O nas

Psychologia na UW to połączenie tradycji z nowoczesnością. Nasza psychologia ma ponad 100 lat, a Uniwersytet Warszawski obchodził w 2016 roku swoje 200-lecie. Na Wydziale Psychologii UW oferujemy różnorodne i nowoczesne kierunki studiów, dzięki którym nasi absolwenci bez trudu znajdują pracę w przyszłości. 

Wydział Psychologii UW to miejsce o potencjale naukowym, który umożliwia realizowanie interdyscyplinarnych projektów badawczych we współpracy z międzynarodowymi autorytetami. Nasi naukowcy nieprzerwanie publikują swoje prace w prestiżowych czasopismach polskich i zagranicznych, a także tworzą książki i podręczniki uznane przez naukowców i nauczycieli akademickich w całej Polsce.

Poziom kształcenia Wydziału Psychologii spełnia najwyższe standardy, o czym poświadczają akredytacje takie jak wyróżniająca ocena jakości kształcenia przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną w roku 2016 na okres 8 lat oraz wyróżniająca ocena aktywności badawczej i naukowej przyznawana przez Komisję Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. kategoria A+). 

Uniwersytet Warszawski oraz sam Wydział Psychologii od lat zajmują czołowe miejsca w różnego rodzaju rankingach edukacyjnych. Cztery razy z rzędu, w 2017, 2018, 2019 i 2020 roku, studia na Wydziale Psychologii UW uznane zostały za najlepsze wśród studiów psychologicznych w kraju według prestiżowego i rozpoznawalnego Rankingu Uczelni Akademickich „Perspektywy”.

Studia na Wydziale Psychologii na kierunku Psychologia to:  

  • Ten sam program studiów dla studentów dziennych i wieczorowych
  • Dziesięć różnych specjalizacji
  • Możliwość uczestniczenia w zajęciach w języku angielskim
  • Indywidualny kontakt z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach
  • Możliwość wymiany studenckiej z uczelniami z całego świata
  • Ogromne możliwości rozwoju: działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach, wykładach, warsztatach
  • Bogate życie pozanaukowe: prężnie działający samorząd studencki, spotkania poza uczelnią, imprezy studenckie (m.in. Otrzęsiny, Połowinki, Święto Wydziału)
  • Dyplom niezwykle ceniony przez pracodawców

Poza 5-letnimi studiami magisterskimi z psychologii w trybie stacjonarnym lub wieczorowym (płatne) oferujemy:


Spis pracowników:

Więcej w menu po prawej stronie