Stosowana Psychologia Zwierząt

Prowadzimy trzyletnie studia licencjackie na interdyscyplinarnym kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt, które łączą wiedzę z zakresu nauk społecznych, biologicznych i rolniczych  (weterynaria). Gwarantujemy naukowe podejście do problemu psychologii zwierząt, a także osadzenie wiedzy teoretycznej w działaniach praktycznych poprzez obudowanie zajęć akademickich (kadra naukowa) zajęciami ćwiczeniowymi realizowanymi w terenie (również przez praktyków).

Naszym niewątpliwym atutem jest fakt, że kierunek będzie realizowany na Wydziale Psychologii UW, który był zawsze nastawiony na realizację badań naukowych według najwyższych standardów i na wykorzystywanie ich wyników w programach dydaktycznych. Dostęp do szerokiego grona specjalistów z dziedziny psychologii daje duże możliwości łączenia umiejętności z zakresu psychologii człowieka (np. prowadzenia rozmowy psychologicznej czy interwencji psychologicznej), ze znajomością zachowań zwierząt i umiejętnością rozpoznawania i zaspakajania ich potrzeb oraz eliminacji zagrożeń takich jak zachowania agresywne zwierząt wobec ludzi.

Koncepcja kierunku zakłada odwrócenie akcentów w nauczaniu psychologii – badania nad zwierzętami mogą pomóc zrozumieć psychikę człowieka, ale też prawa psychologii człowieka mogą pomóc zrozumieć zachowania zwierząt.

Nowe elementy kształcenia:

 • etologia,
 • etologia zwierząt domowych,
 • psychologia porównawcza,
 • metody opisu i analizy zachowania,
 • ćwiczenia terenowe z metod pomiaru zachowania,
 • metodologia szkolenia zwierząt,
 • metody psychometryczne w selekcji i ocenie zachowania zwierząt,
 • zachowanie psa/konia,
 • trening i szkolenie psa/konia,
 • wykorzystanie zwierząt w terapii wspomagającej,
 • kynoterapia,
 • hipoterapia

Przykładowe obszary, w których kwalifikacje związane z psychologią zwierząt mogą znaleźć zastosowanie:

 • Konsultacje i udzielanie pomocy w zakresie kształtowania zachowań pożądanych zwierzą towarzyszących
 • Konsultacje i udzielanie pomocy w zakresie rozpoznawania anomalii behawioralnych, zapobiegania im i eliminowania z repertuaru zachowań zwierzęcia
 • Terapia wspomagającej z wykorzystaniem zwierząt
 • Specjalistyczny trening i szkolenie zwierząt
 • Zapewnianie dobrostanu i respektowania wymagań behawioralnych zwierząt

 

Więcej informacji na:

http://spz.uw.edu.pl/