Stypendia i umowy w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe”
30 października 2019

Zakończył się drugi etap projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start w przyszłość” skierowanego do studentów kierunków humanistycznych i społecznych. Jego założeniem było przygotowanie prac licencjackich i magisterskich odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. 

25 października w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się IV Giełda Współpracy, w ramach której podsumowano drugi etap projektu polegający na testowaniu modelowych rozwiązań mających wspierać komunikacyjnie, prawnie i organizacyjnie przygotowywanie aplikacyjnych prac dyplomowych. Zaprezentowano wnioski i osiągnięcia z dwóch lat realizacji. Studenci mogli się też wymienić doświadczeniami z promotorami oraz partnerami. Podczas wydarzenia uroczyście wręczono dyplomy ukończenia projektu uczestnikom.

W ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start w przyszłość”: 

  • podpisano 59 umów trójstronnych na realizację prac dyplomowych;
  • Finansowanie na prowadzenie aplikacyjnych prac dyplomowych otrzymały 52 prace licencjackie i magisterskie. Ich autorami są studenci z sześciu Wydziałów UW: „Artes Liberales”; Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Filozofii i Socjologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Polonistyki oraz Psychologii;
  • prace powstały pod kierunkiem 37 promotorów we współpracy z 47 firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Osiem prac autorstwa studentów Wydziału Psychologii zostało zrealizowanych we współpracy z instytucjami takimi jak: Wojewódzki Urząd Pracy, Fundacja Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Instytut Matki i Dziecka, AssisTech Sp. z o.o., Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Korczakowska.

Ponadto jedna z nich otrzymała podczas tegorocznej uroczystości zakończenia studiów Nagrodę Dziekana za najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej. Była to praca „Postawy młodzieży licealnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną – znaczenie udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych” autorstwa Iwony Nowakowskiej, napisana pod opieką prof. Ewy Pisuli

Źródło >> 


Rusza rekrutacja na Program MOST semestr letni 2019/20
28 października 2019

Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w kolejnej rekrutacji na Program MOST. Osoby zainteresowane podjęciem studiów w innej Uczelni w semestrze letnim 2019/2020zobowiązane są zarejestrować się pomiędzy 31 października a 30 listopada 2019 roku w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (tzw. IRK MOST) na stronie https://most.uka.uw.edu.pl/, wpisać wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wydrukować formularz. Z wnioskiem student zobowiązany jest udać się do Prodziekana ds. studenckich jednostki macierzystej w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.

Po uzupełnieniu wszystkich formalności student zobowiązany jest przekazać wniosek do Koordynatora Programu MOST w Uniwersytecie Warszawskim – Pani Magdaleny Mars (Biuro Spraw Studenckich UW ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 29a) do dnia 4 grudnia 2019 r.

Program MOST to najefektywniej działający polski program mobilności studenckiej i doktoranckiej. Prowadzony jest od ponad piętnastu lat, a uczestniczy w nim dwadzieścia Uczelni Fundacyjnych – stron Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia oraz Uczelnie Stowarzyszone. Dotychczas z oferty Programu, na którą w każdej rekrutacji składa się ponad 500 kierunków i specjalności studiów, skorzystało już około 10 tysięcy osób.

Przewodnik po Programie MOST dla studentów


Mini-granty dla studentów III roku
11 października 2019

W roku 2019/20 studenci realizujący prace roczne mogą otrzymać dofinansowanie programu badawczego w postaci minigrantu w wysokości 3000 zł. Program realizacji i finansowania badań z krótką opinią opiekuna pracy należy złożyć w dziekanacie do 30 października 2019. Minigranty otrzyma 10 osób z najlepszymi wynikami dotychczasowej nauki.

