Rankingi i wyróżnienia

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

 
Najwyższe miejsca w rankingach
Uniwersytet Warszawski oraz sam Wydział Psychologii od lat zajmują czołowe miejsca w różnego rodzaju rankingach edukacyjnych.
W 2017 roku Wydział Psychologii UW znalazł się na pierwszym miejscu rankingu ośrodków prowadzących studia psychologiczne w kraju według prestiżowego i rozpoznawalnego Rankingu Uczelni Akademickich „Perspektywy”.

PKA     uka

Certyfikaty i akredytacje
Zdobyte przez Wydział akredytacje i certyfikaty poświadczają wysoki poziom kształcenia, spełniający najwyższe standardy:

  • Certyfikat Jakości Kształcenia – przyznawany przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej;
  • Wyróżniająca ocena jakości kształcenia przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną w roku 2016 na okres 8 lat;
  • Kategoria A+ w parametryzacji jednostek naukowych Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Osiągnięcia naszych wykładowców

  • Liczne publikacje w prestiżowych czasopismach polskich i zagranicznych.
  • Uznane przez naukowców i nauczycieli akademickich w całej Polsce książki i podręczniki.
  • Setki projektów badawczych realizowanych rocznie.
  • Organizacja i uczestnictwo w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.
  • Członkostwo w wielu międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych.
  • Łączenie pracy dydaktycznej z działalnością praktyczną; w swym gronie mamy uznanych klinicystów, psychologów sądowych i szkolnych, a także specjalistów w zakresie badań, zarządzania, reklamy, i public relations.