Wydział Psychologii znów na Pikniku Naukowym!
15 maja 2018

Wydział Psychologii znów pokaże się na Pikniku Naukowym. Piknik Naukowy to największa plenerowa impreza w Europie, która udowadnia, że nauka może być naprawdę pasjonująca. Wydarzenie przeznaczone jest dla osób, które interesują się nauką i chcą zobaczyć ją z bliska. Ale jest to też miejsce dla tych, którzy fascynacji doświadczeniami naukowymi jeszcze nie poczuli – piknikowe prezentacje mogą w nich zaszczepić tego bakcyla. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. 

 

W tym roku Piknik odbędzie się 9 czerwca 2018 na Stadionie Narodowym w godz. 11:00 – 20:00 i jego głównym tematem będzie RUCH. Przesunięcie, zmiana, czy translokacja? Od dynamiki cząstek aż po zderzenia gwiazd. Od ruchu na styku neuronów aż po globalne migracje. Świat nigdy nie zamiera w bezruchu. Podobnie nauka nie ustaje w wysiłkach, by ten zmieniający się świat opisać. Dlatego, by zrozumieć zasadę rzeczy, podążymy za naukowcami i zobaczymy, co wprawia mikro- i makrokosmos w ruch. 

 

My będziemy przedstawiać dwa aspekty ruchu w psychologii:

 

  • Aktywność fizyczna i jej wpływa na mózg i umysł – dr Natalia Gawron

Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej IPAQ ocenia wydatek energetyczny z ostatnich 7 dni na podstawie częstotliwości, czasu trwania i intensywności ruchu. Nasze badania pokazały, że istnieją istotne związki między tak badaną aktywnością, a funkcjami uwagi, pamięci operacyjnej oraz strukturą mózgu. Osoby deklarujące większą aktywność miały zdrowsze ciało modzelowate i konar móżdżku. Miały też lepszą uwagę i nastrój.

Podczas pokazu osoby odwiedzające stanowisko będą mogły sprawdzić, jak wypada ich aktywność fizyczna w świetle norm Międzynarodowej Organizacji Zdrowia- wezmą udział w przykładowym badaniu aktywności fizycznej w formie zbliżonej do tej, jaką wykorzystuje się w badaniach neuropsychologicznych. Nauczą się również używać krokomierza, będą mogły poszerzyć swoją wiedzę i mamy nadzieję, że poczują się zachęcone, by zwracać większą uwagę na ruch i jego związki z samopoczuciem i sprawnością umysłu. Zwiedzający będą mogli zapisać się na listę mailingową w celu uzyskania dalszych informacji o prowadzonych badaniach nad ruchem i funkcjami umysłowymi.

 

  • Śledzenie ruchu gałek ocznych za pomocą eye–trackera i jego wykorzystanie – mgr Kinga Szymaniak

Temat ruchu w psychologii można traktować bardzo szeroko: od ruchu myśli, poprzez aktywność fizyczną, aż po drobny, ale znaczący ruch gałek ocznych. Badanie tego ostatniego jest od niedawna dużo doskonalsze ze względu na pojawienie się eye–trackera – urządzenia pozwalającego na śledzenie trajektorii ruchu, punktu skupienia wzroku oraz obserwowania zmian rozmiaru źrenicy. W naszej pracy naukowej badamy m.in. relację między nieświadomym kierowaniem uwagi na obiekty wywołujące emocje a cechami osobowości i stanami emocjonalnymi. Przykładowo, ciekawi nas, czy osoby odczuwające radość skupiają swoją uwagę częściej na bodźcach przyjemnych niż neutralnych.

Zwiedzający wezmą udział w próbce badania poświęconego skupianiu uwagi na bodźcach wywołujących emocje. Ich zadaniem będzie oglądanie prezentowanych na ekranie monitora obrazków, które poprzedzone będzie kalibracją wzroku. Dodatkowo, zwiedzający będą mieli także okazję podyskutować o wynikach przeprowadzonych przez nasz zespół badań, jak i o zastosowaniach eye-trackingu w badaniach psychologicznych.

 

Tak jak i w poprzednich latach, udział Wydziału w Pikniku koordynuje dr Karolina Hansen ze wsparciem dr Aleksandry Świderskiej.

