NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA

Kierowniczka: dr Anna Bolewska


Celem specjalizacji jest zapoznanie studentów z neuropsychologią człowieka dorosłego. Neuropsychologia zajmuje się badaniem związku zachowania ze strukturami mózgu w normie i w patologii. Specjalizacja ta pozwala zrozumieć neuronalne podstawy procesów poznawczych, emocji i świadomych działań. Poza podstawami teoretycznymi i metodologicznymi oferuje wiedzę i trening umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych użytecznych w praktyce klinicznej. Dotyczy to również współczesnych metod badania pracy mózgu i podstaw neuroobrazowania oraz nowoczesnych technologii elektronicznych stosowanych w diagnostyce i rehabilitacji. Program obejmuje 460 godz. obligatoryjnych  i 44 ETCS dla osób wybierających specjalizację a otwartych w większości dla wszystkich zainteresowanych. Zajęcia są zgrupowane w 3 bloki: blok teoretyczno-metodologiczny, blok diagnostyczny (praktyczny) i blok rehabilitacyjny (z udziałem pacjentów odwiedzających Wydział). Przygotowanie do specjalizacji stanowią zajęcia fakultatywne na pierwszych latach studiów.

 

Liczba godzin/ECTS zajęć obowiązkowych  460/44

Liczba godzin/ECTS zajęć do wyboru  0

 

Program specjalizacji