Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję architektoniczną nowego budynku Wydziału Psychologii UW
22 grudnia 2017

 

Z wielką przyjemnością informujemy o wynikach konkursu na koncepcję architektoniczną nowego budynku naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego dla kierunków: psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia.

Budynek zostanie zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, którego celem jest stworzyć odpowiednie warunki do pracy i studiowania dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych na wzór zmian, jakie w ostatniej dekadzie zaszły na kampusie dla nauk ścisłych i przyrodniczych na Ochocie.

Informacje ogólne

Budynek zlokalizowany zostanie na terenie kampusu Ochota na części działki ewidencyjnej nr 18/2 z obrębu 2-02-09 w kwartale ulic Żwirki i Wigury, Banacha i Pasteura w Warszawie.

Do konkursu zgłoszono 17 prac, które były oceniane przez Sąd Konkursowy złożony z przedstawicieli Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Kryteriami oceny prac były: atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i powiązanie przestrzenne z otoczeniem, rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku, ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku, koszty projektowe.

Sąd Konkursowy przyznał 3 nagrody i 2 wyróżnienia uczestnikom, którzy w sposób najwłaściwszy spełnili kryteria oceny prac. Uczestnicy, którzy otrzymali miejsca I-III, zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu, którego celem jest wybór najlepszej pracy uwzględniającej wymogi i zalecenia Organizatora, czyli Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Nagrody i wyróżnienia

I miejsce–  Piotr Bujnowski Architekt z siedzibą w Warszawie;

Zespół autorski w składzie: Piotr Bujnowski, Karolina Tunajek (PROJEKT PRAGA), Marcin Garbacki (PROJEKT PRAGA), Zofia Stachura (PROJEKT PRAGA), Jan Szkarłat (PROJEKT PRAGA); we współpracy z: Malwina Mąka (PROJEKT PRAGA), Joanna Ryżko (PROJEKT PRAGA), Krzysztof Nowotka (RENDEREK), Rewitech (instalacje sanitarne), Paweł Wróbel (konsultacje ochrona p.poż.) ↓

 

II miejsce – Marek Budzyński Architekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zespół autorski w składzie: Marek Budzyński, Krystyna Ilmurzyńska ↓

 

III miejsce – ARE STIASNY/WACŁAWEK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zespół autorski w składzie: arch. Grzegorz Stiasny, arch. Jakub Wacławek, arch. Jan Bagiński, arch. Alicja Rudowska; we współpracy z: arch. Michał Dołbniak, Tymon Wolender ↓

 

Wyróżnienie– JEMS Architekci Sp. z o.o.

Zespół autorski w składzie: arch. Maciej Miłobędzki, arch. Maciej Rydz, arch. Katarzyna Kuźmińska, arch. Marcin Giemza, arch. Paweł Panfiluk, arch. Marek Moskal ↓

 

Wyróżnienie– WXCA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zespół autorski w składzie: arch. Paweł Grodzicki, arch. Szczepan Grodzki, arch. Łukasz Szczepanowicz, arch. Adam Mierzwa, arch. Adrianna Nowak, arch. Elżbieta Szymańska↓

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!

Jednocześnie już dzisiaj zapraszamy na otwarcie wystawy prac konkursowych, które się odbędzie 11 stycznia 2018 na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego. Dokładny termin i miejsce podamy wkrótce.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego przebiegu można znaleźć na stronie www pełnomocnika organizatora konkursu, Grupy Doradczej Sienna:


Wydział Psychologii UW na A+!
16 października 2017
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Wydziałowi Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego najwyższą kategorię naukową – A+ za lata 2013 – 2016.
 
Jest to niebywały sukces, że ponownie zostaliśmy docenieni jako ośrodek naukowy prezentujący najwyższy poziom i wyróżnieni wśród jednostek z całej Polski, jako wiodący w swojej dziedzinie!
 
 

Wydział Psychologii zwyciężył w Rankingu Kierunków Studiów!
12 czerwca 2017

Wydział Psychologii zwyciężył w Rankingu Kierunków Studiów – kierunek: psychologia – przygotowanym w ramach Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017.

           Na czele Rankingu znajdują się (na zasadzie ex aequo) Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Względem roku 2016 Wydział Psychologii UW awansował o 2 miejsca!

Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Twórcy Rankingu za zadanie postawili sobie pomoc maturzystom w dokonaniu najlepszych wyborów oraz budowanie kultury jakości w polskich szkołach wyższych. Ranking to także kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego.

Dydaktyka i badania na światowym poziomie, doskonała kadra, wysoki poziom umiędzynarodowienia, aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, współpraca z biznesem i rynkiem pracy – to osiągnięcia, które pozwalają uczelni sprostać wyzwaniom naszych czasów. Właśnie takie uczelnie i kierunki wskazuje Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2017.