Materiały (szablony itp.)

Papier firmowy: Wydział-Psychologii

Papier firmowy ENG: Wydział-Psychologii_EN

Szablon plakatu: szablon Powerpoint (archiwum ZIP) 

Szablon plakatu w wersji angielskiej: Powerpoint template (ZIP file)