PSYCHOLOGIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI

Specjalizacja dla studiów dziennych i wieczorowych
Specjalizacja z naborem: 14 miejsc dla studentów dziennych
oraz 14 miejsc dla studentów wieczorowych
440 godzin, 46,5 punktu

 

 

Opis specjalizacji:

Celem specjalizacji jest wstępne przygotowanie studentów do pracy w charakterze trenerów grupowych grup nieterapeutycznych. Na zajęcia składają się wykłady oraz seminaria, które mają na celu przekazanie wiedzy na temat specyfiki grupy, procesu grupowego oraz mechanizmów i metod rozwoju osobowości, oraz treningi, mające na celu postawienie studentów w sytuacji osób w grupie, zwiększające świadomość własnych reakcji na grupę. Osobną kategorię zajęć stanowią zajęcia dostarczające wiedzy na temat konkretnych technik pracy z różnymi grupami oraz pozwalające wypróbować te techniki w bezpiecznych warunkach zajęć. Dodatkowo na drugim roku specjalizacji, w ramach stażu, studenci przygotowują pod kierunkiem opiekuna program warsztatu oraz prowadzą (w parach) przygotowany warsztat dla grupy osób poza Wydziałem Psychologii.

Kryterium naboru:                                        

Średnia ocen (średnia minimalna jest ustalana w każdym roku po pierwszej turze zapisów na specjalizację)

Warunki ukończenia specjalizacji:

Zaliczenie wszystkich zajęć obligatoryjnych oraz wybranych zajęć „do wyboru” w tym: dwóch treningów 30-to godzinnych  (w zależności od oferty zajęć na dany rok: Trening twórczości, Trening asertywności, Warsztat komunikacji interpersonalnej, Trening umiejętności zarządzania stresem,  Trening relaksacyjny, Trening Inteligencji Emocjonalnej, Trening regulacji emocji, Trening autorefleksji), dwóch seminariów fakultatywnych (Niektóre uwarunkowania skuteczności kontroli emocji, Sytuacje trudne w pracy trenera, Podstawy praktyki coachingu, Uprzedzona osobowość).

Ocena końcowa ze specjalizacji jest średnią wszystkich ocen uzyskanych z przedmiotów realizowanych w ramach specjalizacji.

WSPIERANIE ROZWOJU OSOBOWOŚCI opis 2017