Sekcja finansowo-księgowa

Sekcja Finansowo-Księgowa zajmuje się gospodarką finansową Wydziału. Merytoryczną kontrolę nad działem sprawuje pełnomocnik kwestora Sylwia Stanicka. Jego pracownicy prowadzą rozliczenia finansowe, wystawiają faktury i noty księgowe. Rozliczają czesne oraz pensum. Zajmują się prowadzeniem ewidencji majątkowej.

Pełnomocnik Kwestora

  • Sylwia Stanicka

Pracownicy

  • Aneta Daszkowska
  • Julita Mrozowska
  • Katarzyna Budzińska

Kontakt

pokój 70
piętro drugie
godziny otwarcia Poniedziałek 9:00 – 14:00
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 9:00 – 16:00
Czwartek 9:00 – 16:00
Piątek 11:00 – 16:00
telefony Sylwia Stanicka (22) 55-49-715
Julita Mrozowska (22) 55-49-716
Aneta Daszkowska (22) 55-49-847
e-mail sylwia.stanicka@psych.uw.edu.pl

julita.mrozowska@psych.uw.edu.pl

aneta.daszkowska@psych.uw.edu.pl

katarzyna.budzinska@psych.uw.edu.pl