Oferta pracy dla studentów: asystent w projekcie dr. hab. Kamila Imbira
05 marca 2020

W związku z realizacją przez Wydział Psychologii UW grantu badawczego NCN „Behawioralne i neuronalne korelaty aktywacji związanej ze znaczeniem słów w przetwarzaniu zadań wymagających kontroli poznawczej” poszukujemy studentów II, III lub IV roku psychologii, kognitywistyki lub nauk pokrewnych chętnych do współpracy przy wykonywaniu badań na stanowisku

ASYSTENTA

Oferujemy możliwość zyskania doświadczenia w prowadzeniu badań, pracy w zespole badawczym oraz rozwoju kompetencji metodologicznych.

Zakres obowiązków na pierwszym etapie:

 • Rekrutacja osób badanych i dbanie o dobór próby
 • Prowadzenie procedur eksperymentalnych
 • Podsumowanie zebranych danych

Wymagania:

 • Sumienność i staranność
 • Znajomość podstaw metodologii badań eksperymentalnych w psychologii
 • Umiejętności interpersonalne (konieczność ciągłego komunikowania się z osobami badanymi)
 • Dobra organizacja czasu oraz samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań

Wymiar czasu pracy: elastyczny maksymalnie około 10 – 15 h tygodniowo w okresach realizacji badań

Wynagrodzenie: 1200 zł (brutto) za wykonanie badania na grupie 60 osób (ok. 60 h pracy)

 

Pytania można kierować do kierownika projektu drogą mailową: kamil.imbir@gmail.com

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV i krótkiego uzasadnienia chęci udziału w projekcie (z uwzględnieniem doświadczenia badawczego) na adres maciej.pastwa@psych.uw.edu.pl do dnia 15 marca 2020 roku. Wybrani kandydaci zaproszeni zostaną na indywidualne rozmowy.


Oferta pracy: specjalista informatyk ds. USOS
17 lutego 2020

Wydział Psychologii UW poszukuje pracownika na stanowisko
specjalista informatyk ds. USOS

Opis stanowiska:

 • koordynowanie od strony informatycznej (system USOS) planowania zajęć dydaktycznych
 • obsługa studentów i pracowników Wydziału w ramach systemu USOS: tworzenie siatki zajęć dydaktycznych we współpracy z koordynatorami przedmiotów, wprowadzanie informacji o zajęciach dydaktycznych do bazy danych USOS, definiowanie rejestracji na zajęcia dydaktyczne (Platformy: USOSWeb i UL),
 • obsługa pracowników zewnętrznych (w tym zagranicznych) w zakresie planowania zajęć,
 • bieżąca obsługa problemów technicznych użytkowników USOS i USOSWeb,
 • bieżąca współpraca z sekretariatami studenckimi, 
 • obsługa administracyjna kont pocztowych pracowników Wydziału,
 • okazjonalne wsparcie techniczne urządzeń AV wykorzystywanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • praca w systemie zmianowym – 8:00 – 16:00 / 11:00 – 19:00

Oczekiwania:

 • bardzo dobra organizacja pracy
 • cierpliwość  
 • rzetelność i dokładność
 • dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy z wymagającym interesantem
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność analizowania i optymalizowania procesów – mile widziana

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość systemu Windows i Mac 
 • doświadczenie w pracy na uczelni lub w administracji publicznej
 • dobra znajomość systemu USOS 

Oferujemy:

 • wynagrodzenie zależne od doświadczenia zawodowego i kompetencji
 • ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW, jednostce naukowe o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 • dużą samodzielność w działaniu;
 • stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 25.02.2020 na adres: mb@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: USOS).

 


Oferta pracy: specjalista ds. zamówień publicznych i umów
04 lutego 2020

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów na stanowisko – umowa na zastępstwo:

Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

 

Opis stanowiska:

 • Obsługa zamówień publicznych realizowanych przez Wydział Psychologii we współpracy z Działem Zamówień Publicznych UW (m.in. prowadzenie postępowań na dostawy i usługi do 30 000 EUR, przygotowanie dokumentacji konkursowej i przetargowej, przygotowanie i publikacja ogłoszeń w BIP, sporządzanie sprawozdań).
 • Obsługa umów zawieranych z kontrahentami we współpracy z Biurem Prawnym UW.
 • Obsługa zamówień kierowanych do podmiotów zewnętrznych.
 • Wsparcie pracowników naukowych w przygotowaniu ofert dotyczących zatrudnienia w projektach.
 • Wsparcie pracowników Wydziału w realizacji zamówień w ramach ogólnouniwersyteckich postępowań przetargowych.

Oczekiwania:

 • Doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych lub inne pokrewne doświadczenie zawodowe.
 • Doświadczenie w obsłudze umów zawieranych z kontrahentami.
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówienia Publiczne i ustawy o finansach publicznych.
 • Doświadczenie w pracy na Uniwersytecie Warszawskim lub innej instytucji zarządzanej z finansów publicznych – będzie istotnym atutem.
 • Wykształcenie ekonomiczne, księgowe finansowe lub prawne – mile widziane.
 • Umiejętność samodzielnej pracy i ustalania właściwych priorytetów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu zadań.
 • Proaktywna postawa wobec interesantów oraz wysoka kultura osobista.
 • Gotowość do rozwoju.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na dedykowanych szkoleniach.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą.
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę na zastępstwo (ok. 18 miesięcy z możliwością przedłużenia na umowę o pracę) oraz świadczenia socjalne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) możliwie szybko i nie później niż do dn. 16.02.2019 r. na adres: maria.cywinska@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE). 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.


Oferta pracy: psycholog-terapeuta w Centrum Pomocy Psychologicznej UW
29 stycznia 2020

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów na stanowisko:

Psycholog-Terapeuta

 

Powołane przy Wydziale Psychologii UW w 2018 roku Centrum Pomocy Psychologicznej UW oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla społeczności UW (w szczególności studentów). Zespół terapeutyczny Centrum proponuje wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe w komfortowych warunkach. Centrum mieści się przy ul. Pasteura 7, na tzw. kampusie Ochota.

Opis stanowiska:

 • Udzielanie konsultacji psychologicznych i przeprowadzanie interwencji kryzysowych.
 • Współprowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych.
 • Przygotowywanie opinii dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Oczekiwania:

 • Dyplom magistra psychologii.
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze pomocy psychologicznej, w tym w samodzielnym prowadzeniu procesów terapeutycznych.
 • Doświadczenie w interwencji kryzysowej i terapiach krótkoterminowych.
 • Uczestnictwo lub ukończenie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i/lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodymi dorosłymi.
 • Zainteresowania badawcze.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą.
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne.
 • Zadaniowy czas pracy.
 • Możliwość realizowania zainteresowań klinicznych i badawczych we wspierającym rozwój zespole.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisanej klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dnia 17.02.2020 na adres: cpp@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila proszę wpisać: TERAPEUTA).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny. 


Konkurs na stanowisko starszego asystenta (pełny etat dydaktyczny)
20 stycznia 2020

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na stanowisko starszego asystenta
(pełny etat dydaktyczny)

 

Szukamy osoby, której sprawia przyjemność prowadzenie zajęć, kontakt ze studentami i która jest zainteresowana usprawnianiem procesów dydaktycznych.

 

Kandydat(ka) na to stanowisko powinien(na) spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora w zakresie psychologii lub w dyscyplinie pokrewnej,
 • posiadać doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii na wyższej uczelni,
 • posiadać udokumentowane wysokie umiejętności dydaktyczne,
 • spełniać wymagania wynikające z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).

 

Mile widziane:

 • udokumentowane doświadczenie w organizacji dydaktyki i/lub podnoszeniu jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • prowadzenie zajęć w języku polskim i/lub angielskim,
 • zaangażowanie w rozwój systemu podwyższania standardów nauczania na uczelni, w tym:
  • zdobywanie wiedzy w zakresie jakości kształcenia (dotyczy to zarówno nauczania, jak i organizacji nauczania),
  • wspomaganie innych wykładowców na różne sposoby z użyciem zdobytej wiedzy,
  • inicjowanie aktywności mających na celu rozwój metod podnoszących atrakcyjność i efektywność procesu dydaktycznego.

 

Oferujemy:

 • pracę na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria A+, akredytacja PKA, I miejsce w rankingu Perspektyw) od października 2020 r.,
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku naukowym,
 • wsparcie w rozwijaniu umiejętności nauczania.

