Wydział Psychologii na Pikniku Naukowym
29 maja 2017

Znalezione obrazy dla zapytania piknik naukowy 2017

Na Ziemi wiele osób cierpi głód, a jednocześnie 30 procent wyprodukowanej żywności nigdy nie zostaje zjedzona. To nie tylko szkoda społeczna, ale i marnowanie ograniczonych zasobów naszej planety. Warzywa i owoce, które nie spełniają kryteriów wielkości, koloru i kształtu, gniją na polach.

Już 3 czerwca Wydział Psychologii, podczas Pikniku Naukowego organizowanego przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik, postara się odpowiedzieć na pytanie, czy i dlaczego nie chcemy jeść brzydkich warzyw i owoców. Jakie mechanizmy psychologiczne mogą się za tym kryć? Czy możemy odczuwać empatię wobec marchewki? Jak dalece sięga nasza skłonność do antropomorfizowania? Na chętnych zwiedzających przeprowadzimy dwa psychologiczne eksperymenty.

Między 11 a 20 będzie nas można spotkać na stanowisku F7 w bryle stadionu.


Wtorek Naukowy – 23 maja 2017
22 maja 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastąpiła nieoczekiwana zmiana w harmonogramie Wtorków Naukowych.

Jutro (wtorek 22 maja) wystąpi mgr Agnieszka Hermel z wystąpieniem Relacje pomiędzy fundamentami moralnymi, orientacjami społecznymi i strategiami radzenia sobie w konflikcie.

Przepraszamy za zmianę i poniżej przedstawiamy abstrakt wystąpienia.

Zachowanie w konflikcie zależy zarówno od czynników osobowościowych, jak i od kontekstu sytuacyjnego (Lewin, 1986). Według modelu podwójnej troski (Pruitt, Rubin, 1986), w sytuacji sporu można wybrać jedną z pięciu strategii postępowania: unikanie, dopasowanie, współpracę, rywalizację i kompromis. Wybór strategii może być do pewnego stopnia uzależniony od fundamentów moralnych – szybkich, emocjonalnych reakcji, które dopiero później są racjonalizowane. Wyróżniono pięć fundamentów moralnych. Opierając się o fundament krzywdy/troski uznajemy, iż niemoralne postępowanie to takie, które powoduje, że inni ludzie cierpią. Fundament sprawiedliwość/wzajemność powoduje, że jesteśmy wrażliwi na kwestie sprawiedliwości społecznej. Fundament wewnątrzgrupowość/lojalność opiera się na przywiązaniu do grupy. Fundament autorytet/szacunek wyraża tendencję do tworzenia hierarchii społecznych. Fundament czystość/świętość opiera się o emocję wstrętu wobec zanieczyszczeń środowiska oraz wobec niektórych zjawisk społecznych, jak niemożność kontrolowania własnych impulsów (Haidt, 2012).
W celu zidentyfikowania opisanych zależności przeprowadziliśmy badanie (N=288), w którym przeanalizowaliśmy wpływ fundamentów moralnych uczestników i ich orientacji społecznych na wybór strategii zachowania w konflikcie z: 1) „przyjacielem” i 2) „nieznajomym”. Wyniki pokazują, że zachowanie w konflikcie w różnych kontekstach zależy od odmiennych fundamentów moralnych. W konflikcie z „przyjacielem” fundament wewnątrzgrupowości/lojalności determinuje strategię unikania. W relacji z „nieznajomym” ten sam fundament determinuje strategie unikania, rywalizacji i dopasowania. Współpraca z „nieznajomym” wyjaśniana jest przez progresywizm jednostki – postawę wyrażającą poparcie dla rozwoju społeczeństwa.


Wtorek Naukowy 16 maja 2017
16 maja 2017

Już dziś o godzinie 15.15 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Wtorków Naukowych. Tym razem spotkamy się z mgr Natalią Banasik. Abstrakt wystąpienia przedstawiamy poniżej:

 
W wystąpieniu przedstawię projekt realizowany w roku 2015-16, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące rozumienia wypowiedzi ironicznych przez dzieci posługujące się językiem polskim i angielskim, mieszkające w Stanach Zjednoczonych. Szeroko prowadzone studia nad rozwojem językowym i poznawczym dzieci dwujęzycznych (por. Bialystok 2010, Goetz, 2003; Kovacs, 2009) pozwoliły stawiać hipotezy o tym, że osoby posługujące się na co dzień dwoma językami będą miały wyższe umiejętności rozumienia komunikatów niedosłownych, np. ironii, ponieważ zwykle lepiej radzą sobie one z odczytywaniem myśli, intencji i emocji innych osób, a także dlatego, że często stykają się z wieloznacznością i rozbieżnością znaczeń, które są częściami składowymi ironii werbalnej. Zrozumienie, jak dzieci uczą się rozumieć, że np. komentarz „Świetnie!” może oznaczać „Okropnie!” lub że za pytaniem „Jak się tego domyśliłeś?” czasem kryje się przekaz „Przecież to było oczywiste!”, może dostarczyć informacji o ważnych elementach składających się na kompetencję komunikacyjną i społeczną dziecka, takich jak świadomość intencji mówiącego, znajomość reguł konwersacyjnych oraz rozumienie, że ich naruszenie może wiązać się z dodatkowym przekazem informacji. (Rattray, Tolmie 2008).
 
