Informacje dodatkowe o zapisach

Q: Kiedy pojawią się wpisy seminarium magisterskiego na semestr letni

A: Grupy zostaną skopiowane w trakcie sesji zimowej (26.01-8.02.2019)