Mini-granty dla studentów III roku
11 października 2019

W roku 2019/20 studenci realizujący prace roczne mogą otrzymać dofinansowanie programu badawczego w postaci minigrantu w wysokości 3000 zł. Program realizacji i finansowania badań z krótką opinią opiekuna pracy należy złożyć w dziekanacie do 30 października 2019. Minigranty otrzyma 10 osób z najlepszymi wynikami dotychczasowej nauki.

Regulamin minigrantów na realizację programów badawczych w ramach seminarium empirycznego

 1. O minigranty mogą się starać studenci kierunku Psychologia, którzy rozliczyli II rok studiów i nie powtarzali wcześniej roku.
 2. Spośród studentów, którzy do 30 października 2019 r. zostaną zarejestrowani na seminarium empiryczne (liczy się wpis w USOS) oraz złożą do dziekanatu zaopiniowany przez opiekuna plan realizacji i finansowania badań w ramach tego seminarium minigranty otrzyma 10 osób z najlepszymi wynikami dotychczasowej nauki (średnia ocen z I i II roku na Wydziale Psychologii).
 3. Jeden minigrant obejmuje kwotę 4000 zł.
 4. Środki z minigrantu mogą zostać wydane na realizację programu badawczego w ramach seminarium empirycznego do dnia 30 kwietnia 2020 r.
 5. Płatności w ramach minigrantów realizowane będą na zasadach obowiązujących na Wydziale Psychologii – płatność zostanie zrealizowana lub poniesione wydatki zostaną zwrócone dopiero po ich zatwierdzeniu przez Dział Finansowy.

Dr hab. Kamil Imbir wśród finalistów Nagród Naukowych POLITYKI
19 września 2019

 

Wśród 15 finalistów 19. edycji Nagród Naukowych POLITYKI, znalazł się dr hab. Kamil Imbir

Nagrody Naukowe POLITYKI to program stypendialny skierowany do młodych naukowców, którego głównym celem, jak piszą organizatorzy, „jest wskazywanie najzdolniejszych wśród zdolnych. I zaświadczanie – dzięki autorytetowi członków Kapituł Profesorskiej i Społecznej – że nauka jest istotna, a zajmujące się nią osoby to często już na wczesnym etapie kariery charyzmatyczne postaci ze zdumiewającym dorobkiem”.

Wybrana piętnastka to finaliści pierwszego etapu Nagród. W ostatnim etapie, Kapituła Społeczna wraz z różnymi osobistościami życia publicznego wskaże pięcioro laureatów, którzy podczas uroczystej gali 20 października odbiorą stypendia w wysokości 15 tys. zł. Pozostali finaliści otrzymają po 5 tys. zł.

Źródło >>


IV Konkurs na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy
12 września 2019

Zapraszamy do udziału w IV Konkursie na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy, który organizowany jest przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii.

W Konkursie przewidziano dla zwycięzców następujące nagrody pieniężne w trzech kategoriach:
✓ praca doktorska (5 000 zł brutto),
✓ praca magisterska (4 000 zł brutto),
✓ praca licencjacka/inżynierska (3 000 zł brutto).

Ponadto w Konkursie przewidziano jedną dodatkową nagrodę specjalną: rok preinkubacji w UWRC Sp. z o. o.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe przygotowane na Uniwersytecie Warszawskim i obronione po 1 maja 2017 r. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15  listopada 2019 r.

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod poniższymi linkami:

http://www.uott.uw.edu.pl/kpd/   – strona internetowa UOTT UW
https://bit.ly/2mbstI2 – skrócony link do posta na Facebooku UOTT UW

Organizatorem Konkursu jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) UW, fundatorem nagród pieniężnych jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska (http://www.aomb.pl/), natomiast fundatorem nagrody specjalnej jest UWRC Sp. z o. o. (spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego; http://www.uwrc.pl/).

 


Wyniki konkursu ETIUDA 7
01 sierpnia 2019

 

Ogłoszono wyniki ETIUDY 7, konkursu Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie. Dofinansowanie swoich projektów otrzyma pięcioro doktorantów naszego wydziału:

 

Źródło >>


Konkurs Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego 2019
18 lipca 2019

Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii zapraszają do udziału w Konkursie Przedsiębiorca Roku 2019 Uniwersytetu Warszawskiego.

Konkurs Przedsiębiorca Roku to inicjatywa zorganizowana pod patronatem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziekana Wydziału Zarządzania UW. Celem Konkursu jest propagowanie działań przedsiębiorczych oraz przedstawienie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych przykładów studentów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, angażujących się w tworzenie i rozwijanie firm.
 