Zapraszamy 9 czerwca na Stadion Narodowy a teraz do zanotowania sobie terminu w kalendarzu.

Wydarzenie na facebook’u >>

Oficjalna strona >>


Wykład Lucyny Kicińskiej (FDDS) – Jak reagować na przemoc rówieśniczą?
10 maja 2018

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniem przemocy rówieśniczej na wykład Pani Lucyny Kicińskiej – koordynatorki Programu pomocy telefonicznej: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pod tytułem: 

Jak reagować na przemoc rówieśniczą? 

Analiza zjawiska i model interwencji psychologicznej. 

 

Zamierzeniem spotkania jest przybliżenie zjawiska przemocy rówieśniczej z naciskiem na praktyczne aspekty interwencji terapeutycznej.  Zapoznamy się ze specyfiką tej formy przemocy oraz skutecznymi metodami oddziaływań na to trudne – zarówno dla ofiar, jak i świadków – doświadczenie.

Podczas swojego wystąpienia Pani Lucyna Kicińska podzieli  się informacjami z badań  oraz doświadczeniami z pracy w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonie dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100, których pracę koordynuje, omawiając następujące zagadnienia:

  • Co powinniśmy wiedzieć, żeby rozpoznać przemoc rówieśniczą ?
  • Bariery ujawnienia przemocy rówieśniczej przez dzieci ?
  • Trudności w interwencji leżące po stronie interwenta (psychologa/grona pedagogicznego szkoły)
  • 5-etapowy model interwencji psychologicznej w sytuacji przemocy
  • Najczęściej pojawiające się postawy rodziców utrudniające realizację planu pomocy dzieciom uwikłanym w przemoc
  • Prawne aspekty problemu przemocy rówieśniczej

 

Wykład odbędzie się 24 maja (czwartek) w godzinach 13.45 – 15.15, w sali 92.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, którymi dysponujemy w sali, prosimy o przesłanie informacji mailowej o Państwa planowanym uczestnictwie na adres:

agnieszka.sternak@psych.uw.edu.pl 

Postaramy się by wszyscy zainteresowani mogli wysłuchać wykładu.  

Jako zapowiedź i wprowadzenie w omawiane zagadnienie zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowanymi przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

Procedurami interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci:

https://www.edukacja.fdds.pl/76946606-f263-4df0-b052-e4cfe8164229/Extras/procedury_interwencji_plakat31102016.pdf

 

Bios:

Lucyna Kicińska – absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, spec.: wychowanie resocjalizujące, rocznego kursu prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, Studium Terapii Narracyjnej (afiliacja Centre for Narrative Practice w Manchesterze). Od 14 lat współpracuje organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się świadczeniem pomocy telefonicznej i online, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, przeciwdziałania i interwencji w sytuacji przemocy rówieśniczej, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, rozpoznawania i pomocy nastolatkom w kryzysie. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Od 2009 r. związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie odpowiada m.in. za działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100.


Warsztaty doskonalące dla tutorów – projekt „Aplikacyjne Prace Dyplomowe”
09 maja 2018

W imieniu organizatorów projektu zapraszamy na warsztaty doskonalące dla tutorów realizowane w ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”.

 

Warsztaty powstały z myślą o nauczycielach akademickich Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą rozwijać kompetencje niezbędne w nowoczesnej dydaktyce i pracy naukowej. Warsztaty przygotowują do prowadzenia aplikacyjnych prac dyplomowych pisanych przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Podczas spotkań warsztatowych w dwa dni zyskają Państwo wiedzę i umiejętności w zakresie:

– tutoringu;

– wykorzystania narzędzi warsztatowych w dydaktyce;

– współpracy badawczej i edukacyjnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni;

– ochrony własności intelektualnej.

 

Najbliższe terminy warsztatów to:

– 25 i 26 maja 2018 r.

lub

– 8 i 9 czerwca 2018 r.

 

Warsztaty trwają w godz. 9:00-17:00 (wraz z przerwami na kawę i lunch).

 

Spotkania poprowadzi z Państwem dr hab. Jan Fazlagić, profesor nadzwyczajny i Dyrektor ds. Zarządzania Wiedzą w Spółce Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wieloletni wykładowca i ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, marketingu i projektowania usług.

