Opłaty za studia

STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) – OPŁATY ZA STUDIA

Opłaty za studia dla obywateli Polski oraz cudzoziemców przyjmowanych na zasadach obowiązujących obywateli Polski

 

1. Opłata za semestr studiów: 3900 zł

istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty:

  • II raty po 1950 zł każda
  • IV raty po 975 zł każda
  • V rat po 780 zł każda

 

Opłaty za studia dla cudzoziemców spoza UE/EFTA

 

Opłata za 1 rok studiów (2 semestry): 2900 euro

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016