Rozliczanie wydatków i metody płatności

KONTAKT:

Sekcja Finansowo – Księgowa

Sekcja ds. Badań i Współpracy z Zagranicą

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rozliczania wydatków i metod płatności: