Mini-granty dla studentów III roku
11 października 2019

W roku 2019/20 studenci realizujący prace roczne mogą otrzymać dofinansowanie programu badawczego w postaci minigrantu w wysokości 3000 zł. Program realizacji i finansowania badań z krótką opinią opiekuna pracy należy złożyć w dziekanacie do 30 października 2019. Minigranty otrzyma 10 osób z najlepszymi wynikami dotychczasowej nauki.

Regulamin minigrantów na realizację programów badawczych w ramach seminarium empirycznego

  1. O minigranty mogą się starać studenci kierunku Psychologia, którzy rozliczyli II rok studiów i nie powtarzali wcześniej roku.
  2. Spośród studentów, którzy do 30 października 2019 r. zostaną zarejestrowani na seminarium empiryczne (liczy się wpis w USOS) oraz złożą do dziekanatu zaopiniowany przez opiekuna plan realizacji i finansowania badań w ramach tego seminarium minigranty otrzyma 10 osób z najlepszymi wynikami dotychczasowej nauki (średnia ocen z I i II roku na Wydziale Psychologii).
  3. Jeden minigrant obejmuje kwotę 4000 zł.
  4. Środki z minigrantu mogą zostać wydane na realizację programu badawczego w ramach seminarium empirycznego do dnia 30 kwietnia 2020 r.
  5. Płatności w ramach minigrantów realizowane będą na zasadach obowiązujących na Wydziale Psychologii – płatność zostanie zrealizowana lub poniesione wydatki zostaną zwrócone dopiero po ich zatwierdzeniu przez Dział Finansowy.

Dominika Bulska laureatką nagrody redakcji Social Psychological Bulletin
21 września 2019

Dominika Bulska, doktorantka Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, otrzymała nagrodę im. Solomona Ascha przyznawaną przez redakcję Social Psychological Bulletin za najlepszy artykuł napisany przez młodego badacza lub młodą badaczkę. Ogłoszenie zwycięzcy i wręczenie nagrody pieniężnej nastąpiło podczas XVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Poznaniu.

W konkursie były brane pod uwagę teksty młodych badaczy i badaczek, którzy opublikowali swoje prace w piśmie Psychologia Społeczna przed lub po doktoracie – nie później jednak niż 3 lata od uzyskania stopnia doktora.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i w budynku


Dr hab. Kamil Imbir wśród finalistów Nagród Naukowych POLITYKI
19 września 2019

 

Wśród 15 finalistów 19. edycji Nagród Naukowych POLITYKI, znalazł się dr hab. Kamil Imbir

Nagrody Naukowe POLITYKI to program stypendialny skierowany do młodych naukowców, którego głównym celem, jak piszą organizatorzy, „jest wskazywanie najzdolniejszych wśród zdolnych. I zaświadczanie – dzięki autorytetowi członków Kapituł Profesorskiej i Społecznej – że nauka jest istotna, a zajmujące się nią osoby to często już na wczesnym etapie kariery charyzmatyczne postaci ze zdumiewającym dorobkiem”.

Wybrana piętnastka to finaliści pierwszego etapu Nagród. W ostatnim etapie, Kapituła Społeczna wraz z różnymi osobistościami życia publicznego wskaże pięcioro laureatów, którzy podczas uroczystej gali 20 października odbiorą stypendia w wysokości 15 tys. zł. Pozostali finaliści otrzymają po 5 tys. zł.

Źródło >>


IV Konkurs na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy
12 września 2019

Zapraszamy do udziału w IV Konkursie na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy, który organizowany jest przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii.

W Konkursie przewidziano dla zwycięzców następujące nagrody pieniężne w trzech kategoriach:
✓ praca doktorska (5 000 zł brutto),
✓ praca magisterska (4 000 zł brutto),
✓ praca licencjacka/inżynierska (3 000 zł brutto).

Ponadto w Konkursie przewidziano jedną dodatkową nagrodę specjalną: rok preinkubacji w UWRC Sp. z o. o.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe przygotowane na Uniwersytecie Warszawskim i obronione po 1 maja 2017 r. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15  listopada 2019 r.

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod poniższymi linkami:

http://www.uott.uw.edu.pl/kpd/   – strona internetowa UOTT UW
https://bit.ly/2mbstI2 – skrócony link do posta na Facebooku UOTT UW

Organizatorem Konkursu jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) UW, fundatorem nagród pieniężnych jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska (http://www.aomb.pl/), natomiast fundatorem nagrody specjalnej jest UWRC Sp. z o. o. (spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego; http://www.uwrc.pl/).

 


Wyniki konkursu ETIUDA 7
01 sierpnia 2019

 

Ogłoszono wyniki ETIUDY 7, konkursu Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie. Dofinansowanie swoich projektów otrzyma pięcioro doktorantów naszego wydziału:

 

Źródło >>


Konkurs Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego 2019
18 lipca 2019

Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zapraszają do udziału w Konkursie Przedsiębiorca Roku 2019 Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs Przedsiębiorca Roku to inicjatywa zorganizowana pod patronatem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziekana Wydziału Zarządzania UW. Celem Konkursu jest propagowanie działań przedsiębiorczych oraz przedstawienie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych przykładów studentów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, angażujących się w tworzenie i rozwijanie firm.
 
W tegorocznej, III edycji konkursu zgłoszenia można przesyłać w 5 kategoriach:
 
Master of Business
Przedsiębiorstwo, które zostało założone przez studenta lub absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, osiągnęło sukces i funkcjonuje na rynku min. 5 lat.
 
Start-up Roku Wydziału Zarządzania
Przynajmniej jeden z założycieli Start-upu jest studentem lub absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie Start-upy, które istnieją na rynku nie mniej niż rok i nie więcej niż cztery lata.
 
Start-up Roku Uniwersytetu Warszawskiego
Przynajmniej jeden z założycieli Start-upu jest studentem lub absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie Start-upy, które istnieją na rynku nie mniej niż rok i nie więcej niż cztery lata.
 
Innowacja /Innowator Roku
Przedsiębiorcy oferujący innowacyjne produkty, rozwiązania. Przedsiębiorstwa istnieją na rynku przynajmniej rok, założone przez studenta lub absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Przedsiębiorca Społeczny
Przedsiębiorca, który wspiera działania na rzecz społeczeństwa. Przedsiębiorstwa istniejące na rynku przynajmniej rok, założone przez studenta lub absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego.
 
 
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl/formularz/
Wniosek konkursowy może wypełnić również pracownik UW, który chce zgłosić znane sobie przedsiębiorstwo.
 
Zgłoszenia można składać do 7 października br.
 
Więcej informacji o konkursie znajduje się pod adresem: https://przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl/