Studiuj z najlepszymi, ucz się od najlepszych

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

 

Najwyższe miejsca w rankingach
Uniwersytet Warszawski oraz sam Wydział Psychologii od lat zajmują czołowe miejsca w różnego rodzaju rankingach edukacyjnych.
W 2017 roku Wydział Psychologii UW znalazł się w czele najlepszych studiów psychologicznych w kraju według prestiżowego i rozpoznawalnego Rankingu Uczelni Akademickich „Perspektywy”.

       

Certyfikaty i akredytacje
Zdobyte przez Wydział akredytacje i certyfikaty poświadczają wysoki poziom kształcenia, spełniający najwyższe standardy:

  • Certyfikat Jakości Kształcenia – przyznawany przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej;
  • Wyróżniająca ocena jakości kształcenia przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną w roku 2016 na okres 8 lat;
  • Kategoria A+ w parametryzacji jednostek naukowych Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Osiągnięcia naszych wykładowców

  • Liczne publikacje w prestiżowych czasopismach polskich i zagranicznych.
  • Uznane przez naukowców i nauczycieli akademickich w całej Polsce książki i podręczniki.
  • Setki projektów badawczych realizowanych rocznie.
  • Organizacja i uczestnictwo w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.
  • Członkostwo w wielu międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych.
  • Łączenie pracy dydaktycznej z działalnością praktyczną; w swym gronie mamy uznanych klinicystów, psychologów sądowych i szkolnych, a także specjalistów w zakresie badań, zarządzania, reklamy, public relations.


STUDIUJ Z NAJLEPSZYMI,
UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH!

Program studiów na naszym Wydziale daje studentom możliwość wszechstronnego rozwoju, zapewnia solidne podstawy ogólnej wiedzy psychologicznej oraz pozwala rozwijać indywidualne zainteresowania i nabywać kompetencje niezbędne we współczesnym świecie. Studia te są również okazją do poznania i spędzenia 5 lat w gronie innych studentów z Polski i ze świata, uczestniczenia w życiu akademickim pełnym atrakcji i niespodzianek. Naszym studentom oferujemy też programy międzynarodowej wymiany studenckiej, dzięki którym część studiów można zrealizować na wybranym uniwersytecie europejskim.

Studia na Wydziale Psychologii UW to studia na najwyższym poziomie, co potwierdzają nie tylko liczne certyfikaty, akredytacje i czołowe miejsca w rankingach, ale również rekomendacje naszych absolwentów i zainteresowanie pracodawców. Psychologia to fascynująca dziedzina nauki i ważna część naszego codziennego życia. Warto zgłębiać ją w gronie najlepszych specjalistów na Uniwersytecie Warszawskim – największej i najlepszej polskiej uczelni.

Wydział Psychologii UW jako jedyny wydział nauk psychologicznych poza pogłębioną wiedzą z psychologii ogólnej oferuje swoim studentom wiele, często unikatowych na skalę krajową specjalizacji, które przygotowują absolwenta do pracy zawodowej jako specjalisty od zachowania i funkcjonowania człowieka generalnie oraz w wyspecjalizowanych dziedzinach gospodarki: organizacji i efektywności pracy w przedsiębiorstwach, służbie zdrowia i systemie oświaty. Jest to możliwe, ponieważ absolwenci Wydziału Psychologii UW kończący jednolite studia magisterskie dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną o wybrany obszar psychologii – np. społecznej, ekonomicznej, wychowawczej, klinicznej dziecka, rodziny, człowieka dorosłego, neuropsychologii czy psychologii sądowej. Uzyskana wiedza psychologiczna może być przydatna we wszystkich dziedzinach życia i we wszystkich działach współczesnej gospodarki. Absolwent rozumie istotę rozwoju i funkcjonowania osoby w perspektywie indywidualnej i społecznej. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę na rzecz dobra drugiego człowieka. Dorobek współczesnej psychologii pozwala mu na udzielenie pomocy psychologicznej osobom z problemami natury emocjonalnej, interpersonalnej oraz na wspieranie rozwoju osobowego i zawodowego człowieka, jak i podnoszenie jakości życia jednostek i większych społeczności.
Absolwenci nabywają szerokie spektrum umiejętności i kompetencji przydatnych nie tylko w zawodzie psychologa. Ich przygotowanie ma szerszy charakter, zdobywają bowiem metakompetencje zawodowe, jak np. analiza i synteza informacji, interpretacja danych i wyciąganie wniosków, stawianie hipotez i opracowanie planu ich weryfikacji, oszacowanie wiarygodności informacji itp., przydatne w różnych obszarach aktywności i działalności zawodowej na różnych stanowiskach. Zdobywają także przygotowanie do prowadzenia badań naukowych i społecznych i ich wdrażania. Studia na Wydziale Psychologii sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta oraz przygotowują go przede wszystkim do praktycznego wykonywania zawodu psychologa. Zajęcia obligatoryjne obejmują podstawowe działy psychologii, a zajęcia fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań. Wiele jest też zajęć z zakresu psychologii stosowanej, w ramach których są rozwijane konkretne umiejętności zawodowe w placówkach pozawydziałowych. Wydział posiada własne ośrodki terapeutyczne: dla dorosłych i pomocy dzieciom i młodzieży, w których studenci zdobywają pierwsze doświadczenia w pracy klinicznej.