Minigranty z projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”
01 lipca 2020

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19. Minigranty będą finansowane z projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Wnioski można składać do 15 lipca.

Więcej informacji:

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-1-1/

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/ii-1-1-en/


Stypendium MNiSW dla mgr. Pawła Łowickiego
18 czerwca 2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia dla wybitnych młodych naukowców. W gronie laureatów znalazł się doktorant naszego wydziału mgr Paweł Łowicki. Stypendia przyznawane są osobom, które posiadają bogaty dorobek publikacyjny oraz prowadzą innowacyjne badania. 

Informacje dotyczące kryteriów oceny wniosków kandydatów oraz pełna lista stypendystów znajduje się na stronie MNiSW.


Wyniki II tury konkursu na wsparcie wyjazdów zagranicznych
29 kwietnia 2020

Komisja konkursowa rozpatrzyła wnioski o przyznanie dofinansowania złożone w konkursie w ramach Programu finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w celach naukowych i dydaktycznych. Wśród osób zakwalifikowanych do Programu znalazło się ośmioro doktorantów naszego wydziału:

 • Dominika Bulska
 • Monika Folkierska-Żukowska
 • Karolina Golec
 • Paweł Łowicki
 • Agnieszka Łyś
 • Anna Schudy
 • Magdalena Skrodzka
 • Joanna Wysocka

Źródło >> 


Grant NCN GRIEG dla prof. Ewy Haman
27 kwietnia 2020

 

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło współfinansowany z funduszy norweskich konkurs GRIEG. Wśród zakwalifikowanych do finansowania znalazł się projekt prof. dr hab. Ewy Haman „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne”. Streszczenie projektu jest dostępne pod linkiem >>

GRIEG to konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii. Zespoły muszą składać się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera partnerstwa, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie GRIEG może być naukowiec posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej, zaś liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być organizacja badawcza. W skład partnerstwa mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Projekty, które będą realizowane w konkursie GRIEG, mogą trwać 24 lub 36 miesięcy.

GRIEG jest jednym z trzech konkursów finansowanych w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym NCN pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe. Program „Badania” z alokacją ponad 129 mln euro ma na celu wspieranie polskiej nauki oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem. 40% środków jest przeznaczone na wspieranie badań podstawowych.

 

 Źródło >>


Konkurs na najlepszy poster naukowy 2020
21 kwietnia 2020

W imieniu dziekan prof. dr hab. Dominiki Maison oraz Rady Samorządu Studentów Wydziału Psychologii UW zapraszamy wszystkich naszych studentów oraz doktorantów do udziału w tegorocznym konkursie na najlepszy poster (plakat) naukowy. Wyniki zostaną ogłoszone podczas przemówienia online dziekan prof. Dominiki Maison z okazji Święta Wydziału 12 maja 2020 r.

 

ZASADY OGÓLNE:

W konkursie mogą brać udział studenci i doktoranci Wydziału Psychologii UW (w tym kierunki Stosowana Psychologia Zwierząt oraz WISP), studenci Kognitywistyki II stopnia oraz studenci MISH i MISMAP (tylko studenci, dla których psychologia jest pierwszym kierunkiem).

Dziedzina zagadnienia, na podstawie którego mogą Państwo stworzyć swoje plakaty, jest dowolna; najważniejsze, aby związana była nadal z psychologią. Do konkursu mogą być zgłaszane postery dotyczące prac rocznych empirycznych, prac magisterskich oraz prac naukowych doktorantów autorstwa indywidualnego lub grupowego.

W przypadku pracy grupowej, każdy autor musi być studentem ww. kierunków lub doktorantem Wydziału Psychologii UW. W razie wygranej nagroda jest dzielona po równo między członków grupy.

Poster należy przygotować w formacie pdf. Należy również pamiętać, aby był zgodny z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania posterów konferencyjnych.

Przykładowe szablony posterów naukowych oraz instrukcję jak je edytować znajdą Państwo na stronie:

http://psych.uw.edu.pl/dla-pracownikow/materialy-szablony-itp/

 

ZASADY OCENY I ETAPY KONKURSU:

Konkurs składa się z dwóch etapów.

 I etap – do dnia 3 maja 2020 r. na adres mailowy dean_stud@psych.uw.edu.pl należy wysłać abstrakt pracy, którego objętość nie przekracza 800 słów.

  • W tytule maila należy napisać „Konkurs na poster”.
  • W treści wiadomości powinien znaleźć się abstrakt pracy wraz z informacją o autorze/autorach i studiowanym kierunku lub statusie doktoranta Wydziału Psychologii UW.
  • Do następnego etapu zostanie zakwalifikowane maksymalnie 20 autorów najlepszych abstraktów, które oceniane będą pod względem dojrzałości i walorów merytorycznych pracy.

O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu autorzy zostaną powiadomieni mailowo do 6 maja 2020 r.

II etap – osoby zakwalifikowane do drugiego etapu powinny złożyć postery w formacie pdf w terminie do dnia 10 maja 2020 r. przesyłając je na adres promocja@psych.uw.edu.pl.

  • W dniu 12 maja 2020 r. komisja dokona oceny 20 prac, które zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Psychologii UW.

 

NAGRODY:

Dla najlepszych posterów przewidziane są nagrody pieniężne przyznawane według poniższych kategorii:

 • Najlepszy studencki poster naukowy:

I miejsce – 600 pln

II miejsce – 450 pln

III miejsce – 250 pln

 • Najlepszy doktorancki poster naukowy – 600 pln.

Ogłoszenie wyników odbędzie 12 maja 2020 r. podczas wystąpienia prof. Dominiki Maison transmitowanego online. Więcej informacji pojawi się wkrótce.

 

REGULAMIN KONKURSU >>

 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i zaprezentowania swoich prac!


V edycja Nagród Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy
17 lutego 2020

Po raz piąty Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 roku do udziału w konkursie organizowanym wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy i Muzeum Warszawy.

Od 2016 r. miasto w ten sposób wspiera zainteresowanie młodych badaczy stolicą, angażuje ich do współtworzenia jej tożsamości oraz wpływania na jej rozwój. Szeroki zakres tematyczny konkursu daje możliwość uczestnictwa badaczom reprezentującym wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowych.

Studenci mogą przyczynić się do wzbogacenia wiedzy w wielu tematach związanych z zadaniami samorządu. Szeroki zakres prac zgłaszanych do konkursu pozwala przyjrzeć się obszarom, którzy młodzi badacze uważają za istotne, wybierając za przedmiot swoich badań takie sprawy jak: sztuka w mieście, rolnictwo miejskie, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami, zrównoważony transport czy idea smart city.

Przy ocenie prac będą są pod uwagę:

 • umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;
 • wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu;
 • wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;
 • praktyczna możliwości wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia – po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za prace magisterska otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac – po 3 tys. zł.

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w wersji elektronicznej: pracą dyplomową, skanem recenzji, rekomendacją promotora, potwierdzeniem obrony oraz edytowalną wersją formularza należy złożyć do 20 marca 2020 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, Warszawa 00-412.

Regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego można pobrać ze strony https://www.um.warszawa.pl/NP.

Wyniki poprzednich edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: naukowa@um.warszawa.pl | tel. 22 325 86 11