Seminaria Strelauowskie – prof. Bogdan Zawadzki 29.10.2020
24 września 2020
 
Zapraszamy do udziału w pierwszym Seminarim Strelauowskim, które otwiera cykl otwartych spotkań naukowych poświęconych problematyce psychologii różnic indywidualnych oraz pokrewnych subdyscyplin psychologii.
 
W trakcie pierwszego sezonu spotkań, w roku akademickim 2020/21, tematem przewodnim będzie dorobek naszego patrona – Profesora Jana Strelaua.
 
Naszym pierwszym gościem będzie prof. Bogdan Zawadzki, który zaprezentuje wystąpienie pt. „Temperamentalna reaktywność emocjonalna jako czynnik ryzyka PTSD: podsumowanie wyników badań własnych (poprzecznych, podłużnych i prospektywnych) w grupach osób narażonych na traumatyczne zdarzenia”. Po wystąpieniu przewidziana jest dyskusja z gościem.
 
Wydarzenie odbywać się będzie online. Adres spotkania: meet.google.com/myj-mpqj-pwk
 
Wydarzenie na Facebooku >>

Festiwal Nauki 2020 na Wydziale Psychologii UW
14 września 2020
 
Zapraszamy na 24. edycję Festiwalu Nauki w Warszawie! Od zeszłego roku zmieniło się wiele, ale nie zmieniła się idea – umożliwiamy w otwartej i przystępnej formie zapoznanie się z wynikami badań naukowych i dajemy uczestnikom narzędzia umożliwiające krytyczne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. 
 
Przygotowaliśmy dla Państwa pięć wystąpień o zróżnicowanej tematyce, tym razem w formie online, które odbędą się w sobotę 26 września. Aby wziąć udział w wykładzie, wystarczy wejść w przypisany do niego link, który znajduje się poniżej przy opisie spotkania.
 
Linki do wykładów znajdują się w opisach poniżej.
Czas trwania jednego wystąpienia: 45 min.
Uczestnictwo jest bezpłatne!
 

PROGRAM WYSTĄPIEŃ 26 WRZEŚNIA 2020
kliknij na tytuł, aby dowiedzieć się więcej

 
9:00 – Wyłanianie się dorosłości nowy etap w rozwoju człowieka – dr hab. Grażyna Katra

Psychologia rozwojowa dzieli życie człowieka na kilka etapów: dzieciństwo (okres niemowlęcy; wczesne, średnie i późne dzieciństwo), dorastanie oraz dorosłość (wczesna, średnia i późna). W 2000 roku Jeffrey J. Arnett opublikował w American Psychologist artykuł, w którym po raz pierwszy użył pojęcia wyłaniającej się dorosłości (emerging adulthhood) dla wyróżnienia fazy życia przypadającej na pierwszy etap wczesnej dorosłości. Jego zdaniem, ten okres nie tylko jest początkiem dorosłości, ale ma swój swoisty charakter i jest „wytworem” współczesnej kultury i można go, a nawet należy traktować jako odrębny okres w rozwoju człowieka.

Przez ostatnie dwadzieścia lat przeprowadzono wiele badań dotyczących tej fazy życia, które opisują i wyjaśniają istotne przeobrażenia charakterystyczne dla wyłaniającej się dorosłości, przede wszystkim w obrębie tożsamości.

Zjawisko wydłużanie się wejścia młodych ludzi w „pełną” dorosłość bywa odbierane przez dorosłych jako irytujące. Proponowany wykład pomoże zrozumieć, jakie trudne wyzwania oraz zadania rozwojowe stoją przed osobą w tej fazie życia. I jak można młodych ludzi wspierać, aby ta podróż zakończyła się sukcesem, czyli osiągnięciem dojrzałej osobowości.

10:00 – Stres i zdrowie psychiczne w czasie pandemii Covid-19 – dr hab. Małgorzata Dragan

Pandemia Covid-19 i towarzyszący jej stres odciskają piętno na wielu obszarach życia ludzi, w tym na ich zdrowiu psychicznym. Z tego względu niezwykle ważne jest śledzenie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa w czasie pandemii i wynikających z niej obciążeń.

W trakcie wystąpienia zostaną zaprezentowane wyniki dwóch badań na ten temat realizowanych w Polsce w czasie pandemii. Pierwsze z nich, przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia br., a więc tuż po wprowadzeniu ograniczeń w związku z pandemią. Dotyczyło ono występowania objawów zaburzeń psychicznych związanych ze stresem, depresji i lęku uogólnionego. W czasie wystąpienia zostanie udzielona odpowiedź na pytanie, czy sytuacja pandemii była postrzegana jako stresująca przez wszystkich uczestników oraz jak bardzo nasilone były w tym czasie u nich objawy zaburzeń psychicznych. Drugie badanie, prowadzone w ramach projektu obejmującego 12 krajów europejskich, koncentrowało się na określeniu w jakim zakresie sytuacja pandemii koronawirusa była obciążeniem psychicznym dla Polaków. Ponadto, pytaliśmy o to, co pomaga uczestnikom w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami. W trakcie wystąpienia zostaną omówione rodzaje obciążeń najczęściej wskazywane przez uczestników oraz podejmowane przez nich sposoby radzenia sobie ze stresem.

11:00 – Przekonania na temat inteligencji, czyli kto i dlaczego chce być (postrzegany jako) mądry – dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

Wykład o tym, co wiemy o własnej inteligencji oraz IQ innych ludzi, a także o tym, dlaczego narcyzi przeszacowują swoją inteligencję oraz jakie znaczenie dla naszego dobrostanu ma postrzeganie siebie jako mądrych.

12:00 – Bicie czy zabijanie? Różne funkcje przemocy zbiorowej – dr Mikołaj Winiewski

Mimo że badacze podkreślają złożoność i wielowymiarowość procesów prowadzących do przemocy międzygrupowej – czyli np. bójek pomiędzy kibicami różnych klubów sportowych czy napadów członków jednego gangu na członków innego gangu – sama przemoc jest traktowana raczej jednowymiarowo. Tymczasem, chociażby analiza wydarzeń historycznych pokazuje, że pojedyncze zdarzenia często znacząco różnią się między sobą. Zachowania wobec grupy obcej nie tylko nie raz przyjmują różne formy, ale również spełniają różne funkcje. Zarówno badań psychologicznych jak i analiz danych historycznych pokazują, że 1) przemoc zbiorowa ma wielowymiarowy charakter, 2) jest uwarunkowana strukturalnie — w zależności od relacji między grupami przyjmuje inny charakter, a także 3) ma zróżnicowane funkcje.

13:00 – Łamanie w kościach – czyli o wpływie pogody na nasze zdrowie i samopoczucie – prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

Każdego dnia komunikatom o pogodzie towarzyszy informacja skierowana do meteoropatów ostrzegająca ich przed możliwym niekorzystnym wpływem pogody na ich samopoczucie. Z drugiej strony, skargi pacjentów na pogorszenie samopoczucia czy zaostrzenie objawów istniejących chorób w odpowiedzi na zmiany pogody są przez lekarzy często ignorowane albo przynajmniej nie traktowane poważnie. Wpływ pogody na stan zdrowia człowieka jest uznawany nie tylko przez lekarzy jako swoisty mit. Tymczasem, w ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji wskazujących na rzeczywisty związek klimatu (np. powodzi czy huraganów) oraz  pogody (np. wysokich temperatur, dużego zachmurzenia czy wilgotności) z samopoczuciem ludzi. W czasie wykładu  przedstawię hipotetyczny mechanizm wiążący zmiany pogody ze stanem zdrowia człowieka oraz wyniki pierwszych z Polsce i jednych z nielicznych do tej pory na świecie badań psychologicznych nad meteoropatami oraz psychologicznymi czynnikami ich wrażliwości na pogodę, głównie kobiet, które zwykle silniej reagują na zmiany pogody w porównaniu z mężczyznami.  

 

Oficjalna strona Festiwalu Nauki >> 

 

Partnerzy i sponsorzy:

 

Quali-Quanti Virtual Symposium 18-19.09.2020
02 września 2020

Serdecznie zapraszamy na “Quali-Quanti Virtual Symposium”, spotkanie w dniach 18-19 września 2020 organizowane przez Wydział Psychologii UW we współpracy ze stowarzyszeniem ISSILC.

Pandemia zmusiła nas do przeniesienia konferencji CILC5 na 2021 rok, ale nie chcemy całkowicie rezygnować z tegorocznych wydarzeń. Celem Quali-Quanti jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wśród naukowców pracujących w podejściach jakościowych i ilościowych, których łączy chęć do zachowania jakościowych aspektów ludzkiego zachowania i doświadczenia oraz poszukiwanie metod ilościowych, które to umożliwiają.