W tegorocznej, III edycji konkursu zgłoszenia można przesyłać w 5 kategoriach:
 
Master of Business
Przedsiębiorstwo, które zostało założone przez studenta lub absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, osiągnęło sukces i funkcjonuje na rynku min. 5 lat.
 
Start-up Roku Wydziału Zarządzania
Przynajmniej jeden z założycieli Start-upu jest studentem lub absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie Start-upy, które istnieją na rynku nie mniej niż rok i nie więcej niż cztery lata.
 
Start-up Roku Uniwersytetu Warszawskiego
Przynajmniej jeden z założycieli Start-upu jest studentem lub absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie Start-upy, które istnieją na rynku nie mniej niż rok i nie więcej niż cztery lata.
 
Innowacja /Innowator Roku
Przedsiębiorcy oferujący innowacyjne produkty, rozwiązania. Przedsiębiorstwa istnieją na rynku przynajmniej rok, założone przez studenta lub absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Przedsiębiorca Społeczny
Przedsiębiorca, który wspiera działania na rzecz społeczeństwa. Przedsiębiorstwa istniejące na rynku przynajmniej rok, założone przez studenta lub absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego.
 
 
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl/formularz/
Wniosek konkursowy może wypełnić również pracownik UW, który chce zgłosić znane sobie przedsiębiorstwo.
 
Zgłoszenia można składać do 7 października br.
 
Więcej informacji o konkursie znajduje się pod adresem: https://przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl/

Konkurs na stanowisko asystenta badawczego (Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)
28 czerwca 2019

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko

Asystent Badawczy
(Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher)

(pełny etat naukowy)

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjmuje aplikacje na stanowisko Asystenta Badawczego (Early Stage Researcher) w wymiarze pełnego etatu naukowego w Katedrze Psychologii Rozwojowej (Pracownia Neurokognitywistyki Rozwojowej) na okres maksymalnie trzech lat.

Stanowisko jest częścią projektu SAPIENS, realizowanego w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (Program Horyzont 2020), którego celem jest zbadanie w jaki sposób dynamika wczesnych interakcji społecznych wspiera rozwój funkcjonalny mózgu społecznego. Więcej informacji o projekcie i stanowisku znajduje się na stronie projektu SAPIENS: www.sapiens-itn.eu.

Kandydat, który zostanie zatrudniony na ww. stanowisku podejmie się studiów doktoranckich w dziedzinie neurokognitywistyki rozwojowej. Ściślej, doktorant zbada, w jaki sposób wrażliwość rodzicielska na sygnały dziecka i reaktywność sensoryczna niemowląt wpływają na rozwój funkcjonalny mózgu społecznego. Projekt połączy dane podłużne z obserwacji behawioralnych, kwestionariuszy i EEG niemowląt typowo rozwijających się i rodzeństwa dzieci z autyzmem. Badacz będzie realizował studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem dr hab. Przemysława Tomalskiego i prof. Emily Jones (Birkbeck, University of London, Wielka Brytania).

Kandydaci muszą spełnić (oraz udowodnić iż spełniają) następujące wymagania wynikające z finansowania stanowiska w ramach grantu MSC-ITN:

 • Posiadać stopień magistra (lub równoznaczny) z psychologii, kognitywistyki, neurokognitywistyki, fizyki medycznej, inżynierii biomedycznej, lub innej dziedziny pokrewnej,
 • nie mogą mieć głównego miejsca interesów życiowych (praca, studia, etc.) w Polsce przez okres dłuższy niż 12 m-cy w ciągu 3 ostatnich lat,
 • w momencie rekrutacji (tj. październik 2019) powinien mieć nie więcej niż 4 lata doświadczenia zawodowego (pełno-etatowego) i nie posiadać stopnia doktora,

Dodatkowo, kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

 
PODSTAWOWE KRYTERIA
POŻĄDANE KRYTERIA
SPOSÓB INDENTYFIKACJI
powinni posiadać doświadczenie badawcze w zakresie psychologii rozwojowej, neuropsychologii, lub innej dziedziny pokrewnej (np., przeprowadzanie badań eksperymentalnych, analiza danych behawioralnych, neurofizjologicznych lub biomedycznych),
X
 
List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, referencje
powinni wykazać dobrą znajomość badań eksperymentalnych i pomiaru,
X
 
List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
X
 
List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
znakomite umiejętności organizacyjne i interpersonalne, umiejętność pracy w zespole badawczym,
X
 
List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, referencje
zobowiązanie do podjęcia się badań nad interakcjami między-ludzkimi, przetwarzanie sensoryczne u niemowląt, rozwój funkcjonalny mózgu społecznego,
 
X
List motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
doświadczenie w analizie danych z obserwacji behawioralnych, eye-trackingowych oraz EEG,
 
X
List motywacyjny, referencje
umiejętności w programowaniu w Matlabie, Python, lub R
 
X
List motywacyjny, referencje
dobra znajomość metod analizy statystycznej i modelowania statystycznego.
 
