EIT Food – WeValueFood

WeValueFood

Edukacja, zaangażowanie i wzmocnienie nowej generacji konsumentów żywności

 

Kontekst

Potrzeba dokonywania lepszych wyborów żywieniowych nigdy nie była większa – społeczeństwo w Polsce i całej Europie boryka się z poważnymi problemami z powodu chorób związanych z nieprawidłowym żywieniem (takich jak otyłość, nadciśnienie czy cukrzyca), marnotrawieniem żywności i degradacją środowiska naturalnego. Zróżnicowany poziom zaangażowania i wiedzy na tematy związane z żywieniem, wielość trendów i teorii dotyczących żywienia, dostępność taniego, wysoko przetworzonego jedzenia oraz fakt, że na rynku jest coraz więcej produktów i składników, których nie było w polskiej kuchni jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu sprawiają, że coraz trudniej jest młodym ludziom podejmować decyzje żywieniowe w sposób świadomy i zaangażowany.

eitFood stock zdjęcie 6

Konsekwencją szybko zmieniającego się świata jest też to, że tradycyjny kierunek transferu wiedzy od rodziców do dzieci jest często nieaktualny – rodzicom brakuje zarówno czasu, jak i wiedzy, która pozwoliłaby na kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych ich dzieci. To powoduje, że młode pokolenie polskich konsumentów potrzebuje wsparcia, jakie może im dać współpraca rodziców, nauczycieli, instytucji i przedstawicieli biznesu, mająca na celu stworzenie wspólnych, nowatorskich programów edukacyjnych oraz budowanie dobrych nawyków świadomego konsumenta przyszłości. 

Nasze rozwiązanie problemu dzięki działaniom projektu

Celem projektu “WeValueFood” jest poprawa zdrowia konsumentów i wsparcie europejskiej gospodarki rolno-spożywczej poprzez zwiększanie wiedzy przyszłych pokoleń konsumentów i zaangażowanie w tematykę związaną z żywnością. W ramach projektu badamy potrzeby, bariery i aspiracje związane z zaangażowaniem w produkcję żywności, wykorzystaniem żywności i wiedzą na temat żywności wśród dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli biznesu.

Projekt ma za zadanie wypracować nowatorskie metody, służące zaangażowaniu, edukacji i wzmocnieniu pozycji konsumentów nowej generacji w tych obszarach w Europie, w których zaangażowanie w żywność jest niewielkie. Nowi „mistrzowie żywności” będą promować i przekazywać koncepcję WeValueFood w Europie i poza nią, pomagając przyszłym pokoleniom cenić żywność i dokonywać najlepszych wyborów dotyczących żywienia.

Spodziewane rezultaty

  • Ogólnoeuropejska sieć świadomych w obszarze żywienia konsumentów nowej generacji
  • Narzędzia służące edukacji i zaangażowaniu w żywienie dzieci i młodzieży
  • Duża, ogólnoeuropejska grupa pasjonatów, proaktywnych i kompetentnych „mistrzów żywności” (Food Champions) promujących wśród dzieci i młodzieży dobre wzorce zachowań żywieniowych
  • Nowe programy szkoleń dla przemysłu, dotyczące najlepszych sposobów komunikacji na temat wartości związanych z żywnością
  • Platforma komunikacji cyfrowej w obszarze żywienia dla konsumentów nowej generacji

Na Uniwersytecie Warszawskim projekt jest realizowany pod kierownictwem prof. dr hab. Dominiki Maison

Koordynacja prac zespołu: Daria Affeltowicz

 

Szczegółowe dane dotyczące projektu

Partnerzy: Queen’s University Belfast, University of Reading, University of Turin, Uniwersytet Warszawski, University of Cambridge, University of Helsinki, Matis, Universidad de Madrid, Eufic, IMDEA, Koppert

Fundusze: Horyzont 2020 The EIT Food

Czas trwania projektu: 2019-2021

Osoba do kontaktu: Daria Affeltowicz daria.affeltowicz@psych.uw.edu.pl

 

eitFood EU baner