W latach 2012-2015 badałam dzieci polskojęzyczne w trzech grupach wiekowych (dzieci cztero-, pięcio- i sześcioletenie), a w roku 2015-16 dzieci sześcioletnie posługujące się językiem polskim i angielskim mieszkające w Stanach Zjednoczonych zadaniami składającymi się z historyjek obrazkowych i z towarzyszących im narracji. Podczas wystąpienia opowiem o tym, że wbrew moim przypuszczeniom wyniki uzyskane przez dzieci dwujęzyczne mieszkające w Stanach były niższe niż w równoległej grupie dzieci mówiących tylko po polsku, wychowujących się i mieszkających w Polsce i zaproszę do wspólnego zastanowienia się nad interpretacją tych wyników.

European Summer School
06 maja 2017

Doktorantka Wydziału Psychologii UW została opiekunką grupy badawczej, której działalność rozpocznie się od spotkania na European Summer School.

European Summer School to działalność niekomercyjna, ukierunkowana na promowanie psychologii, pracy badawczej i współpracy międzynarodowej wśród studentów z całej Europy.

Nabór do grup badawczych i do szkoły ESS 2017 właśnie ruszył!

Research Projects 2017


Wtorek Naukowy – 9 maja 2017
05 maja 2017

Podczas Święta Wydziału – 9 maja, zapraszamy także na Wtorek Naukowy, którego tematem tym razem będą narzędzia Clarin-PL w praktyce badacza.
Jak zawsze zapraszamy o 15.15 do sali 1.


Święto Wydziału – 9 maja 2017
Coroczne Święto Wydziału Psychologii odbędzie się 9 maja 2017 roku – czyli w najbliższy wtorek. Od godziny 12 obowiązują godziny dziekańskie. Mamy nadzieję, że Święto będzie okazją do spotkania się w miłym gronie, integracji pracowników i studentów Wydziału oraz przyjemnego spędzenia czasu.

Wszystkich serdecznie zapraszamy i przypominamy, że Zarząd Samorządu Studentów organizuje sesję plakatową, którą będzie można podziwiać w wydziałowym ogrodzie podczas Święta Wydziału. Jest to doskonała okazja do pokazania ciekawych i inspirujących badań społeczności Wydziału Psychologii – tak pracowników, jak i studentów i doktorantów.

Serdecznie Państwa zapraszamy do zaprezentowania wyników swoich badań.
Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: psychonalia@samorzad.uw.edu.pl do 07.05.2017 (do końca dnia).

Poniżej przedstawiamy plan zaplanowanych spotkań i atrakcji.

I Część oficjalna:

12:00-14:00 Rozpoczęcie święta Wydziału Psychologii na auli. W programie między innymi przemówienia władz Wydziału oraz wręczenie nagród laureatom studenckiego plebiscytu na najlepszych wykładowców „Złote Psi”
14:00-16:00 Gra naukowa „Guess the corelation” prowadzonych przez doktorantów Wydziału Psychologii w sali 1.
14:00-20:30 Wystawienie w ogrodzie posterów z pracami naukowymi pracowników, doktorantów oraz studentów Wydziału Psychologii. Postery będą wystawione do końca wydarzenia.

II Część ogrodowa:

14:00-20:00 Dystrybucja piwa niskoprocentowego przez firmę GRAS na terenie ogrodu.
14:00-20:00 Dystrybucja jedzenia przez foodtrack firmy Mister Teddy na terenie ogrodu.
14:00-15:30 Zwiedzanie otwartych laboratoriów.
15:00-17:00 Prezentacje kół naukowych przy standach przygotowanych na terenie ogrodu.
15:00-19:00 Rozstawienie stoiska Sekcji Kulturalnej Samorządu Studentów Wydziału Psychologii na terenie ogrodu.
17:00-17:50 Koncert zespołu Sonbird
18:05-18:55 Koncert zespołu Swiernalis
19:10-20:00 Koncert zespołu Noże