Kognitywistyka

KOGNITYWISTYKA – studia II stopnia

Prowadzimy dwuletnie studia magisterskie na kierunku Kognitywistyka, które łączą wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych, ścisłych i społecznych z praktyką badawczą i zawodową.

UWAGA: Od roku akademickiego 2019/2020 studia II stopnia na kierunku Kognitywistyka będą prowadzone w języku angielskim i będą nosiły nazwę Cognitive Science – więcej informacji wkrótce. 

 

kognitywistyka2

Oferta edukacyjna K2 obejmuje m.in.

  • wiedzę z zakresu działania mózgu i biologicznych podstaw procesów umysłowych,
  • nowoczesne technologie badania aktywności mózgu (EEG, fMRI, NIRS, eye-tracking)
  • modelowanie procesów umysłowych, językowych i społecznych,
  • programowanie na potrzeby tworzenia modeli obliczeniowych.

¼ programu to realne zaangażowanie w badania naukowe i praktyczne zastosowania nabytej wiedzy:

  • zaangażowanie w projekty prowadzone przez współpracujące z K2 zespoły badawcze z jednostek UW, instytutów PAN oraz innych ośrodków naukowych
  • praktyki zawodowe w firmach z sektora B+R.

Umiejętności poszukiwane na rynku pracy:

  • drążenie danych (data mining), analiza statystyczna i tworzenie modeli obliczeniowych (np. w finansach i biznesie),
  • przetwarzanie języka naturalnego i mowy,
  • wykorzystanie nowych technologii w edukacji, rehabilitacji, usprawnianiu funkcji poznawczych i wspieraniu osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji:

www.kognitywistyka.uw.edu.pl
kognitywistyka2@uw.edu.pl