PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Specjalizacja przygotowuje studentów do współpracy z policją oraz wymiarem sprawiedliwości w zakresie psychologii kryminalistycznej, penitencjarnej oraz orzecznictwa w prawie rodzinnym i cywilnym. Psycholog o tej specjalności może znaleźć pracę np. w policji, sądach, więziennictwie lub jako biegły