Konferencja ,,Interaktywnie, online i zdrowo! Warsztaty o nawykach żywieniowych – Dzieci Lubią Zdrowo Jeść!”
28 października 2020

Zespół naukowców z naszego Wydziału zaprasza na konferencję online pt. ,,Interaktywnie, online i zdrowo! Warsztaty o nawykach żywieniowych – Dzieci Lubią Zdrowo Jeść!”.

Konferencja ta będzie podsumowaniem dwuletnich działań projektu EIT Food School Network, skupionych na promowaniu zdrowych nawyków żywieniowych oraz minimalizowania ilości marnowanego jedzenia.

Konferencja odbędzie się 5 listopada 2020 (czwartek), w  godz. 10:00 – 17:00.

Głównym tematem spotkania będzie edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży na trzech poziomach edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej). Podczas spotkania zaprezentowane zostaną różne narzędzia i metody edukacyjne wypracowane w interdyscyplinarnych zespołach psychologów, dietetyków i edukatorów. Przybliżone zostaną także dane i badania związane m.in. ze zdrowym odżywianiem czy marnowaniem żywności w Polsce.

W części warsztatowej uczestnicy zostaną zaproszeni do wspólnego poszukiwania nowych zastosowań dla już powstałych metod oraz wraz z prowadzącymi zastanowią się nad kolejnymi krokami, jakie należy podjąć w ramach promowania zdrowych nawyków żywieniowych.

Do współpracy przy wydarzeniu zaproszono m.in. Fundację Szkoła na Widelcu, SOS Bank Żywności w Warszawie i Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia.

Więcej informacji, harmonogram oraz opisy wystąpień i prelegentów znajdziecie w naszej wydziałowej zakładce:

http://psych.uw.edu.pl/o-nas/projekty-eit-food/eit-food-konferencja/

Zapraszamy również do śledzenia wydarzenia na Facebook’u:

https://www.facebook.com/events/701710594048047/

 

Link do rejestracji:

https://meeting15.com/pl/join-event/275/1044

 

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Liczba miejsc w części warsztatowej jest ograniczona.

Link do webinarów i warsztatów otrzymają zarejestrowani uczestnicy drogą mailową.

Po zakończeniu wydarzenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.

 


IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Psychiatrii i Psychoterapii „Po Drugiej Stronie Lustra”
01 października 2020

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Psychiatrii i Psychoterapii „Po Drugiej Stronie Lustra”. Konferencja powstaje we współpracy studenckich kół naukowych psychiatrii i psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W tym roku konferencja odbędzie się w całości w formie online w terminie: 10-11 października.

Obecnie zapraszamy do rejestracji wszystkich zainteresowanych biernym udziałem w konferencji. Rejestracja uczestniczek i uczestników biernych odbywa się za pomocą niniejszego formularza >>

W ramach konferencji przewidziane zostały m.in. warsztaty, panele eksperckie, a także sesje studenckie. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan konferencji:

CZWARTEK, 8 PAŹDZIERNIKA
13:00 – 17:00 Warsztat Antydyskryminacyjny “Razem wbrew stereotypom” Fundacji eFkropka (I tura)

SOBOTA, 10 PAŹDZIERNIKA
10:00 – 12:00 Panel Ekspercki “Współtworzenie Systemu Ochrony Zdrowia Psychicznego”
13:00 – 13:45 Sesja Studencka – Przypadki Kliniczne
15:00 – 17:00 Panel Ekspercki “Ochrona Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży”
18:00 – 20:00 Warsztat “Seksuologia i jej aktualne wyzwania” – mgr Dominik Haak

NIEDZIELA, 11 PAŹDZIERNIKA
9:00 – 10:30 Warsztat “Język w komunikacji z pacjentem z dysforią/niezgodnością płciową” – mgr Marta Dora
12:00 – 13:20 Główna Sesja Studencka
15:00 – 17:00 Panel Ekspercki “Współpraca: Psychiatra – Psycholog – Psychoterapeuta”

PONIEDZIAŁEK, 12 PAŹDZIERNIKA
13:00 – 17:00 Warsztat Antydyskryminacyjny “Razem wbrew stereotypom” Fundacji eFkropka (II tura)

 

Zapraszamy również do odwiedzenia:


Seminaria Strelauowskie – prof. Bogdan Zawadzki 29.10.2020
24 września 2020
 
Zapraszamy do udziału w pierwszym Seminarim Strelauowskim, które otwiera cykl otwartych spotkań naukowych poświęconych problematyce psychologii różnic indywidualnych oraz pokrewnych subdyscyplin psychologii.
 
W trakcie pierwszego sezonu spotkań, w roku akademickim 2020/21, tematem przewodnim będzie dorobek naszego patrona – Profesora Jana Strelaua.
 
