Dyrektor administracyjna

Dyrektor Administracyjna:

Maria Cywińska

pokój 77
piętro drugie
telefon (22) 55-49-840
e-mail maria.cywinska@psych.uw.edu.pl