VII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Klinicznej Dziecka „Diagnoza w terapii, terapia w diagnozie”
23 stycznia 2018

 

Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Sekcją Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Klinicznej Dziecka na temat „Diagnoza w terapii, terapia w diagnozie”. Konferencja odbędzie się w dniach 21 – 22 września 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie.

Konferencja będzie poświęcona diagnozie i terapii w psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Chcielibyśmy wspólnie z uczestnikami rozważyć, w jaki sposób procesy diagnozy i terapii współistnieją ze sobą w różnych formach pracy psychologa. Czy można powiedzieć, że diagnoza jest procesem, w którym elementy diagnostyczne i terapeutyczne przenikają się? Czy istnieje terapia w toku której nie dokonuje się diagnoza? Będziemy się starali także poszukiwać odpowiedzi na pytania o istotę diagnozy w psychologii klinicznej. Czy jej aktem końcowym ma być postawienie rozpoznania nozologicznego? Czy jej celem jest rozumienie procesów psychicznych pacjenta?

Temat konferencji dotyka także problemów tożsamości zawodowej psychologów klinicznych i psychoterapeutów. Między innymi nasuwają się pytania dotyczące przygotowania zawodowego niezbędnego dla pełnienia tych dwóch ról. Czy psycholog kliniczny to przede wszystkim diagnosta, czy jest także przygotowany do prowadzenia oddziaływań terapeutycznych? Czy przygotowanie zawodowe psychoterapeuty wymaga pogłębionej wiedzy z zakresu psychologii klinicznej?
Zachęcamy do zgłaszania wystąpień: referatów, plakatów i warsztatów dotyczących diagnozy i terapii w obszarze psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Zapraszamy do czynnego udziału zarówno badaczy jak i praktyków.

Więcej informacji: konferencjadziecko.psych.uw.edu.pl


Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję architektoniczną nowego budynku Wydziału Psychologii UW
22 grudnia 2017

 

Z wielką przyjemnością informujemy o wynikach konkursu na koncepcję architektoniczną nowego budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego dla kierunków: psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia.

Budynek zostanie zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, którego celem jest stworzyć odpowiednie warunki do pracy i studiowania dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych na wzór zmian, jakie w ostatniej dekadzie zaszły na kampusie dla nauk ścisłych i przyrodniczych na Ochocie.

Informacje ogólne

Budynek zlokalizowany zostanie na terenie kampusu Ochota na części działki ewidencyjnej nr 18/2 z obrębu 2-02-09 w kwartale ulic Żwirki i Wigury, Banacha i Pasteura w Warszawie.

Do konkursu zgłoszono 17 prac, które były oceniane przez Sąd Konkursowy złożony z przedstawicieli Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Kryteriami oceny prac były: atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i powiązanie przestrzenne z otoczeniem, rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku, ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku, koszty projektowe.

Sąd Konkursowy przyznał 3 nagrody i 2 wyróżnienia uczestnikom, którzy w sposób najwłaściwszy spełnili kryteria oceny prac. Uczestnicy, którzy otrzymali miejsca I-III, zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu, którego celem jest wybór najlepszej pracy uwzględniającej wymogi i zalecenia Organizatora, czyli Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Nagrody i wyróżnienia

I miejsce–  Piotr Bujnowski Architekt z siedzibą w Warszawie;

Zespół autorski w składzie: Piotr Bujnowski, Karolina Tunajek (PROJEKT PRAGA), Marcin Garbacki (PROJEKT PRAGA), Zofia Stachura (PROJEKT PRAGA), Jan Szkarłat (PROJEKT PRAGA); we współpracy z: Malwina Mąka (PROJEKT PRAGA), Joanna Ryżko (PROJEKT PRAGA), Krzysztof Nowotka (RENDEREK), Rewitech (instalacje sanitarne), Paweł Wróbel (konsultacje ochrona p.poż.) ↓

 

II miejsce – Marek Budzyński Architekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zespół autorski w składzie: Marek Budzyński, Krystyna Ilmurzyńska ↓

 

III miejsce – ARE STIASNY/WACŁAWEK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zespół autorski w składzie: arch. Grzegorz Stiasny, arch. Jakub Wacławek, arch. Jan Bagiński, arch. Alicja Rudowska; we współpracy z: arch. Michał Dołbniak, Tymon Wolender ↓

 

Wyróżnienie– JEMS Architekci Sp. z o.o.

Zespół autorski w składzie: arch. Maciej Miłobędzki, arch. Maciej Rydz, arch. Katarzyna Kuźmińska, arch. Marcin Giemza, arch. Paweł Panfiluk, arch. Marek Moskal ↓

 

Wyróżnienie– WXCA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zespół autorski w składzie: arch. Paweł Grodzicki, arch. Szczepan Grodzki, arch. Łukasz Szczepanowicz, arch. Adam Mierzwa, arch. Adrianna Nowak, arch. Elżbieta Szymańska↓

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!

Jednocześnie już dzisiaj zapraszamy na otwarcie wystawy prac konkursowych, które się odbędzie 11 stycznia 2018 na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Dokładny termin i miejsce podamy wkrótce.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego przebiegu można znaleźć na stronie www pełnomocnika organizatora konkursu, Grupy Doradczej Sienna:


Wydział Psychologii UW na A+!
16 października 2017
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego najwyższą kategorię naukową – A+ za lata 2013 – 2016.
 
Jest to niebywały sukces, że ponownie zostaliśmy docenieni jako ośrodek naukowy prezentujący najwyższy poziom i wyróżnieni wśród jednostek z całej Polski, jako wiodący w swojej dziedzinie!
 
 

Wydział Psychologii zwyciężył w Rankingu Kierunków Studiów!
12 czerwca 2017

Wydział Psychologii zwyciężył w Rankingu Kierunków Studiów – kierunek: psychologia – przygotowanym w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017.

           Na czele Rankingu znajdują się (na zasadzie ex aequo) Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Względem roku 2016 Wydział Psychologii UW awansował o 2 miejsca!

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Twórcy Rankingu za zadanie postawili sobie pomoc maturzystom w dokonaniu najlepszych wyborów oraz budowanie kultury jakości w polskich szkołach wyższych. Ranking to także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego.

Dydaktyka i badania na światowym poziomie, doskonała kadra, wysoki poziom umiędzynarodowienia, aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, współpraca z biznesem i rynkiem pracy – to osiągnięcia, które pozwalają uczelni sprostać wyzwaniom naszych czasów. Właśnie takie uczelnie i kierunki wskazuje Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2017.