EIT-Food – COVID-19 Study: European Food Behaviours

INFO IN ENGLISH

Wpływ pandemii COVID 19 na zachowania konsumentów związane z konsumpcją żywności

 

Kontekst

Problemy będące konsekwencją COVID19 są odczuwalne na całym świecie i dotyczą nie tylko kwestii zdrowotnych. Ekonomiczne skutki pandemii i związanych z nią restrykcji szczególnie negatywnie odczuwają sektory związane z turystyką i gastronomią. Ogromny spadek dochodów w tych obszarach gospodarki, ma wpływ także na inne branże, przyczyniając się do pogarszania sytuacji ekonomicznej w wielu krajach i pogłębiając światowy kryzys.

Pandemia to też czas trudny dla społeczeństwa, w sensie zdrowotnym, materialnym, a także psychologicznym. Ludzie obawiają się o zdrowie własne i najbliższych, o swoje finanse i przyszłość. Wiele osób musiało zmienić swój dotychczasowy styl i tryb życia, próbując dostosować się do obowiązujących ograniczeń, innego systemu własnej pracy zawodowej i zdalnej edukacji dzieci.

Zmiany w codziennym życiu i obawy spowodowane przez COVID19 mają również wpływ na zmiany w konsumpcji żywności – na to gdzie i jak konsumenci robią zakupy, na co zwracają uwagę wybierając produkty spożywcze, a także na ich zwyczaje związane z przygotowaniem jedzenia i spożywaniem posiłków. Niektóre z tych zmian są krótkotrwałe i osłabną wraz z końcem pandemii, inne mogą utrzymywać się długo po jej zakończeniu. Dla firm z sektora żywności te długotrwałe zmiany w zachowaniach konsumentów będą miały ogromne znaczenie – muszą je zrozumieć i dostosować się do nich, żeby móc przetrwać na rynku.

 

Cel i działania podjęte w ramach projektu

Celem projektu jest opracowanie możliwych scenariuszy długotrwałych zmian w zachowaniach konsumentów związanych z konsumpcją żywności pod wpływem COVID19. Scenariusze zmian zostaną następnie przedstawione podmiotom związanym z sektorem spożywczym w Europie – producentom, sprzedawcom, właścicielom dużej i małej gastronomii. Uzyskana wiedza ułatwi im dostosowanie swoich przyszłych działań do potrzeb i zwyczajów konsumentów.

W celu opracowania scenariuszy zmian, w ramach projektu zostały przeprowadzone:

  • badania ilościowe, w których wzięło udział 5000 konsumentów z 10 krajów europejskich (Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Rumunia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania)
  • badania jakościowe z konsumentami z 5 krajów europejskich (Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania)
  • warsztaty z przedstawicielami firm z sektora żywności w 5 krajach europejskich (Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania).

 

POBIERZ RAPORT

 

eitfood stock zdjęcie 7

eitfood stock zdjęcie 8

eitfood stock zdjęcie 9

Szczegółowe dane dotyczące projektu

Fundusze: Horyzont 2020 The EIT food

Czas trwania projektu: czerwiec – grudzień 2020

Na Uniwersytecie Warszawskim projekt jest realizowany pod kierownictwem prof. dr hab. Dominiki Maison.  Zespół z UW jest odpowiedzialny za badania realizowane w Polsce oraz organizację i analizę wyników badań jakościowych z konsumentami.

Partnerzy: CSIC, KU Leuven, Queen’s University Belfast, University of Aarhus, University of Helsinki, Uniwersytet Warszawski, Valio, VTT Technical Research Centre of Finland,

Koordynator prac zespołu i osoba do kontaktu: Katarzyna Stasiuk, katarzyna.stasiuk@psych.uw.edu.pl

eitFood EU baner