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 21 lutego 2020  r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wypełniony formularz dla kandydatów na pracowników Wydziału Psychologii UW (dostępny w ogłoszeniu konkursowym na stronie Wydziału: psych.uw.edu.pl w zakładce „oferty i zamówienia”),
 3. kserokopia dyplomu doktorskiego,
 4. dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu zajęć z psychologii na uczelni wyższej,
 5. dokumenty potwierdzające wysokie umiejętności dydaktyczne (np. ankiety z zajęć),
 6. dokumenty potwierdzające doświadczenie w organizacji dydaktyki i/lub podnoszeniu jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – jeśli są dostępne,
 7. CV,
 8. plany związane z nauczaniem na Wydziale Psychologii UW w przypadku zatrudnienia,
 9. 1 list rekomendacyjny wraz z danymi kontaktowymi do osoby rekomendującej,
 10. Druki dostępne na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – dla kandydata do pracy):
  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  2. podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych,
  3. oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia,
 11. oświadczenie, że kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela, dostępne na stronie internetowej Wydziału (w ogłoszeniu konkursowym na stronie Wydziału: psych.uw.edu.pl w zakładce „oferty i zamówienia”)

Do dnia 29 lutego 2020 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowo zaproszeni kandydaci mogą zostać poproszeni o wygłoszenie maksymalnie godzinnego wykładu z wybranego przez siebie tematu z zakresu problematyki objętej konkursem. Wykład będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych członków społeczności Wydziału. Dokładny termin wygłoszenia wykładu zostanie uzgodniony drogą elektroniczną. Rozmowy (i ewentualne wykłady) odbędą się w dniach 02-20 marca 2020 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do dnia 31 marca 2020 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, w zgłoszeniu do konkursu należy umieścić odpowiedni dopisek, np: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej aplikacji, przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”


Konkurs na 2 stanowiska starszego asystenta (2 pełne etaty badawczo-dydaktyczne)

Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
KONKURS
na 2 stanowiska starszego asystenta
(2 pełne etaty badawczo-dydaktyczne)

 

Kandydat(ka) na to stanowisko powinien(na) spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych/społecznych/medycznych w zakresie psychologii lub w dyscyplinie pokrewnej,
 • opublikować w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwie prace w czasopismach z wykazów ministerialnych, z czego przynajmniej jedna w wysoko punktowanym czasopiśmie (publikacja do roku 2018 włącznie wg „starego” wykazu czasopism naukowych MNiSW – min. 25 pkt.; publikacje późniejsze wg „nowego” wykazu czasopism – w czasopismach wycenionych na min. 70 pkt.)
 • posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze,
 • spełniać wymagania wynikające z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.).

 

Mile widziane:

 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie psychologii,
 • udokumentowane doświadczenie międzynarodowe (np. pobyt/staż na zagranicznej uczelni, współpraca z naukowcami z zagranicy itp.).

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie psychologii, publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych, zdobywanie i prowadzenie grantów,
 • prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim (w przypadku kandydatów z zagranicy początkowo tylko w jęz. angielskim, ale docelowo również w jęz. polskim).

 

Oferujemy:

 • pracę na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria A+, akredytacja PKA, I miejsce w rankingu Perspektyw) od października 2020 r.,
 • pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku naukowym,
 • wsparcie w pozyskiwaniu i prowadzeniu grantów i rozwijaniu umiejętności nauczania.

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 21 lutego 2020  r. do godz. 12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres dean@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, pok. 77):

 1. zgłoszenie do konkursu,
 2. wypełniony formularz dla kandydatów na pracowników Wydziału Psychologii UW (dostępny w ogłoszeniu konkursowym na stronie Wydziału: psych.uw.edu.pl w zakładce „oferty i zamówienia”),
 3. kserokopia dyplomu doktorskiego,
 4. dokument(y) potwierdzający doświadczenie badawcze (np. wykaz zdobytych grantów, zaświadczenie o pracy w grancie itp.),
 5. dokumenty potwierdzające doświadczenie dydaktyczne (np. ankiety z zajęć) – jeśli kandydat posiada doświadczenie dydaktyczne,
 6. dokumenty potwierdzające doświadczenie międzynarodowe – jeśli kandydat je posiada,
 7. CV,
 8. plany związane z prowadzeniem badań i nauczaniem na Wydziale Psychologii UW w przypadku zatrudnienia, z uwzględnieniem prowadzonych na Wydziale badań i zajęć,
 9. 2 rekomendacje wraz z danymi kontaktowymi do osób rekomendujących (przynajmniej jedna rekomendacja spoza Wydziału Psychologii UW),
 10. Druki dostępne na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ – dla kandydata do pracy):
  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  2. podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych,
  3. oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku zatrudnienia,
 11. oświadczenie, że kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela, dostępne na stronie internetowej Wydziału (w ogłoszeniu konkursowym na stronie Wydziału: psych.uw.edu.pl w zakładce „oferty i zamówienia”).

Do dnia 29 lutego 2020 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy odbędą się w dniach 02-20 marca 2020 r. Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do dnia 31 marca 2020 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, w zgłoszeniu do konkursu należy umieścić odpowiedni dopisek, np: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej aplikacji, przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”