Informacje dodatkowe o zapisach

Wszystkie zgłoszenia muszą zostać wysłane z poczty studenckiej, na adres rejestracje@psych.uw.edu.pl

W treści wiadomości muszą znaleźć się: kod zajęć, numer grup, numer indeksu/albumu.

Niekompletne zgłoszenia nie będą realizowane.

 
 
Rejestracja na zajęcia:
Rejestracja na zajęcia powinna być w pierwszej kolejności realizowana przez system USOSweb/UL.
W rejestracjach dostępne są tylko grupy, w których ciągle są wolne miejsca. Grupy niedostępne w systemie rejestracji, to grupy, w których nabór został zakończony.
 
Rejestracja na zajęcia, fakultety i specjalizacyjne, do zamkniętych grup niedostępnych w rejestracji
W wyjątkowych sytuacjach można wystąpić o zgodę na dopisanie do zamkniętych grup – w tym celu należy złożyć podanie do Prodziekana ds. studenckich w USOSweb z załączoną zgodą prowadzącego.
 
Wyrejestrowanie z zajęć (dot. rejestracji wykonanych w poprzednich seriach):
W wyjątkowych sytuacjach można wystąpić o zgodę na wyrejestrowanie z zajęć przed rozpoczęciem semestru – w tym celu należy złożyć podanie do Prodziekana ds. studenckich w USOSweb z załączoną zgodą prowadzącego.
 
Wyrejestrowanie z zajęć (dot. rejestracji wykonanych w trakcie trwania aktualnej serii zapisów):
Proszę wysłać mail na rejestracje@psych.uw.edu.pl z kodem zajęć i numerem indeksu.
 
Wyrejestrowanie z zajęć (dot. rejestracji wykonanych w trakcie trwania serii selekcji do aktualnej serii zapisów):
Proszę skontaktować się bezpośrednio z Wykładowcą i poprosić o wykreślenie z grupy podczas selekcji.
 
Wymiana grup przedmiotów obligatoryjnych, przed rozpoczęciem semestru:
Obie osoby muszą wysłać maila na rejestracje@psych.uw.edu.pl z załączoną zgodą prowadzącego na zamianę.
 
Temat maila: WYMIANA GRUP
 
Treść maila:
Wymiana miejsc w grupach przedmiotu (kod przedmiotu)  
(imię, nazwisko)(nr indeksu)(grupa przedmiotu)
(imię, nazwisko)(grupa przedmiotu)
 
W jednym mailu może znaleźć się zgłoszenie dot. jednego przedmiotu. Każdą wymianę należy zgłosić w oddzielnym mailu.
 
Zarejestrowanie do grupy w miejsce innej osoby:
Obie osoby muszą wysłać mail (rejestracje@psych.uw.edu.pl) lub złożyć podanie w USOS  z załączoną zgodą prowadzącego
 
Wyrejestrowanie z grupy, wpisanie na miejsce innej osoby:
Obie osoby muszą wysłać mail (rejestracje@psych.uw.edu.pl) lub złożyć podanie w USOS  z załączoną zgodą prowadzącego
 
Zapisanie/wypisanie z grupy przedmiotów ogólnouniwersyteckich:
mail z załączoną zgodą prowadzącego na rejestracje@psych.uw.edu.pl
 
Rejestracja uzupełniająca:
LINK