Regulamin minigrantów na realizację programów badawczych w ramach seminarium empirycznego

  1. O minigranty mogą się starać studenci kierunku Psychologia, którzy rozliczyli II rok studiów i nie powtarzali wcześniej roku.
  2. Spośród studentów, którzy do 30 października 2019 r. zostaną zarejestrowani na seminarium empiryczne (liczy się wpis w USOS) oraz złożą do dziekanatu zaopiniowany przez opiekuna plan realizacji i finansowania badań w ramach tego seminarium minigranty otrzyma 10 osób z najlepszymi wynikami dotychczasowej nauki (średnia ocen z I i II roku na Wydziale Psychologii).
  3. Jeden minigrant obejmuje kwotę 4000 zł.
  4. Środki z minigrantu mogą zostać wydane na realizację programu badawczego w ramach seminarium empirycznego do dnia 30 kwietnia 2020 r.
  5. Płatności w ramach minigrantów realizowane będą na zasadach obowiązujących na Wydziale Psychologii – płatność zostanie zrealizowana lub poniesione wydatki zostaną zwrócone dopiero po ich zatwierdzeniu przez Dział Finansowy.

Dominika Bulska laureatką nagrody redakcji Social Psychological Bulletin
21 września 2019

Dominika Bulska, doktorantka Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, otrzymała nagrodę im. Solomona Ascha przyznawaną przez redakcję Social Psychological Bulletin za najlepszy artykuł napisany przez młodego badacza lub młodą badaczkę. Ogłoszenie zwycięzcy i wręczenie nagrody pieniężnej nastąpiło podczas XVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej w Poznaniu.

W konkursie były brane pod uwagę teksty młodych badaczy i badaczek, którzy opublikowali swoje prace w piśmie Psychologia Społeczna przed lub po doktoracie – nie później jednak niż 3 lata od uzyskania stopnia doktora.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją i w budynku


Dr hab. Kamil Imbir wśród finalistów Nagród Naukowych POLITYKI
19 września 2019

 

Wśród 15 finalistów 19. edycji Nagród Naukowych POLITYKI, znalazł się dr hab. Kamil Imbir

Nagrody Naukowe POLITYKI to program stypendialny skierowany do młodych naukowców, którego głównym celem, jak piszą organizatorzy, „jest wskazywanie najzdolniejszych wśród zdolnych. I zaświadczanie – dzięki autorytetowi członków Kapituł Profesorskiej i Społecznej – że nauka jest istotna, a zajmujące się nią osoby to często już na wczesnym etapie kariery charyzmatyczne postaci ze zdumiewającym dorobkiem”.

Wybrana piętnastka to finaliści pierwszego etapu Nagród. W ostatnim etapie, Kapituła Społeczna wraz z różnymi osobistościami życia publicznego wskaże pięcioro laureatów, którzy podczas uroczystej gali 20 października odbiorą stypendia w wysokości 15 tys. zł. Pozostali finaliści otrzymają po 5 tys. zł.

Źródło >>


IV Konkurs na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy
12 września 2019

Zapraszamy do udziału w IV Konkursie na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy, który organizowany jest przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii.

W Konkursie przewidziano dla zwycięzców następujące nagrody pieniężne w trzech kategoriach:
✓ praca doktorska (5 000 zł brutto),
✓ praca magisterska (4 000 zł brutto),
✓ praca licencjacka/inżynierska (3 000 zł brutto).

Ponadto w Konkursie przewidziano jedną dodatkową nagrodę specjalną: rok preinkubacji w UWRC Sp. z o. o.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe przygotowane na Uniwersytecie Warszawskim i obronione po 1 maja 2017 r. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15  listopada 2019 r.

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod poniższymi linkami:

http://www.uott.uw.edu.pl/kpd/   – strona internetowa UOTT UW
https://bit.ly/2mbstI2 – skrócony link do posta na Facebooku UOTT UW

Organizatorem Konkursu jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) UW, fundatorem nagród pieniężnych jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska (http://www.aomb.pl/), natomiast fundatorem nagrody specjalnej jest UWRC Sp. z o. o. (spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego; http://www.uwrc.pl/).