Sekcja finansowo-księgowa

Sekcja Finansowo-Księgowa zajmuje się gospodarką finansową Wydziału. Merytoryczną kontrolę nad działem sprawuje pełnomocnik kwestora Sylwia Stanicka. Jego pracownicy prowadzą rozliczenia finansowe, wystawiają faktury i noty księgowe. Rozliczają czesne oraz pensum. Zajmują się prowadzeniem ewidencji majątkowej.

Pełnomocnik Kwestora

  • Sylwia Stanicka

Pracownicy

  • Agata Brzezińska
  • Bożena Gmochowska
  • Iwona Makowska-Bubek
  • Julita Morozowska

Kontakt

pokój 70
piętro drugie
godziny otwarcia Poniedziałek 9:00 – 14:00
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 9:00 – 16:00
Czwartek 9:00 – 16:00
Piątek 11:00 – 16:00
telefony 22 55-49-715
22 55-49-716
22 55-49-717
e-mail sylwia.stanicka@psych.uw.edu.pl