FAQ

Pracujemy nad aktualizacją FAQ

 

  1. Jak traktowana jest matura z języka obcego uzyskana w szkole/oddziale dwujęzycznym?

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik z matury dwujęzycznej z języka obcego na wynik arkusza poziomu rozszerzonego wg wzoru: R = D X 4/3, gdzie: D – wynik poziomu dwujęzycznego, R – wynik poziomu rozszerzonego. Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może jednak przekroczyć 100%.

  1. Czy muszę niezależnie rejestrować się w systemie IRK, jeśli chciałbym próbować dostać się zarówno na studia stacjonarne, niestacjonarne, jak i studia po angielsku?

Tak. Ponieważ rekrutacja jest oddzielna dla kandydatów na studia stacjonarne, niestacjonarne i po angielsku, należy podczas rejestracji wskazać wszystkie wybierane tryby i kierunki. Osoby niezakwalifikowane na studia dzienne ze względu na zbyt małą liczbę punktów, NIE będą kwalifikowane na studia wieczorowe, jeśli nie uwzględnią tego trybu w rejestracji.

  1. Czy jeśli chcę się zarejestrować zarówno na studia stacjonarne, niestacjonarne i po angielsku to powinienem uiścić opłatę rekrutacyjną jak za trzy kierunki?

Rejestracja na studia stacjonarne i niestacjonarne po polsku odbywa się w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej. Aby zarejestrować się na studia po angielsku należy uiścić dodatkową opłatę rekrutacyjną.

  1. Czy istnieje możliwość przeniesienia się ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne?

Jest taka możliwość – zgodnie z Regulaminem, za zgodną Dziekana, jedna osoba rocznie może zmienić tryb studiów. Wymagana jest średnia co najmniej 4,75 oraz brane są pod uwagę dodatkowe osiągnięcia. Można też powtórnie wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym w kolejnym roku (np. po poprawieniu wyników matury) i w przypadku zakwalifikowania na studia stacjonarne, zwrócić się do władz Wydziału o przeniesienie na wyższy rok studiów.

  1. Czy mogę zgłosić w przedmiotach dwukrotnie ten sam język zdawany na maturze, raz na poziomie podstawowym a raz na poziomie rozszerzonym?

Nie, nie można zgłosić dwa razy tego samego języka, nawet jeśli był zdawany zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Należy podać cztery różne przedmioty zdawane na maturze, więc prócz języka polskiego i matematyki mogą to być dwa różne języki obce (np. angielski i niemiecki).

  1. Jak wygląda rekrutacja na studia równoległe?

Tryb przyjęcia na studia równoległe dostępny jest tylko dla studentów UW, uczących się na innych kierunkach. Rekrutacja odbywa się w drodze pisemnego egzaminu konkursowego sprawdzającego wiedzę z zakresu wyznaczonej lektury. Do egzaminu zostają dopuszczeni studenci, którzy zaliczyli rok, ze średnią ocen z całych dotychczasowych studiów nie niższą niż 4,5 (dotyczy rekrutacji na studia równoległe w trybie dziennym). Do przyjęcia kwalifikowani są studenci, którzy zdali egzamin i uzyskali najwyższą liczbę punktów aż do wyczerpania limitu miejsc. Ta ścieżka rekrutacji dostępna jest jedynie dla aktywnych studentów UW, a więc nie mogą z niej skorzystać osoby kończące w danym roku studia licencjackie czy magisterskie, nawet jeśli obrona nastąpi we wrześniu – jest to równoznaczne z ukończeniem studiów.

  1. Jak przebiega rekrutacja w przypadku  przeniesienia z innej uczelni?

W ramach przeniesienia przyjmujemy studentów psychologii z innych uczelni. Na studia w trybie stacjonarnym (dzienne) przyjmujemy jedynie studentów studiujących w trybie stacjonarnym. Na studia w trybie niestacjonarnym (wieczorowe) – z dowolnego trybu. Przyjęcie na studia w trybie stacjonarnym odbywa się w drodze pisemnego egzaminu konkursowego sprawdzającego wiedzę z zakresu wyznaczonej lektury. Do egzaminu zostają dopuszczeni studenci, którzy zaliczyli rok, ze średnią ocen z całych dotychczasowych studiów nie niższą niż 4,5 (dotyczy rekrutacji na studia w trybie dziennym). Do przyjęcia kwalifikowani są studenci, którzy zdali egzamin i uzyskali najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku studiów niestacjonarnych (wieczorowych) podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna.

  1. Ile wynosi limit miejsc na studia równoległe i z przeniesienia?

Na studia stacjonarne limit wynosi po 4 miejsca na studia równoległe i studia z przeniesienia. W przypadku studiów niestacjonarnych limit ten wynosi po 25 miejsc.

  1. Co mam zrobić jeśli chcę podjąć kolejne studia na Wydziale Psychologii, a w czasie wakacji bronię magisterium lub licencjat?

W takiej sytuacji należy zarejestrować się normalną ścieżką rekrutacji – na podstawie matury.

  1. Jeśli studiowałam coś wcześniej, to czy mogę zaliczyć jakieś przedmioty jeśli zostanę przyjeta w trybie rekrutacji na podstawie matury?

Tak, po przyjęciu na studia można wystąpić z podaniem do Dziekana o zaliczenie przedmiotów  (np. lektoratów, zajęć WF, zajęć ogólnoakademickich czy o zbliżonej treści).