Naszym pierwszym gościem będzie prof. Bogdan Zawadzki, który zaprezentuje wystąpienie pt. „Temperamentalna reaktywność emocjonalna jako czynnik ryzyka PTSD: podsumowanie wyników badań własnych (poprzecznych, podłużnych i prospektywnych) w grupach osób narażonych na traumatyczne zdarzenia”. Po wystąpieniu przewidziana jest dyskusja z gościem.
 
Wydarzenie odbywać się będzie online. Adres spotkania: meet.google.com/myj-mpqj-pwk
 
Wydarzenie na Facebooku >>

Festiwal Nauki 2020 na Wydziale Psychologii UW
14 września 2020
 
Zapraszamy na 24. edycję Festiwalu Nauki w Warszawie! Od zeszłego roku zmieniło się wiele, ale nie zmieniła się idea – umożliwiamy w otwartej i przystępnej formie zapoznanie się z wynikami badań naukowych i dajemy uczestnikom narzędzia umożliwiające krytyczne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. 
 
Przygotowaliśmy dla Państwa pięć wystąpień o zróżnicowanej tematyce, tym razem w formie online, które odbędą się w sobotę 26 września. Aby wziąć udział w wykładzie, wystarczy wejść w przypisany do niego link, który znajduje się poniżej przy opisie spotkania.
 
Linki do wykładów znajdują się w opisach poniżej.
Czas trwania jednego wystąpienia: 45 min.
Uczestnictwo jest bezpłatne!
 

PROGRAM WYSTĄPIEŃ 26 WRZEŚNIA 2020
kliknij na tytuł, aby dowiedzieć się więcej

 
9:00 – Wyłanianie się dorosłości nowy etap w rozwoju człowieka – dr hab. Grażyna Katra

Psychologia rozwojowa dzieli życie człowieka na kilka etapów: dzieciństwo (okres niemowlęcy; wczesne, średnie i późne dzieciństwo), dorastanie oraz dorosłość (wczesna, średnia i późna). W 2000 roku Jeffrey J. Arnett opublikował w American Psychologist artykuł, w którym po raz pierwszy użył pojęcia wyłaniającej się dorosłości (emerging adulthhood) dla wyróżnienia fazy życia przypadającej na pierwszy etap wczesnej dorosłości. Jego zdaniem, ten okres nie tylko jest początkiem dorosłości, ale ma swój swoisty charakter i jest „wytworem” współczesnej kultury i można go, a nawet należy traktować jako odrębny okres w rozwoju człowieka.

Przez ostatnie dwadzieścia lat przeprowadzono wiele badań dotyczących tej fazy życia, które opisują i wyjaśniają istotne przeobrażenia charakterystyczne dla wyłaniającej się dorosłości, przede wszystkim w obrębie tożsamości.

Zjawisko wydłużanie się wejścia młodych ludzi w „pełną” dorosłość bywa odbierane przez dorosłych jako irytujące. Proponowany wykład pomoże zrozumieć, jakie trudne wyzwania oraz zadania rozwojowe stoją przed osobą w tej fazie życia. I jak można młodych ludzi wspierać, aby ta podróż zakończyła się sukcesem, czyli osiągnięciem dojrzałej osobowości.

10:00 – Stres i zdrowie psychiczne w czasie pandemii Covid-19 – dr hab. Małgorzata Dragan

Pandemia Covid-19 i towarzyszący jej stres odciskają piętno na wielu obszarach życia ludzi, w tym na ich zdrowiu psychicznym. Z tego względu niezwykle ważne jest śledzenie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa w czasie pandemii i wynikających z niej obciążeń.

W trakcie wystąpienia zostaną zaprezentowane wyniki dwóch badań na ten temat realizowanych w Polsce w czasie pandemii. Pierwsze z nich, przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia br., a więc tuż po wprowadzeniu ograniczeń w związku z pandemią. Dotyczyło ono występowania objawów zaburzeń psychicznych związanych ze stresem, depresji i lęku uogólnionego. W czasie wystąpienia zostanie udzielona odpowiedź na pytanie, czy sytuacja pandemii była postrzegana jako stresująca przez wszystkich uczestników oraz jak bardzo nasilone były w tym czasie u nich objawy zaburzeń psychicznych. Drugie badanie, prowadzone w ramach projektu obejmującego 12 krajów europejskich, koncentrowało się na określeniu w jakim zakresie sytuacja pandemii koronawirusa była obciążeniem psychicznym dla Polaków. Ponadto, pytaliśmy o to, co pomaga uczestnikom w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami. W trakcie wystąpienia zostaną omówione rodzaje obciążeń najczęściej wskazywane przez uczestników oraz podejmowane przez nich sposoby radzenia sobie ze stresem.

11:00 – Przekonania na temat inteligencji, czyli kto i dlaczego chce być (postrzegany jako) mądry – dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

Wykład o tym, co wiemy o własnej inteligencji oraz IQ innych ludzi, a także o tym, dlaczego narcyzi przeszacowują swoją inteligencję oraz jakie znaczenie dla naszego dobrostanu ma postrzeganie siebie jako mądrych.

12:00 – Bicie czy zabijanie? Różne funkcje przemocy zbiorowej – dr Mikołaj Winiewski

Mimo że badacze podkreślają złożoność i wielowymiarowość procesów prowadzących do przemocy międzygrupowej – czyli np. bójek pomiędzy kibicami różnych klubów sportowych czy napadów członków jednego gangu na członków innego gangu – sama przemoc jest traktowana raczej jednowymiarowo. Tymczasem, chociażby analiza wydarzeń historycznych pokazuje, że pojedyncze zdarzenia często znacząco różnią się między sobą. Zachowania wobec grupy obcej nie tylko nie raz przyjmują różne formy, ale również spełniają różne funkcje. Zarówno badań psychologicznych jak i analiz danych historycznych pokazują, że 1) przemoc zbiorowa ma wielowymiarowy charakter, 2) jest uwarunkowana strukturalnie — w zależności od relacji między grupami przyjmuje inny charakter, a także 3) ma zróżnicowane funkcje.

13:00 – Łamanie w kościach – czyli o wpływie pogody na nasze zdrowie i samopoczucie – prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

Każdego dnia komunikatom o pogodzie towarzyszy informacja skierowana do meteoropatów ostrzegająca ich przed możliwym niekorzystnym wpływem pogody na ich samopoczucie. Z drugiej strony, skargi pacjentów na pogorszenie samopoczucia czy zaostrzenie objawów istniejących chorób w odpowiedzi na zmiany pogody są przez lekarzy często ignorowane albo przynajmniej nie traktowane poważnie. Wpływ pogody na stan zdrowia człowieka jest uznawany nie tylko przez lekarzy jako swoisty mit. Tymczasem, w ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji wskazujących na rzeczywisty związek klimatu (np. powodzi czy huraganów) oraz  pogody (np. wysokich temperatur, dużego zachmurzenia czy wilgotności) z samopoczuciem ludzi. W czasie wykładu  przedstawię hipotetyczny mechanizm wiążący zmiany pogody ze stanem zdrowia człowieka oraz wyniki pierwszych z Polsce i jednych z nielicznych do tej pory na świecie badań psychologicznych nad meteoropatami oraz psychologicznymi czynnikami ich wrażliwości na pogodę, głównie kobiet, które zwykle silniej reagują na zmiany pogody w porównaniu z mężczyznami.  

 

Oficjalna strona Festiwalu Nauki >> 

 

Partnerzy i sponsorzy:

 

Quali-Quanti Virtual Symposium 18-19.09.2020
02 września 2020

Serdecznie zapraszamy na “Quali-Quanti Virtual Symposium”, spotkanie w dniach 18-19 września 2020 organizowane przez Wydział Psychologii UW we współpracy ze stowarzyszeniem ISSILC.

Pandemia zmusiła nas do przeniesienia konferencji CILC5 na 2021 rok, ale nie chcemy całkowicie rezygnować z tegorocznych wydarzeń. Celem Quali-Quanti jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wśród naukowców pracujących w podejściach jakościowych i ilościowych, których łączy chęć do zachowania jakościowych aspektów ludzkiego zachowania i doświadczenia oraz poszukiwanie metod ilościowych, które to umożliwiają.

Dlatego we wrześniu tego roku zapraszamy na wirtualny “teaser” online, sympozjum Quali-Quanti. Wybitni badacze „quali” oraz „quanti” zaprezentują swoje poglądy na problem integracji tych uzupełniających się podejść do nauki w formie 20-minutowych wystąpień. Głównym celem tego wydarzenia jest ustanowienie wspólnej płaszczyzny i języka do dyskusji jako wstęp do przyszłorocznej stacjonarnej konferencji.

Sympozjum zostanie przeprowadzone online za pośrednictwem Google Meet. Studenci i pracownicy UW będą mieli okazję uczestniczyć w konferencji stacjonarnie w Auditorium Maximum. Obie formy uczestnictwa wymagają rejestracji do 13 września przez formularz znajdujący się na stronie sympozjum. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres cilc@hill.psych.uw.edu.pl

Więcej szczegółów: http://hill.psych.uw.edu.pl/qq2020/


Spotkanie wokół książki „Orientacja seksualna. Źródła i konteksty” 6.07.2020
01 lipca 2020

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

W imieniu organizatorów zapraszamy na dyskusję online wokół książki „Orientacja seksualna. Źródła i konteksty” pod redakcją naukową Wojciecha Łukasza Dragana (Wydział Psychologii UW) i Grzegorza Iniewicza (Instytut Psychologii UJ).

W spotkaniu udział wezmą autorzy publikacji oraz redaktorzy naukowi i ich goście, dyskusję prowadził będzie Samuel Nowak oraz dr Joanna Grzymała-Moszczyńska.

Spotkanie odbędzie się 6 lipca (poniedziałek) o godz. 18.30. o w HEVRE (ul. Meiselsa 18 w Krakowie) z udziałem publiczności ONLINE.

Wydarzenie na Facebooku