Ankiety ewaluacyjne

InstrukcjaZajęcia obligatoryjneZajęcia specjalizacyjneZajęcia fakultatywne

Instrukcja:

W celu wypełnienia ankiety należy:


1 . Przejść do zakładki odpowiadającej typowi zajęć, które student ocenia


2. Wybrać z listy interesującą nas grupę przedmiotu


3. Wprowadzić hasło podane przez wykładowcę


4. Odpowiedzieć na pytania


5. Kliknąć przycisk


Wyniki ankiety zostaną automatycznie zapisane.

Lista grup przedmiotów obligatoryjnych

aktualnie brak ankiet

Lista grup przedmiotów fakultatywnych

2018/19Z 2500-PL-PS-FO4-09 Nuda Michał Chruszczewski 

Zajęcia zamawiane

aktualnie brak ankiet