Profesor Michał Bilewicz nominowany w plebiscycie Osobowość Roku 2020 Polska Times
19 kwietnia 2021

Trwa plebiscyt Osobowość Roku 2020 organizowany przez „Polska Times”. Jego celem jest uhonorowanie osób, które w 2020 roku wyróżniały się w swojej działalności pasją, zaangażowaniem, gotowością do pomagania innym, a także przyczyniły się do walki z pandemią oraz rozwoju regionu. W kategorii „Nauka” nominowanych zostało 7 badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, w tym dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.

Osobowość Roku 2020 jest plebiscytem ogólnopolskim, który odbywa się równolegle we wszystkich województwach. Kandydatów do wyróżnień nominuje kapituła redakcji w kategoriach: „Kultura, „Nauka, „Biznes”, „Działalność społeczna i charytatywna” oraz „Polityka, samorządność i społeczność lokalna”. Kandydatury mogą zgłaszać także czytelnicy. Szczegółowe zasady plebiscytu dostępne są na stronie Polska Times.

Wyróżnienie w kategorii nauka przyznawane jest za ubiegłoroczne osiągnięcia naukowe, a także za całokształt działalności. W szczególności kapituła konkursu doceniła nominowane osoby za innowacyjne podejście badawcze, zaangażowanie w walkę z pandemią lub wkład w upowszechnianie wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości.

Głos na wybraną osobę można oddać do 10 czerwca pod adresem: https://polskatimes.pl/p/kandydaci/1009463


Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Mediolańskiego dla studentów w ramach Sojuszu 4EU+
02 marca 2021
Uniwersytet Mediolański udostępnił ofertę dydaktyczną dla studentów uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+. Wszystkie informacje dotyczące oferty zajęć (link do katalogu) oraz rekrutacji (terminy, przewodnik po rekrutacji oraz link do formularza online) mogą Państwo znaleźć na tej ulotce: https://4euplus.eu/4EU-208-version1-um_4eu_online_course_offer_mbw.pdf 
 
Uniwersytet Mediolański przygotował ofertę składającą się z 69 kursów, skierowanych przede wszystkim do studentów studiów magisterskich (wśród oferowanych przedmiotów znajduje się kilka kursów skierowanych do studentów studiów licencjackich). 
 
Ważna informacja: zajęcia rozpoczynają się w różnych terminach i zgodnie z tym przygotowane zostały również różne terminy rekrutacji. 
Wszelkie pytania dotyczące oferty oraz rekrutacji można kierować na adres mailowy 4euplusmobility@unimi.it 

Środki na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego – badania własne pracowników i doktorantów, badania w celu pozyskania grantów krajowych oraz zagranicznych
27 lutego 2021

Na Wydziale istnieje możliwość pozyskania środków finansowych z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego. W listopadzie ubiegłego roku pracownicy Wydziału Psychologii mogli składać wnioski w dwóch kategoriach: badania własne pracowników (BWP) oraz badania w celu pozyskania grantów (BPG). Doktoranci studiujący na Wydziale Psychologii oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dyscypliny psychologia również mieli możliwość ubiegania się o środki finansowe na prowadzenie badań.

Fundusze otrzymało:

  • 56 na 56 złożonych przez pracowników wniosków na łączną kwotę 508 500 złotych, 
  • 33 na 33 złożonych przez doktorantów wniosków na łączną kwotę 181 500 złotych,
  • 5 z 12 złożonych wniosków na badania w celu pozyskania grantów na łączną kwotę 90 000 złotych.

Dofinansowanie w kategorii BPG (badania na pozyskanie grantów) otrzymały następujące wnioski:

  • Przestrzenne aspekty reprezentacji i przetwarzania liczby w rozwoju. Badanie neuroobrazowe metodą fNIRS – dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
  • Efektywność onlinowej interwencji Programu Zapobiegania Nawrotom opartym na Uważności (iMBRP) w terapii zaburzenia – kompulsywnych zachowań seksualnych (CSBD) – dr hab. Paweł Holas
  • Efektywność uczenia się języka obcego w zależności od chronotypu i pory dnia – dr hab. Konrad Jankowski
  • Rola poczucia sprawczości VS bezradności intelektualnej jako moderatora wpływu zagrożenia stereotypem na wykonanie zadań – prof. dr hab. Mirosław Kofta 
  • Inwentarz Stanu Perspektywy Czasowej – Konstrukcja i wstępna walidacja narzędzia psychometrycznego – dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz. 

