SPECJALIZACJA OGÓLNA

Możliwe jest ukończenie studiów ze specjalizacją ogólną. Student sam wybiera kursy z różnych specjalizacji, które zamierza ukończyć, w zależności od swoich zainteresowań.