Harmonogram rejestracji

Przepraszamy! Treść tej strony jest jeszcze w przygotowaniu. Poprosiliśmy odpowiednią osobę, żeby się nią zajęła.
Wszelkie propozycje i uwagi na temat strony można słać na adres: uwagidostrony@psych.uw.edu.pl. Zajmujemy się wiadomościami z tej skrzynki w kolejności ich otrzymywania.
Zespół ds. Promocji i Ośrodek Komputerowy