Praktyki studenckie

Pytania w sprawie praktyk prosimy kierować do Koordynatora ds. Praktyk Studenckich:

mgr Rafał Dziurla

e-mail: praktyki_stud@psych.uw.edu.pl

Aktualne informacje na temat dyżurów >>

 

Współpraca Wydziału Psychologii UW z podmiotami zewnętrznymi w zakresie praktyk studenckich w roku 2021

Lp.

Nazwa i adres podmiotu

Liczba praktyk
1 Fuzzy Logic Sp. z o. o.ul. Królewska 23/25
00-064 Warszawa
1
2 Fundacja Ludzie i Medycyna ul. Barska 11/13/16, 02-315 Warszawa 1
3 Stowarszyenie Terapeutów ul. Białostocka 9, 03-748 Warszawa 3
4 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
ul. M. Curie-Skłodowskiej 26, 15-950 Białystok
1
5 MindShare Polska Sp. z o.o. ul. Żaryna 2B, 02-593 1
6 Fundacja Terapeutyczna ul. Nugat 3
02-776 Warszawa
3
7 Fundacja eFkropka ul. Majdańska 5/23, Warszawa 1
8 Basf Polska Sp. Z o.o. al. Jerozolimskie 142b, 02-305 Warszawa 1
9 Niepubliczne Przedszkole Świetlik Montessori
Wał Miedzeszyński 646 bud.3
03-994 Warszawa
1
10 AI REV LLC 757 THIRD AVENUE, 17TH FLOOR
NEW YORK, NY, 10017
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne dokumenty: