VII Konferencja Psychologii Narracyjnej
20 maja 2018

Konferencja odbędzie się w dniach 27.09 – 29.09. 2018 r. Kazimierzu nad Wisłą w Domu Architekta. Zgłoszenia wystąpień, plakatów i propozycje warsztatów prosimy kierować na adres narracyjna@psych.uw.edu.pl do dnia 30 czerwca 2018 r.

O konferencji:

Badania narracyjne podejmowane są w Polsce już ponad 20 lat. Wiodącymi tematami teoretycznej psychologii narracyjnej były i są nadal zagadnienia związane z tożsamością, komunikowaniem się oraz z konstruowaniem rzeczywistości. Narracje konstytuują osobowości oraz otaczający nas świat. Warto zatem eksplorować i opisywać procesy doprowadzające do tego, że „życie jest opowieścią”. Jaką rolę pełnią w rozwoju człowieka? W jaki sposób „chłoniemy” narracyjne schematy, według których przebiegają procesy regulacji zachowania? Jak narracja leczy, jak uczy, jak kształtuje relacje?
Proponujemy, aby powyższe zagadnienia stały się przedmiotem wspólnej refleksji badaczy, podczas VII Konferencji Narracyjnej „Narracja i Rozwój”. Po kilku latach przerwy zachęcamy do zaprezentowania wyników badań i wymiany myśli. Tym razem do podjęcia wspólnej dyskusji zaproszeni zostali również zagraniczni goście.

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Elżbieta Dryll, Wydział Psychologii UW

Dr hab. Anna Cierpka, Wydział Psychologii UW

Dr Urszula Tokarska, Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

Dr Magdalena Budziszewska, Wydział Psychologii UW

Dr Karolina Małek

 

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej konferencji, a także do śledzenia aktualności wydarzenia na Facebooku.

 


Giełda Współpracy – w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”
16 maja 2018

Zapraszamy – zarówno Państwa jako promotorów jak i potencjalnych promotorów prac aplikacyjnych, jak i firmy, które chcieliby Państwo zaprosić do udziału w projekcie – na Giełdę Współpracy organizowaną w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”, która odbędzie się 23 maja 2018 r. w Sali Wystawowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66) w godz. 10:00-15:00. 

Dla przypomnienia, w projekcie studenci kierunków humanistycznych i społecznych dzięki wsparciu doświadczonych promotorów przygotowują prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Dzięki temu możliwa będzie poprawa transferu wiedzy akademickiej do otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu oraz podniesienie kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów.

Wydarzenie ma charakter networkingowy. Połączone jest z prezentacjami „case study” i „success story” prezentowanymi przez studentów, promotorów oraz Partnerów aplikacyjnych prac dyplomowych. Podczas II. edycji Giełdy będzie można również zapoznać się zprezentacjami ofert współpracy badawczej firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych dedykowanych Uniwersytetowi.

Prosimy, by zapisywali się Państwo i Partnerzy na wydarzenie za pomocą formularza zgłoszeniowego.

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonym programie oraz na stronie wydarzenia

 Poniżej znajdują się informacje, które można przekazywać potencjalnym Partnerom.


Wydział Psychologii znów na Pikniku Naukowym!
15 maja 2018

Wydział Psychologii znów pokaże się na Pikniku Naukowym. Piknik Naukowy to największa plenerowa impreza w Europie, która udowadnia, że nauka może być naprawdę pasjonująca. Wydarzenie przeznaczone jest dla osób, które interesują się nauką i chcą zobaczyć ją z bliska. Ale jest to też miejsce dla tych, którzy fascynacji doświadczeniami naukowymi jeszcze nie poczuli – piknikowe prezentacje mogą w nich zaszczepić tego bakcyla. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 

 

W tym roku Piknik odbędzie się 9 czerwca 2018 na Stadionie Narodowym w godz. 11:00 – 20:00 i jego głównym tematem będzie RUCH. Przesunięcie, zmiana, czy translokacja? Od dynamiki cząstek aż po zderzenia gwiazd. Od ruchu na styku neuronów aż po globalne migracje. Świat nigdy nie zamiera w bezruchu. Podobnie nauka nie ustaje w wysiłkach, by ten zmieniający się świat opisać. Dlatego, by zrozumieć zasadę rzeczy, podążymy za naukowcami i zobaczymy, co wprawia mikro- i makrokosmos w ruch. 

 

My będziemy przedstawiać dwa aspekty ruchu w psychologii:

 

  • Aktywność fizyczna i jej wpływa na mózg i umysł – dr Natalia Gawron

Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej IPAQ ocenia wydatek energetyczny z ostatnich 7 dni na podstawie częstotliwości, czasu trwania i intensywności ruchu. Nasze badania pokazały, że istnieją istotne związki między tak badaną aktywnością, a funkcjami uwagi, pamięci operacyjnej oraz strukturą mózgu. Osoby deklarujące większą aktywność miały zdrowsze ciało modzelowate i konar móżdżku. Miały też lepszą uwagę i nastrój.

Podczas pokazu osoby odwiedzające stanowisko będą mogły sprawdzić, jak wypada ich aktywność fizyczna w świetle norm Międzynarodowej Organizacji Zdrowia- wezmą udział w przykładowym badaniu aktywności fizycznej w formie zbliżonej do tej, jaką wykorzystuje się w badaniach neuropsychologicznych. Nauczą się również używać krokomierza, będą mogły poszerzyć swoją wiedzę i mamy nadzieję, że poczują się zachęcone, by zwracać większą uwagę na ruch i jego związki z samopoczuciem i sprawnością umysłu. Zwiedzający będą mogli zapisać się na listę mailingową w celu uzyskania dalszych informacji o prowadzonych badaniach nad ruchem i funkcjami umysłowymi.

 

  • Śledzenie ruchu gałek ocznych za pomocą eye–trackera i jego wykorzystanie – mgr Kinga Szymaniak

Temat ruchu w psychologii można traktować bardzo szeroko: od ruchu myśli, poprzez aktywność fizyczną, aż po drobny, ale znaczący ruch gałek ocznych. Badanie tego ostatniego jest od niedawna dużo doskonalsze ze względu na pojawienie się eye–trackera – urządzenia pozwalającego na śledzenie trajektorii ruchu, punktu skupienia wzroku oraz obserwowania zmian rozmiaru źrenicy. W naszej pracy naukowej badamy m.in. relację między nieświadomym kierowaniem uwagi na obiekty wywołujące emocje a cechami osobowości i stanami emocjonalnymi. Przykładowo, ciekawi nas, czy osoby odczuwające radość skupiają swoją uwagę częściej na bodźcach przyjemnych niż neutralnych.

Zwiedzający wezmą udział w próbce badania poświęconego skupianiu uwagi na bodźcach wywołujących emocje. Ich zadaniem będzie oglądanie prezentowanych na ekranie monitora obrazków, które poprzedzone będzie kalibracją wzroku. Dodatkowo, zwiedzający będą mieli także okazję podyskutować o wynikach przeprowadzonych przez nasz zespół badań, jak i o zastosowaniach eye-trackingu w badaniach psychologicznych.

 

Tak jak i w poprzednich latach, udział Wydziału w Pikniku koordynuje dr Karolina Hansen ze wsparciem dr Aleksandry Świderskiej.

Zapraszamy 9 czerwca na Stadion Narodowy a teraz do zanotowania sobie terminu w kalendarzu.

Wydarzenie na facebook’u >>

Oficjalna strona >>


Wykład Lucyny Kicińskiej (FDDS) – Jak reagować na przemoc rówieśniczą?
10 maja 2018

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniem przemocy rówieśniczej na wykład Pani Lucyny Kicińskiej – koordynatorki Programu pomocy telefonicznej: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pod tytułem: 

Jak reagować na przemoc rówieśniczą? 

Analiza zjawiska i model interwencji psychologicznej. 

 

Zamierzeniem spotkania jest przybliżenie zjawiska przemocy rówieśniczej z naciskiem na praktyczne aspekty interwencji terapeutycznej.  Zapoznamy się ze specyfiką tej formy przemocy oraz skutecznymi metodami oddziaływań na to trudne – zarówno dla ofiar, jak i świadków – doświadczenie.

Podczas swojego wystąpienia Pani Lucyna Kicińska podzieli  się informacjami z badań  oraz doświadczeniami z pracy w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonie dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100, których pracę koordynuje, omawiając następujące zagadnienia:

  • Co powinniśmy wiedzieć, żeby rozpoznać przemoc rówieśniczą ?
  • Bariery ujawnienia przemocy rówieśniczej przez dzieci ?
  • Trudności w interwencji leżące po stronie interwenta (psychologa/grona pedagogicznego szkoły)
  • 5-etapowy model interwencji psychologicznej w sytuacji przemocy
  • Najczęściej pojawiające się postawy rodziców utrudniające realizację planu pomocy dzieciom uwikłanym w przemoc
  • Prawne aspekty problemu przemocy rówieśniczej

 

Wykład odbędzie się 24 maja (czwartek) w godzinach 13.45 – 15.15, w sali 92.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, którymi dysponujemy w sali, prosimy o przesłanie informacji mailowej o Państwa planowanym uczestnictwie na adres:

agnieszka.sternak@psych.uw.edu.pl 

Postaramy się by wszyscy zainteresowani mogli wysłuchać wykładu.  

Jako zapowiedź i wprowadzenie w omawiane zagadnienie zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowanymi przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

Procedurami interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci:

https://www.edukacja.fdds.pl/76946606-f263-4df0-b052-e4cfe8164229/Extras/procedury_interwencji_plakat31102016.pdf

 

Bios:

Lucyna Kicińska – absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, spec.: wychowanie resocjalizujące, rocznego kursu prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, Studium Terapii Narracyjnej (afiliacja Centre for Narrative Practice w Manchesterze). Od 14 lat współpracuje organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się świadczeniem pomocy telefonicznej i online, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, przeciwdziałania i interwencji w sytuacji przemocy rówieśniczej, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, rozpoznawania i pomocy nastolatkom w kryzysie. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Od 2009 r. związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie odpowiada m.in. za działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100.


Warsztaty doskonalące dla tutorów – projekt „Aplikacyjne Prace Dyplomowe”
09 maja 2018

W imieniu organizatorów projektu zapraszamy na warsztaty doskonalące dla tutorów realizowane w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”.

 

Warsztaty powstały z myślą o nauczycielach akademickich Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą rozwijać kompetencje niezbędne w nowoczesnej dydaktyce i pracy naukowej. Warsztaty przygotowują do prowadzenia aplikacyjnych prac dyplomowych pisanych przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Podczas spotkań warsztatowych w dwa dni zyskają Państwo wiedzę i umiejętności w zakresie:

– tutoringu;

– wykorzystania narzędzi warsztatowych w dydaktyce;

– współpracy badawczej i edukacyjnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni;

– ochrony własności intelektualnej.

 

Najbliższe terminy warsztatów to:

– 25 i 26 maja 2018 r.

lub

– 8 i 9 czerwca 2018 r.

 

Warsztaty trwają w godz. 9:00-17:00 (wraz z przerwami na kawę i lunch).

 

Spotkania poprowadzi z Państwem dr hab. Jan Fazlagić, profesor nadzwyczajny i Dyrektor ds. Zarządzania Wiedzą w Spółce Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wieloletni wykładowca i ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, marketingu i projektowania usług.

 

Aby się zgłosić, wystarczy przesłać wiadomość na adres: innohuman@uw.edu.pl:

– na cykl 25-26.05: do 22 maja 2018 r. do 20:00;

– na cykl 8-9.06:     do 6 czerwca 2018 r. do 20:00.

 

Biorąc udział w warsztatach, korzystają Państwo ze wsparcia w ramach projektu, co wiąże się z pewnymi formalnościami. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa oraz pozostałymi dokumentami, które będą czekać na Państwa w momencie przyjścia na warsztaty (dostępne na stronie http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/warsztaty-doskonalace-dla-tutorow/ ).


10-lecie Uniwersytetu Otwartego UW
24 kwietnia 2018

W tym roku Uniwersytet Otwarty UW obchodzi 10-lecie działalności.

Uniwersytet Otwarty UW już od dekady oferuje osobom spoza społeczności akademickiej możliwość uczestniczenia w kursach prowadzonych przez kadrę Uniwersytetu Warszawskiego, realizując tym samym misję kształcenia ustawicznego. Oferowane przez UOUW kursy oparte są na autorskich programach przygotowywanych przez pracowników, doktorantów i emerytowanych pracowników UW. 

By celebrować jubileusz serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowej konferencji jubileuszowej UOUW pt. „Uniwersytet otwarty dla Wszystkich – 10 lat edukacji w nowym wymiarze”. Konferencja odbędzie się 9-10 maja i będzie poświęcona zagadnieniom edukacji przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem stanu faktycznego i wyzwań jakim są dla uczelni wyższej uczący się dorośli.

Szczegóły >>

Jednocześnie zapraszamy do zgłaszania propozycji kursów na I roku akademickiego 2018/2019. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Uniwersytetu Otwartego UW, w zakładce „Dla wykładowców”.

Zachęcamy również do kontaktu z biurem UOUW (Dorota Pałys, dorota.palys@uo.uw.edu.pl, tel. 22 55 21 320).

Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 czerwca 2018 roku.