Harmonogram sesji egzaminacyjnych

  • Egzamin poprawkowy z Psychometrii u prof. B. Zawadzkiego odbędzie się w dn. 28.03.2019 r. o godz. 19.30 w sali nr 408.  Egzamin w tym terminie dozwolony jest tylko dla studentów uprawnionych.
  • Egzamin poprawkowy z Psychologii Emocji i Motywacji u dra hab. K. Imbira odbędzie się w dn. 02.04.2019 r. o godz. 8.30 w sali nr 8. Egzamin w tym terminie dozwolony jest tylko dla studentów uprawnionych.
  • Egzamin poprawkowy z Biologicznych mechanizmów zachowania I  u dr M. Sobańskiej i dra hab. A. Rynkiewicza odbędzie się w dn. 27.03.2019 r. o godz. 19.30 w sali nr 408. Egzamin w tym terminie dozwolony jest tylko dla studentów uprawnionych.