Zakupy

Umowa o wykonanie usługi badawczej

Wzór umowy na usługę badawczą 11.2022

 

W ramach dostaw/usług ogólnouniwersyteckich dokonujemy zakupu:

– usług cateringu,

– materiałów biurowych,

– papieru xero,

– materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek,

– usług pocztowych – listy oraz paczki,

– dostawy wody butelkowanej, herbaty, kawy, cukru, mleka, soków, napojów.

 

Formularz zamówienia usługi dostarczania i podawania posiłków – catering (firma Granatoil)

Formularz zamówienia do umowy DZP-362/104/2022

Opis zestawów cateringowych

 

Formularz zamówienia materiałów biurowych (firma AMAD)

Formularz UW 2023

Katalog materiałów biurowych (firma AMAD)

Katalog 2023

 

Formularz zamówienia na papier xero (firma EKOBIURO) –

Formularz zamówienia do umowy DZP-362-162-2022

Katalog produktów (firma EKOBIURO)

Asortyment

 

Materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek (firma Automatyka Biurowa Sp. z o.o.)

Formularz zamówienia DZP-362.114.2022 – materiały eksploatacyjne 

Automatyka Biurowa Sp. z o.o. Formularz Cenowy – materiały eksploatacyjne

 

Wypełnione formularze należy dostarczyć do Sekcji Zamówień Publicznych.

 

Usługi pocztowe – listy oraz paczki

Usługi pocztowe na Wydziale Psychologii realizowane są wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu Ogólnego. Aby wysłać list lub paczkę należy udać się do Pani Iwony Dziedzic (sekog@psych.uw.edu.pl), która pomoże w zrealizowaniu usługi.

Umowa ogólnouniwersytecka z Pocztą Polską obejmuje następujące usługi:
– krajowe i zagraniczne przesyłki listowe do 2000 g, w tym przesyłki polecone,
– krajowe paczki pocztowe do 10 000 g,
– zagraniczne przesyłki listowe i paczki pocztowe do 20 000 g.

 

Dostawy wody butelkowanej, herbaty, kawy, cukru, mleka, soków, napojów.

Formularz zamówienia

Na podstawie umowy można zamawiać tylko produkty znajdujące się w katalogu.

Jednostki dla których Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć artykuły spożywcze spoza Warszawy:
1. Ośrodek OW-K „Bajka” w Łukęcinie
2. DPTIW „Szeligówka” k. Zakopanego
3. Ośrodek Wrzos w Kirach k. Zakopanego
4. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
Zamówienia dla ww. jednostek będą składane raz na kwartał.