W celu pozyskania środków finansowych na prowadzenie badań w przyszłym roku należy wypełnić w wyznaczonym terminie wniosek za pomocą formularza online. Informacja na temat wnioskowania o środki finansowe na prowadzenie badań zostanie przekazana po wyznaczeniu terminów na dany rok. Wnioski rozpatrywane są przez komisję ds. badań i finansowania, której przewodniczącym jest dr hab. Jerzy Osiński. W sprawozdaniu z rozliczenia przyznanych środków finansowych w ramach kategorii BWP, BWD i BPG należy wykazać m.in punktowane publikacje, przyjęte do druku prace, wystąpienia konferencyjne, czy też wniosek o dofinansowanie projektu np. ze środków NCN.

Link do zeszłorocznego formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie Sekcji Badań >>


Dla studentów: nabór na Ambasadora Kariery UE na Uniwersytecie Warszawskim w roku 2021/2022
22 lutego 2021

W poniedziałek 15.02. ruszył nabór do programu Ambasadorzy Kariery UE. Zgłoszenia do programu (w postaci CV w wersji polskiej i angielskiej oraz listu motywacyjnego) przyjmujemy do 19 marca 2021 roku. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Biuro Karier UW na rozmowy rekrutacyjne online. Finalnie zostanie wybrany jeden Ambasador Kariery UE na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022.

Ambasadorzy Kariery UE to program, w ramach którego studenci uczelni partnerskich wybrani na ambasadorów zapoznają się i promują możliwości pracy w instytucjach Unii Europejskiej. Celem programu jest podniesienie świadomości o możliwości odbywania praktyk i zatrudnienia w strukturach UE wśród społeczności studenckiej.

Bycie Ambasadorem Kariery UE daje możliwość poznania specyfiki instytucji UE i współpracy z nimi, nawiązania kontaktów z Ambasadorami z innych uczelni w kraju i za granicą, zdobycia cennego doświadczenia w organizacji wydarzeń, marketingu i promocji. To również idealna okazja do nawiązania i rozwijania współpracy z samorządami studenckimi na naszej uczelni oraz jednostkami organizacyjnymi UW. 

Realizacja programu odbywa się we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Europejskim Urzędem Doboru Kadr (EPSO). Z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego za koordynację programu odpowiedzialne jest Biuro Karier UW. Do 12 kwietnia 2021 roku zostanie wybrany z ramienia uczelni jeden Ambasador, który zostanie wskazany KPRM. Spośród wszystkich wybranych przez polskie uczelnie ambasadorów, w zależności od sytuacji epidemicznej, dwóch z nich zostanie wysłanych na szkolenie w Brukseli, pozostali odbędą szkolenia w Warszawie. 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdziecie Państwo:

Kontakt w sprawie pytań:

Karolina Oleszkin

Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 32, klatka E
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 20 763

email: biurokarier@adm.uw.edu.pl

Strona Biura: www.biurokarier.uw.edu.pl 

Serwis z ofertami: www.biurokarier.edu.pl


Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „Interstudent 2021”
12 stycznia 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie  studentów, którzy poprzez swoją aktywną postawę      i budowanie porozumienia między kulturami wzbogacają polskie środowisko akademickie. Kapituła Konkursu    wybierze    najlepszych    obcokrajowców    studiujących    w    uczelniach     publicznych     i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest w ramach programu „Study in Poland”.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. 

Z doświadczenia poprzednich edycji wiemy, że zwycięzcy konkursu są znakomitymi „ambasadorami” uczelni, na których studiują oraz naszego kraju. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez media daje uczelniom znakomitą możliwość zaprezentowania ich osiągnięć w procesie umiędzynarodowienia.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod Honorowym Patronatem Prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Interstudent 2021 nastąpi w lutym podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2020 r.

 

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej konkursu.


Wyniki konkursów NCN OPUS 19 i PRELUDIUM 19
23 listopada 2020

 

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 19 (projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów) oraz PRELUDIUM 19 (projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora). 

Wśród projektów, które otrzymają finansowanie znalazły się:

Źródło >>