NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA

Specjalizacja przygotowuje studentów do diagnostyki, terapii i rehabilitacji procesów poznawczych (myślenia), do jakich dochodzi np. w wyniku uszkodzenia mózgu lub zmian organicznych. Rozwinięciem programu zajęć realizowanego na uczelni są praktyki wakacyjne (1 miesiąc w oddziałach neurologii, neurochirurgii, rehabilitacji neurologicznej – do wyboru). Psycholog o tej specjalności może znaleźć pracę np. w poradniach, ośrodkach zdrowia lub szpitalach na oddziałach neurologicznych placówek medycznych.