Dlatego we wrześniu tego roku zapraszamy na wirtualny “teaser” online, sympozjum Quali-Quanti. Wybitni badacze „quali” oraz „quanti” zaprezentują swoje poglądy na problem integracji tych uzupełniających się podejść do nauki w formie 20-minutowych wystąpień. Głównym celem tego wydarzenia jest ustanowienie wspólnej płaszczyzny i języka do dyskusji jako wstęp do przyszłorocznej stacjonarnej konferencji.

Sympozjum zostanie przeprowadzone online za pośrednictwem Google Meet. Studenci i pracownicy UW będą mieli okazję uczestniczyć w konferencji stacjonarnie w Auditorium Maximum. Obie formy uczestnictwa wymagają rejestracji do 13 września przez formularz znajdujący się na stronie sympozjum. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres cilc@hill.psych.uw.edu.pl

Więcej szczegółów: http://hill.psych.uw.edu.pl/qq2020/


Spotkanie wokół książki „Orientacja seksualna. Źródła i konteksty” 6.07.2020
01 lipca 2020

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

W imieniu organizatorów zapraszamy na dyskusję online wokół książki „Orientacja seksualna. Źródła i konteksty” pod redakcją naukową Wojciecha Łukasza Dragana (Wydział Psychologii UW) i Grzegorza Iniewicza (Instytut Psychologii UJ).

W spotkaniu udział wezmą autorzy publikacji oraz redaktorzy naukowi i ich goście, dyskusję prowadził będzie Samuel Nowak oraz dr Joanna Grzymała-Moszczyńska.

Spotkanie odbędzie się 6 lipca (poniedziałek) o godz. 18.30. o w HEVRE (ul. Meiselsa 18 w Krakowie) z udziałem publiczności ONLINE.

Wydarzenie na Facebooku


Seminarium CBU 24.06.2020: Levi Adelman o psychologii tolerancji
16 czerwca 2020

Zapraszamy na nasze czerwcowe zdalne Seminarium Katedry Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Będziemy tym razem gościć dr. Leviego Adelmana z Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii, który opowie nam o badaniach eksperymentalnych dotyczących konsekwencji bycia tolerowanym. 

Seminarium odbędzie się 24 czerwca (w środę) w godzinach 12:00-13:30.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z koordynatorką, dr Aleksandrą Świderską (email: aleksandra.swiderska@psych.uw.edu.pl), która udostępni Państwu link do udziału w Seminarium.

 

Title:
To be tolerated: Intergroup toleration from the target’s perspective

Presenter:
Levi Adelman, Utrecht University

Abstract: 
Toleration is a requirement for living with diversity and actively promoted by local, national, and international bodies. However, while psychological research has extensively considered the implications of being discriminated, little is known about the psychological consequences of being tolerated. Furthermore, recent research into the consequences of being tolerated have relied mostly on correlational designs. Here I present a novel methodology adapted from the cyberball experiments to study the consequences of being tolerated experimentally. Across two studies we show that even in its purest form, intergroup tolerance can have negative effects on well-being, engagement, and depoliticization compared to intergroup acceptance, while being superior to intergroup rejection. I conclude by briefly discussing future directions and ongoing research and some questions for improving this research.

Bio: 
Levi Adelman, Social Psychology PhD, is a Postdoctoral Researcher at the European Research Centre on Migration and Ethnic relations (ERCOMER) at Utrecht University, where he is working on an ERC grant on intergroup toleration. He received his PhD in 2017 at the University of Massachusetts Amherst where he worked with Dr. Nilanjana Dasgupta and Dr. Bernhard Leidner. His other research interests are in diversity, intergroup relations, and group criticism.


Seminarium Human Interactivity and Language Lab – gość prof. Shane Steinert-Threlkeld
15 czerwca 2020

We are glad to invite you for the next HILL seminar on Friday, 19 June at 17:00 (mind the non-standard hour!). This week we are honored to host an international guest – Shane Steinert-Threlkeld, an Assistant Professor in Linguistics at the University of Washington. Shane will present his paper Towards the Emergence of Non-trivial Compositionality, in which he introduces the distinction between trivial and non-trivial compositionality, illustrates it with several signaling games and identifies conditions necessary for non-trivial compositionality to emerge.

We will then discuss how Shane’s account can inform computational models of symbolic communication, why should non-trivial compositionality be the explanatory target and what are the ways leading to it. We might also touch on Shane’s newest work in the area, On the Spontaneous Emergence of Discrete and Compositional Signals.

The seminar will take place on Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86464811753

Join Facebook event: https://www.facebook.com/events/917811132053005/