PSYCHOLOGIA ZDROWIA I REHABILITACJI

Specjalizacja przekazuje studentom wiedzę i umiejętności niezbędne w procesie udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z różnymi trudnościami ro­zwojowymi oraz ich rodzinom. W ramach zajęć specjalizacyjnych studenci odbywają m.in. lektorat z Polskiego Języka Migowego. Psycholog o tej specjalizacji może znaleźć zatrudnienie np. w placówkach terapii dziecięcej, poradniach, ośrodkach wczesnej interwencji, placówkach edukacyjnych, ośrodkach oferujących pomoc osobom z niepełnosprawnością, ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych lub prywatnej praktyce psychologicznej.