Wykładowcy i pracownicy

W celu otrzymania adresu pobrania programu i kodu licencyjnego należy wypełnić dostępny poniżej formularz i wysłać go bezpośrednio na adres Działu Wsparcia Informatycznego – licencje@adm.uw.edu.pl

Formularz licencyjny

Oprogramowanie można też otrzymać w pokoju 56 w godzinach pracy Ośrodka Komputerowego. Należy mieć ze sobą pendrive USB lub dysk USB z minimalnie 4 GB wolnego miejsca oraz ważną legitymację studencką.

Instalacja na Windows

 1. Plik z rozszerzeniem .iso należy rozpakować dowolnym programem do obsługi archiwów (np. 7zip). Plik iso to obraz płyty ale nie nalezy montować go przy użyciu programów typu virtual cd np. DaemonTools.
 2. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić czy w systemie nie są zainstalowane stare wersje programów SPSS lub PS Imago/PS Desktop. Jeśli są należy je odinstalować.
 3. Po rozpakowaniu należy uruchomic instalator o nazwie psLauncher.exe, następnie wybrać Instalacja: Wszystkie komponenty.
 4. W kreatorze instalacji nie należy zmieniać typu licencji. Właściwy typ licencjiLokalna licencja jednostanowiskowa – jest domyślnie zaznaczony.
 5. Po zainstalowaniu programu należy uruchomić PS Activator.
 6. Dostep do programu SPSS jest realizowany przez uruchomienie aplikacji PS Desktop.

Warunki używania licencji SPSS na UW

Zakres licencji: LICENCJOBIORCA może wykorzystywać ROZWIĄZANIE PS (IBM SPSS) wyłącznie do celów dydaktycznych oraz niekomercyjnych badań naukowych.Licencja SPSS daje prawo pracownikom i studentom do zainstalowania i używania na komputerze i/lub komputerze osobistym (dla użytku domowego) kopii pakietu SPSS. Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania poniższych warunków korzystania z ROZWIĄZANIA PS.Zobowiązuję się do przestrzegania warunków Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions, na mocy, której ROZWIĄZANIE PS zostało przekazane do użytkowania Uczelni.
Nie będę usuwać lub zmieniać treści Oświadczenia praw autorskich zamieszczonych na jakiejkolwiek używanej przeze mnie kopii ROZWIĄZANIA PS.
Zapewnię ochronę i poufność każdej udostępnionej mi kopii. Nie będę kopiować ani też świadomie nie zezwolę na kopiowanie. Zobowiązuję się nie tworzyć lub nie usiłować odtworzyć albo zezwalać lub pomagać innym w odtworzeniu kodu źródłowego ROZWIĄZANIA PS dostarczonego zgodnie z umową.
Będę używać ROZWIĄZANIA PS jedynie w celu zdefiniowanym w Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions i tylko w systemie określonym w Licencji.
Nie będę wcielać zmodyfikowanej wersji ROZWIĄZANIA PS do jakiegokolwiek programu napisanego przeze mnie bez wyraźnego zezwolenia Licencjodawcy.
Nie będę odkodowywać ani też dekompilować ROZWIĄZANIA PS.
Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, z chwilą wygaśnięcia licencji, jak również na wezwanie Uczelni.
*Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, po zakończeniu kursu/semestru/roku akademickiego.
**Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego mnie z Uczelnią, uprawniającego do korzystania z ROZWIĄZANIA PS.
* – dotyczy studentów** – dotyczy pracowników i współpracowników Uczelni

Limesurvey

Oprogramowanie Limesurvey dostępne jest dla naszych studentów i wykładowców. Proszę przesłać maila na adres admin@psych.uw.edu.pl. Realizujemy prośby przesłane jedynie z poczty studenckiej UW lub poczty pracowniczej Wydziału.

Poczta dla pracowników i doktorantów

Obsługiwana jest na wydziale. Działa pod kontrolą systemu gmail.

Logowanie: gmail.com

Login: pełny adres email

Poczta studencka

Jest usługą dla wszystkich studentów UW.

Nie jest obsługiwana przez Ośrodek Komputerowy na wydziale.

Portal poczty studenckiej: google.uw.edu.pl

Z problemami i pytaniami należy się zwracać bezpośrednio do helpdesku poczty studenckiej:

Krakowskie Przedmieście 26/28
budynek d. Centrum Informatycznego, p. 105
tel. 22 55 20836, 22 55 22005
e-mail: pocztastudent@adm.uw.edu.pl

Jak zamówić sprzęt?
Laboratorium Aparatury stanowi zaplecze techniczne do prowadzonej na Wydziale Psychologii dydaktyki. Jego pracownicy zajmują się m.in. urządzeniami elektronicznymi wykorzystywanymi do zajęć: projektorami multimedialnymi, sprzętem do prezentacji audiowizualnych, nagłośnieniem itd.

W dziale aparatury można zamówić laptopa, projektor, dyktafon  na potrzeby zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale. Pierwszeństwo mają zawsze stałe zamówienia które wykładowcy składają na dany semestr.

Nr sali Projektor Nagłośnienie Komputer
aula
1
8
54    
74
92  
93
94
98
128    
 303    
404  
405
406    
407      
408
412  
 421

Sale w których projektory są zamontowane na stałe, potrzeba tylko laptopa, to aula, 1, 8, 54, 74, 92, 93, 94, 98, 128, 303, 404, 405, 406, 408, 412, 421. Jeżeli chcą Państwo zamówić sprzęt, prosimy najpierw o uważne zapoznanie się z informacjami poniżej.

Laptop i/lub projektor do sali można zamawiać nie wcześniej niż trzy tygodnie przed zajęciami. Prosimy jednak nie czekać z tym do ostatniej chwili, obowiązuje kolejność zgłoszeń i może się okazać, że na dany termin nie ma już wolnego sprzętu. Zamówienia sprzętu proszę przesyłać mailem na adres: aparatura@psych.uw.edu.pl

 • dzień tygodnia w którym odbywają się zajęcia,
 • numer sali w której odbywają się zajęcia,
 • godzinę o której odbywają się zajęcia.

Jeżeli sprzęt w tym terminie będzie dostępny, należy jeszcze pamiętać o kilku ważnych sprawach:

 1. Prezentacja powinna być przyniesiona na dysku CD, lub pamięci Flash.
 2. W wypadku gdy nie mają Państwo możliwości użycia tych nośników, można prezentacjęprzesłać mailem (w załączniku) do Działu Aparatury. Należy to zrobić nie później niż dwa dni przed terminem prezentacji. W tytule maila powinny znaleźć się następujące informacje:
  • Którego dnia odbywa się prezentacja
  • W której sali odbywa się prezentacja
  • O której godzinie rozpoczynają się zajęcia

  Przykładowy tytuł: „21 XII, sala 421, 8.30” Prezentacje prosimy przesyłać na adres: aparatura@psych.uw.edu.pl (prosimy o zachowanie rozsądku w kwestii rozmiaru plików!)

 3. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jakichkolwiek niestandardowych materiałów (w tym np.: filmów, DVD, czy plików dźwiękowych), prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: aparatura@psych.uw.edu.pl.
 4. Jeżeli posiadają Państwo własnego laptopa warto wcześniej sprawdzić, czy współpracuje on z projektorem (istnieją różne typy złącz obrazowych).

Wszystkie laptopy posiadają system Windows oraz zainstalowany Microsoft Office (razem z PowerPointem) i aplikację Adobe Reader. Z pakietu Open Office nie można korzystać. Przypominamy również, że obowiązuje zakaz instalowania oprogramowania na laptopach bez konsultacji.