X
List motywacyjny, referencje

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Asystenta Badawczego będzie należeć m.in.:

 • przeprowadzanie badań w dziedzinie neurokognitywistyki rozwojowej, publikowanie prac w międzynarodowych czasopismach naukowych,
 • udział w szkołach i warsztatach organizowanych w ramach sieci SAPIENS,
 • odbycie 6-miesięcznego stażu w Birkbeck, University of London (Wielka Brytania) w celu przetwarzania i analizy danych EEG oraz nauki analizowania danych podłużnych.

Badacz będzie częścią grupy aktywnych doktorantów, młodych i doświadczonych naukowców. Oferujemy:

 • pracę w konsorcjum złożonym z wiodących europejskich instytucji, takich jak Birkbeck, University of London (Wielka Brytania) i Uniwersytet Warszawski, które nadzorują ww. projekt,
 • 6-miesięczny staż w Birkbeck, University of London (Wielka Brytania),
 • Szkoły i warsztaty nakierowane na rozwijanie umiejętności badawczych i miękkich (np. zarządanie projektem, umiejętności akademickie, umiejętności komunikacji z szerszym odbiorcą, zaawansowane techniki analizy typowego i atypowego rozwoju mózgu),
 • realizowanie indywidualnego toku studiów doktoranckich na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria naukowa A+ w ocenie akredytacyjnej PKA),
 • atrakcyjne wynagrodzenie zgodne z przepisami MSCA dla młodych badaczy (Early Stage Researchers). Wynagrodzenie zawiera dodatek przeznaczony na mieszkanie w Polsce, dodatek przeznaczony na przeprowadzę do Polski, oraz dodatek dla rodziny (jeśli Badacz jest w związku małżeńskim). Dokładna kwota wynagrodzenia (netto) zostanie zatwierdzona po zakończeniu rekrutacji i jest zależna od lokalnych regulacji podatkowych, oraz współczynnika korekcyjnego kraju (uwzględniającego różnice w kosztach życia w poszczególnych krajach członkowskich UE). Zagwarantowany okres wynagrodzenia dla doktoranta to maksymalnie 36 miesięcy.

Nieoficjalne zapytania mogą być kierowane wyłącznie przed złożeniem dokumentów i powinny być kierowane do dr hab. Przemysława Tomalskiego (p.tomalski@uw.edu.pl), z CC do Karoliny Mieszkowskiej (karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl).

Kandydaci proszeni są o składanie  niżej wymienionych dokumentów  do dnia 22 lipca 2019, 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adresy: p.tomalski@uw.edu.pl, karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl, dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. List motywacyjny stwierdzający, że (a) kandydat chce aplikować o stanowisko, oraz (b) określający motywację kandydata, jego/jej doświadczenie badawcze, zainteresowania badawcze i aktywności planowane w ramach projektu SAPIENS, (c) wyszczególnienie czy kandydat spełnia wymagania wynikające z finansowania stanowiska w ramach grantu MSC-ITN.

W liście należy umieścić następujący dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod linkiem: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/06/PL_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO_kandydat.docx .

 1. Skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 2. Curriculum vitae, z wyszczególnieniem osiągnięć badawczych (przyznane granty, stypendia, nagrody), doświadczenia organizacyjnego, i pełną listą publikacji (jeśli dotyczy).
 3. Imiona, nazwiska oraz informacja kontaktowa dwóch osób, które mogą wystawić kandydatowi rekomendacje, lub dwa listy rekomenadcyjne.
 4. Kwestionariusz osobowy: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/07/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_PL_RODO.docx
 5. Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia: http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2019/01/o%C5%9Bwiadczenie_podstawowe_miejsce_pracy_caly_etat-2019.doc

Do dnia 25 lipca 2019 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy odbędą się w dniach 29 lipca – 2 sierpnia 2019 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do dnia 15 sierpnia 2019 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania. Rozmowy przez Skype są dopuszczalne.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.