Centrum Pomocy Psychologicznej UW

Uniwersytet od dawna stara się likwidować bariery. Od lat widzimy, że taką barierą są różnego rodzaju problemy psychiczne. Przede wszystkim jesteśmy społecznością i chcemy sobie wzajemnie pomagać. 

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW
Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia

O CPP:

Centrum Pomocy Psychologicznej UW to nowy ośrodek uniwersytecki, który oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną studentom i pracownikom UW. Jest to wspólna inicjatywa Wydziału Psychologii i Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, wspierana przez Panią Prorektor ds. studenckich Jolantę Choińską-Mikę. Utworzenie CPP UW wynika z wciąż rosnącej troski władz naszej Uczelni o zdrowie psychiczne społeczności UW. Kierownikiem ośrodka jest dr Szymon Chrząstowski – psychoterapeuta z dużym doświadczeniem i wielostronnym spojrzeniem na problematykę zdrowia psychicznego.

Rodzaje pomocy*

  • Poradnictwo psychologiczne
  • Walk-in clinic, czyli krótka rozmowa w sytuacji kryzysowej bez wcześniejszego zapisu
  • Spotkanie służące zaopiniowaniu wniosku
  • Psychoedukacja

*W planach jest również poszerzenie oferty o psychoterapię i coaching.

 Jak się zapisać – więcej informacji

 

Adres: 
Pasteura 7, 02-093 Warszawa
(dawny budynek Wydziału Fizyki UW, wejście od ul. Banacha, I piętro)
e-mail:  cpp@psych.uw.edu.pl
telefon: 694 711 731 
(Zapisy telefoniczne funkcjonują tylko w wybranych godzinach – więcej informacji na stronie www.cpp.uw.edu.pl)

 

Budynek (wejście od strony ul. Banacha)

CPP wewnątrz: