Wtorek Naukowy 6 czerwca 2017
05 czerwca 2017

Zapraszamy na ostatni już w tym semestrze Wtorek Naukowy 6 czerwca o godzinie 15.15 w sali nr 1. Wystąpi prof. Rick Dale (Cognitive & Information Sciences, University of California, Merced) z wystąpieniem pt.  „The contextual adaptivity of human communication”.

 

Language is often hailed as a definitive feature of the human species. Its status in psychology and cognitive science has prompted considerable scientific debate. Is language a special mental toolbox supported by strict genetic pre-specification? Or is it an emergent phenomenon from an array of processes and constraints of the human context? In most of this work, the focus has been on „internal” conceptions of language. Language, however, is deeply contextual. It is embedded in a community of speakers who use it to coordinate together. If language is indeed a more fluid, adaptive feature of our species, then we should expect that it will dynamically adapt to the context of its use. I will present a series of studies suggesting that even the deepest aspects of language, such as its grammatical properties, resonate with the social environs of its use. Some new data will be presented, showing that recent methodological movements to use large and natural datasets, such as online internet communication, could provide a platform to explore these adaptive properties of language in real time.

 

http://cognaction.org/rick


Wtorek Naukowy 30 maja 2017
29 maja 2017

Już jutro (30 maja) zapraszamy na kolejne spokanie z cyklu Wtorków Naukowych o godzinie 15.15 w sali nr 1.

Tym razem wstąpi dr Elin Thordardottir z prezentując temat „Individual differences in the L2 and L3 performance of preschool and school-age children: Effects of amount and timing of bilingual exposure”.
Poniżej przedstawiamy abstrakt wystąpienia:
Elin Thordardottir, Ph.D.
Professor and Speech-Language Pathologist
McGill University, School of Communicative Sciences and Disorders
CRIR- Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain
Reykjavíkur Akademían, Iceland
This talk will present a series of studies that have investigated the impact of amount of bilingual exposure on the development of each language of bilingual children in the areas of vocabulary, grammar and language processing. Data will be presented on preschool and schoolage learners of English and French in Canada as well as school-age second language learners of Icelandic from various L1 backgrounds. The studies look at the effect of amount of exposure and the effect of its timing (the age at which bilingual exposure started) by comparing simultaneous and sequential learners while controlling for the overall amount of exposure. The findings also show that the relative effects of amount and timing are not uniform across age groups.
The studies indicate that an exposure percentage of 40 to 60% is required for simultaneous bilingual children to score within the monolingual normal range, and suggest that a similar relationship holds for sequential bilinguals. For school-age children, the findings provide clear evidence that amount of exposure exerts a stronger influence on performance than does timing. Further, they show that for school-age children, both simultaneous and sequential children score significantly lower than monolingual children in important areas of language. The findings call into question the traditional separation between simultaneous and sequential bilingual children. Further, the findings underscore the low L2 performance of a large group of children, calling into question the idea that bilingualism is associated with benefits for all participants.

Kongres Impact’17
Już niebawem w Krakowie odbędzie się Impact’17 – największe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej dotyczące gospodarki 4.0 i nowych technologii.
 
1 czerwca podczas drugiego dnia, jako keynote speaker wystąpi dr hab. Dominika Maison, prof. UW, Dziekan Wydziału Psychologii i zaprezenuje temat „How to implement innovation in the food industry. The importance of consumer research”.
 
Impact’17 to dwa dni, podczas których wskazane zostaną kierunki rozwoju gospodarki cyfrowej. Kongres jest okazją do tworzenia multidyscyplinarnego ekosystemu, którego celem jest uczenie, informowanie i inspirowanie biznesu, sektora publicznego, młodych przedsiębiorstw i startupów na temat przyszłości technologii i gospodarki. Podczas interaktywnych sesji uczestnicy będą współtworzyć rozwiązania, które będę miały ogromny wpływ na obecny i przyszły kształt e-państwa i e-gospodarki.
 
http://impactcee.com/impact17-agenda/

Wydział Psychologii na Pikniku Naukowym

Znalezione obrazy dla zapytania piknik naukowy 2017

Na Ziemi wiele osób cierpi głód, a jednocześnie 30 procent wyprodukowanej żywności nigdy nie zostaje zjedzona. To nie tylko szkoda społeczna, ale i marnowanie ograniczonych zasobów naszej planety. Warzywa i owoce, które nie spełniają kryteriów wielkości, koloru i kształtu, gniją na polach.

Już 3 czerwca Wydział Psychologii, podczas Pikniku Naukowego organizowanego przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik, postara się odpowiedzieć na pytanie, czy i dlaczego nie chcemy jeść brzydkich warzyw i owoców. Jakie mechanizmy psychologiczne mogą się za tym kryć? Czy możemy odczuwać empatię wobec marchewki? Jak dalece sięga nasza skłonność do antropomorfizowania? Na chętnych zwiedzających przeprowadzimy dwa psychologiczne eksperymenty.

Między 11 a 20 będzie nas można spotkać na stanowisku F7 w bryle stadionu.


Wtorek Naukowy – 23 maja 2017
22 maja 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastąpiła nieoczekiwana zmiana w harmonogramie Wtorków Naukowych.

Jutro (wtorek 22 maja) wystąpi mgr Agnieszka Hermel z wystąpieniem Relacje pomiędzy fundamentami moralnymi, orientacjami społecznymi i strategiami radzenia sobie w konflikcie.

Przepraszamy za zmianę i poniżej przedstawiamy abstrakt wystąpienia.

Zachowanie w konflikcie zależy zarówno od czynników osobowościowych, jak i od kontekstu sytuacyjnego (Lewin, 1986). Według modelu podwójnej troski (Pruitt, Rubin, 1986), w sytuacji sporu można wybrać jedną z pięciu strategii postępowania: unikanie, dopasowanie, współpracę, rywalizację i kompromis. Wybór strategii może być do pewnego stopnia uzależniony od fundamentów moralnych – szybkich, emocjonalnych reakcji, które dopiero później są racjonalizowane. Wyróżniono pięć fundamentów moralnych. Opierając się o fundament krzywdy/troski uznajemy, iż niemoralne postępowanie to takie, które powoduje, że inni ludzie cierpią. Fundament sprawiedliwość/wzajemność powoduje, że jesteśmy wrażliwi na kwestie sprawiedliwości społecznej. Fundament wewnątrzgrupowość/lojalność opiera się na przywiązaniu do grupy. Fundament autorytet/szacunek wyraża tendencję do tworzenia hierarchii społecznych. Fundament czystość/świętość opiera się o emocję wstrętu wobec zanieczyszczeń środowiska oraz wobec niektórych zjawisk społecznych, jak niemożność kontrolowania własnych impulsów (Haidt, 2012).
W celu zidentyfikowania opisanych zależności przeprowadziliśmy badanie (N=288), w którym przeanalizowaliśmy wpływ fundamentów moralnych uczestników i ich orientacji społecznych na wybór strategii zachowania w konflikcie z: 1) „przyjacielem” i 2) „nieznajomym”. Wyniki pokazują, że zachowanie w konflikcie w różnych kontekstach zależy od odmiennych fundamentów moralnych. W konflikcie z „przyjacielem” fundament wewnątrzgrupowości/lojalności determinuje strategię unikania. W relacji z „nieznajomym” ten sam fundament determinuje strategie unikania, rywalizacji i dopasowania. Współpraca z „nieznajomym” wyjaśniana jest przez progresywizm jednostki – postawę wyrażającą poparcie dla rozwoju społeczeństwa.


Wtorek Naukowy 16 maja 2017
16 maja 2017

Już dziś o godzinie 15.15 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Wtorków Naukowych. Tym razem spotkamy się z mgr Natalią Banasik. Abstrakt wystąpienia przedstawiamy poniżej:

 
W wystąpieniu przedstawię projekt realizowany w roku 2015-16, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące rozumienia wypowiedzi ironicznych przez dzieci posługujące się językiem polskim i angielskim, mieszkające w Stanach Zjednoczonych. Szeroko prowadzone studia nad rozwojem językowym i poznawczym dzieci dwujęzycznych (por. Bialystok 2010, Goetz, 2003; Kovacs, 2009) pozwoliły stawiać hipotezy o tym, że osoby posługujące się na co dzień dwoma językami będą miały wyższe umiejętności rozumienia komunikatów niedosłownych, np. ironii, ponieważ zwykle lepiej radzą sobie one z odczytywaniem myśli, intencji i emocji innych osób, a także dlatego, że często stykają się z wieloznacznością i rozbieżnością znaczeń, które są częściami składowymi ironii werbalnej. Zrozumienie, jak dzieci uczą się rozumieć, że np. komentarz „Świetnie!” może oznaczać „Okropnie!” lub że za pytaniem „Jak się tego domyśliłeś?” czasem kryje się przekaz „Przecież to było oczywiste!”, może dostarczyć informacji o ważnych elementach składających się na kompetencję komunikacyjną i społeczną dziecka, takich jak świadomość intencji mówiącego, znajomość reguł konwersacyjnych oraz rozumienie, że ich naruszenie może wiązać się z dodatkowym przekazem informacji. (Rattray, Tolmie 2008).
 
W latach 2012-2015 badałam dzieci polskojęzyczne w trzech grupach wiekowych (dzieci cztero-, pięcio- i sześcioletenie), a w roku 2015-16 dzieci sześcioletnie posługujące się językiem polskim i angielskim mieszkające w Stanach Zjednoczonych zadaniami składającymi się z historyjek obrazkowych i z towarzyszących im narracji. Podczas wystąpienia opowiem o tym, że wbrew moim przypuszczeniom wyniki uzyskane przez dzieci dwujęzyczne mieszkające w Stanach były niższe niż w równoległej grupie dzieci mówiących tylko po polsku, wychowujących się i mieszkających w Polsce i zaproszę do wspólnego zastanowienia się nad interpretacją tych wyników.