 

Aby się zgłosić, wystarczy przesłać wiadomość na adres: innohuman@uw.edu.pl:

– na cykl 25-26.05: do 22 maja 2018 r. do 20:00;

– na cykl 8-9.06:     do 6 czerwca 2018 r. do 20:00.

 

Biorąc udział w warsztatach, korzystają Państwo ze wsparcia w ramach projektu, co wiąże się z pewnymi formalnościami. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa oraz pozostałymi dokumentami, które będą czekać na Państwa w momencie przyjścia na warsztaty (dostępne na stronie http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/warsztaty-doskonalace-dla-tutorow/ ).


10-lecie Uniwersytetu Otwartego UW
24 kwietnia 2018

W tym roku Uniwersytet Otwarty UW obchodzi 10-lecie działalności.

Uniwersytet Otwarty UW już od dekady oferuje osobom spoza społeczności akademickiej możliwość uczestniczenia w kursach prowadzonych przez kadrę Uniwersytetu Warszawskiego, realizując tym samym misję kształcenia ustawicznego. Oferowane przez UOUW kursy oparte są na autorskich programach przygotowywanych przez pracowników, doktorantów i emerytowanych pracowników UW. 

By celebrować jubileusz serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowej konferencji jubileuszowej UOUW pt. „Uniwersytet otwarty dla Wszystkich – 10 lat edukacji w nowym wymiarze”. Konferencja odbędzie się 9-10 maja i będzie poświęcona zagadnieniom edukacji przez całe życie, ze szczególnym uwzględnieniem stanu faktycznego i wyzwań jakim są dla uczelni wyższej uczący się dorośli.

Szczegóły >>

Jednocześnie zapraszamy do zgłaszania propozycji kursów na I roku akademickiego 2018/2019. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Uniwersytetu Otwartego UW, w zakładce „Dla wykładowców”.

Zachęcamy również do kontaktu z biurem UOUW (Dorota Pałys, dorota.palys@uo.uw.edu.pl, tel. 22 55 21 320).

Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 czerwca 2018 roku.


Wspólne seminarium UW i Indiana University Bloomington
23 kwietnia 2018

W dniach 9-10 maja 2018 odbędzie się wspólne seminarium UW i Indiana University Bloomington dotyczące badań edukacyjnych „1st Annual Joint Seminar on Educational Research”

Szczegółowy program seminarium można znaleźć tutaj:
https://szkolaedukacji.pl/en/ajser/

Pracownicy i doktoranci, którzy chcieliby uczestniczyć w seminarium jako słuchacze są proszeni o zarejestrowanie się do dnia 26 kwietnia 2018 tutaj:
https://goo.gl/forms/bhLmYa4kV1Z2ChXD


Stosowana Psychologia Zwierząt – spotkanie z praktykami 26.04.2018
11 kwietnia 2018

Przedstawiamy Wam nasz nowy kierunek – Stosowana Psychologia Zwierząt – i jednocześnie zapraszamy na spotkanie z praktykami, którzy profesjonalnie zajmują się szkoleniem zwierząt.
WSTĘP WOLNY!

O studiach:
Studia mają charakter interdyscyplinarny i łączą zdobycze naukowe i dokonania z różnych obszarów tzw. „behavioral science“. Współpracujemy z uznanymi praktykami oraz wybitnymi naukowcami i dydaktykami z różnych jednostek naukowych. Naszym celem jest to, aby wiedza teoretyczna (zajęcia akademickie) obudowana była także zajęciami praktycznymi (ćwiczenia w terenie). 
Więcej na http://spz.uw.edu.pl

O wydarzeniu:
🗓 KIEDY: 26 kwietnia (czwartek)
⏰START: godz. 17:30 
📍GDZIE: Stawki 5/7, Aula (parter) 
Wstęp wolny!

PLAN WYSTĄPIEŃ:

✅Wpływ umiejętności rozpoznawania przez trenera sygnałów świadczących o stresie u konia na efektywność szkolenia 
– Lidia Kacperska
✅Psy poszukiwawczo-ratownicze. Szkolenie, wykorzystanie, charakterystyka pracy
– Agnieszka Hadrzyńska 
✅Nosework jako rekreacyjna forma wykorzystania zdolności węchowych psa 
– Sylwia Gajewska

Szczegóły pod linkiem >>