Dyrektor administracyjna

Dyrektor Administracyjna

Maria Cywińska, pokój 77, telefon 22 55-49-840, e-mail: maria.cywinska@psych.uw.edu.pl

 

Starszy specjalista 

Elżbieta Bednarska, pokój 66, telefon 22 55-49-710, e-mail: elab@psych.uw.edu.pl